© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

W cyklu spotkań od września 2015 r. do czerwca 2016 r. zapoznajemy się z tytułami Maryi zapisanymi w Nowennie do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Zamieszczone niżej teksty to tylko skrót katechez wygłoszonych w kościele podczas spotkań formacyjnych. Spotkania odbywają się w łódzkiej Parafii Św. Rodziny w każdą I sobotę miesiąca o godzinie 7.00.


7 maja 2016 r. - Spotkanie formacyjne Żeńskiej Żywej Róży

1) Przewodniczko pewna do nieba - pomagaj nam nieustannie.

 • Słowa, które powiedziała Maryja w Kanie Galilejskiej - "Zróbcie wszystko, cokolwiek Jezus wam powie" - to najlepszy drogowskaz do nieba. Jezus siebie samego nazwał Drogą, Prawdą i Życiem. Trzymając się tej drogi, w posłuszeństwie wobec woli Boga, dotrzemy do celu na pewno.

2) Obrono nasza na sądzie - pomagaj nam nieustannie.

 • Sąd Boży kiedyś wyobrażano sobie w postaci wagi, na której kładzie się całe dobro i zło człowieka. Jednak lepiej jest myśleć o sądzie jako o momencie podjęcia ostatniej, zarazem najważniejszej, życiowej decyzji - czy chcę całą wieczność spędzić z Bogiem czy bez Niego? Obrona Maryi polega na zachęcaniu - słowem i przykładem - do nieustannego wybierania Boga, w życiu i w wieczności.

3) Wybawicielko z czyśćca - pomagaj nam nieustannie.

 • Czyściec to zadośćuczynienie za grzechy, za które człowiek nie zdołał zadośćuczynić za życia. To wszystkie nieodwołane kłamstwa, zmarnotrawiony czas, niespłacone długi. Modlitwa za zmarłych jest sposobem na zmniejszenie cierpień czyśćca, w tym także  modlitwa przez przyczynę Matki Najświętszej.

 

2 kwietnia 2016 r. - Spotkanie formacyjne Żeńskiej Żywej Róży

1) Czuła Matko sierot - pomagaj nam nieustannie.

 • Każdy, kto już przeżył śmierć jednego lub dwojga rodziców, wie dobrze, jakie to bolesne doświadczenie. Miłości rodzicielskiej nic nie jest w stanie zastąpić. Dlatego w bólu samotności warto oddawać się w macierzyńską opiekę Maryi - Matki, zgodnie z testamentem Jezusa wygłoszonym z krzyża.

2) Zbawienie umierających - pomagaj nam nieustannie.

 • Kiedy życie człowieka zbliża się do kresu, o jego duszę bardzo mocno walczy zły duch. Nie ma on jednak przystępu do człowieka, jeśli ten jest otoczony osłoną modlitwy najbliższych - rodziny, przyjaciół. Niezwykłą moc ma tu modlitwa różańcowa - św. Jan Paweł II powiedział kiedyś, że to bardzo potężny egzorcyzm.

3) Pani naszych losów - pomagaj nam nieustannie.

 • Z woli samego Boga człowiek jest panem własnego życia. Ma od Stwórcy dar rozumu i wolnej woli, by sam kierował własnym życiem. Jeśli my oddajemy władzę nad nami w ręce Boga i Jego Matki, nie oznacza to utraty wolności. Przeciwnie, jest niezwykle dojrzałym, świadomym wyborem. Prymas Wyszyński nazwał to "dobrowolnym oddaniem się w niewolę miłości" (Śluby Jasnogórskie - 3 maja 1966 r.).

 

5 marca 2016 r. - Spotkanie formacyjne Żeńskiej Żywej Róży

1) Mistrzyni życia duchowego - pomagaj nam nieustannie.

 • Mistrz to ktoś, to osiąga szczyty, kto jest wzorem do naśladowania dla uczniów. Maryja była oddana Bogu w 100 %, nam udaje się to w dużo mniejszym stopniu. Ale warto się starać, a Ona z pewnością dopomoże.

2) Strażniczko czystości - pomagaj nam nieustannie.

 • Czystość bądź nieczystość to nie tylko kwestia zachowania bądź łamania szóstego przykazania. Czystość to nieustanna troska o świętość naszych myśli, pragnień, słów i uczynków.

3) Opiekunko rodzin - pomagaj nam nieustannie.

 • Ponieważ Maryja spędziła swoje życie w rodzinie, najpierw z rodzicami, potem z Józefem i Jezusem, a później jeszcze oddana jako matka Janowi, zna życie rodzinne nie tylko w teorii, ale i w praktyce. Wie dobrze, że nie jest łatwo służyć cierpliwie i ofiarnie swoim najbliższym. Dlatego w problemach życia rodzinnego tak chętnie właśnie do Niej się zwracamy, licząc, że nas nie zawiedzie.

 

6 lutego 2016 r. - Spotkanie formacyjne Żeńskiej Żywej Róży

1) Nadziejo zrozpaczonych - pomagaj nam nieustannie.

 • Bardzo często rozpacz idzie w parze ze słaba wiarą. Widać to np. przy okazji pogrzebu, gdy wiara w nieśmiertelność i w życie wieczne pomaga przetrwać trudny czas żałoby.

2) Patronko misji świętych - pomagaj nam nieustannie.

 • Trzeba być misjonarzem, apostołem Chrystusa, nie tylko wyjeżdżając na krańce świata, ale także, a może nawet przede wszystkim, w swoim domu, wśród rodziny i znajomych.

3) Wychowawczyni powołań kapłańskich - pomagaj nam nieustannie.

 • Odpowiedzialność za powołania wyraża się w modlitwie za młodych ludzi, by mieli odwagę wkroczyć na drogę kapłaństwa. Ale to także regularna modlitwa za kapłanów, i tych lubianych, i tych, którzy sprawiają kłopoty.

 

2 stycznia 2016 r. - Spotkanie formacyjne Żeńskiej Żywej Róży

1) Umocnienie słabych - pomagaj nam nieustannie.

 • Słabość jest częścią składową ludzkiego życia. Maryja jest jakby dodatkowym akumulatorem, dzięki któremu jesteśmy w stanie spełnić swe zadania, gdy brakuje nam sił.

2) Ucieczko uciśnionych - pomagaj nam nieustannie.

 • Ucisk to pozbawienie człowieka wolności. Wstawiennictwo Maryi pomaga nam odzyskać upragnioną wolność.

3) Żywicielko głodnych - pomagaj nam nieustannie.

 • Głód chleba to nie jedyny głód, jaki człowiek odczuwa. Dotyka nas głód miłości, głód prawdy, głód sprawiedliwości. Warto modlić się do Maryi o pomoc w zaspokojeniu każdego głodu.

4) Opatrzności ubogich - pomagaj nam nieustannie.

 • Opatrzność to nieustanna troska. Symbolem Opatrzności Bożej jest oko stale otwarte, czy bez przerwy widzące człowieka w potrzebie. Maryja jest posłana przez Boga jako narzędzie Bożej Opatrzności.

5) Cudowna lekarko w chorobach - pomagaj nam nieustannie.

 • Najczęstszymi intencjami modlitewnymi, jakie zanosimy do Maryi, są prośby o uzdrowienie. Warto jednak modlić się nie tylko o zdrowie ciała, ale też duszy, o uzdrowienie z choroby grzechu.

6) Ratunku ginących grzeszników - pomagaj nam nieustannie.

 • Grzech, zwłaszcza śmiertelny, to tragedia, to śmierć duchowa człowieka. Maryja swoim wstawiennictwem jest w stanie nas wyzwolić z wszelkiego niebezpieczeństwa. Warto pamiętać o Niej jako ostatecznym ratunku ginącej duszy.

 

5 grudnia 2015 r. - Spotkanie formacyjne Żeńskiej Żywej Róży
 

 • Nie było katechezy.

 

7 listopada 2015 r. - Spotkanie formacyjne Żeńskiej Żywej Róży

1) Poręko naszego zbawienia - pomagaj nam nieustannie.

 • Ręczyć za kogoś to inaczej być gotowym dać sobie rękę uciąć dla potwierdzenia np. czyjejś prawdomówności bądź rzetelności. Ręczy się tylko za osoby najbliższe i najbardziej zaufane. Dlatego nie wolno nam zawieść zaufania, jakim Maryja nas obdarza.

2) Pogromczyni mocy piekielnych - pomagaj nam nieustannie.

 • Wzywanie Maryi to bardzo potężny egzorcyzm. Jan Paweł II tak właśnie mówił o modlitwie różańcowej. Maryja jest przedstawiana przez Biblię, jako rozdeptująca głowę węża.

3) Kotwico naszej nadziei - pomagaj nam nieustannie.

 • Kotwica to symbol bezpieczeństwa. Gdy wokół nas szaleją burze, Maryja jest gwarancją przetrwania. W dawnych wiekach podczas burz stawiano w oknie zapaloną gromnicę, która wcześniej była poświęcona w święto Maryi.

 

3 października 2015 r. - Spotkanie formacyjne Żeńskiej Żywej Róży

1) Szafarko łask wszelkich - pomagaj nam nieustannie.

 • Szafarz to ten, kto rozdaje. Ale nie rozdaje swoje, lecz to, co mu zostało powierzone. Maryja jest Szafarką, bo rozdaje łaski, jakie Bóg przez Nią nam przekazuje.

 • Dla Maryi nie ma rzeczy niemożliwych, Ona jest Szafarką wszelkich łask. Jedynym ograniczeniem jest wola Boża, której Maryja na pewno nie będzie się chciała sprzeciwić.

2) Tronie miłosierdzia Bożego - pomagaj nam nieustannie.

 • Tron to miejsce, gdzie przebywa i skąd sprawuje swą władzę Bóg. Każdy z nas powinien być tronem dla Boga.

3) Wszechmocy błagająca - pomagaj nam nieustannie.

 • Wszechmoc Maryi nie pochodzi z Niej samej, ale z Boga, któremu Maryja użyczyła swego serca. Z Bogiem nie ma dla człowieka rzeczy niemożliwych.

 • Wszechmoc Maryi nie oznacza jej niezależności od Boga, dlatego jest Ona wszechmocą błagającą.

 

5 września 2015 r. - Spotkanie formacyjne Żeńskiej Żywej Róży

1) Wielka Matko Boża - pomagaj nam nieustannie.

 • Wielkość Maryi i każdego świętego człowieka ma swoje źródło w wielkości Boga. To Bóg jest wielki, wszechpotężny i tylko w Nim człowiek ma szansę na swój wzrost.

 • Tak jak my na słowo "matka" czujemy przyspieszone bicie serca, tak samo i Bóg - Jezus kochał Maryję i szanował Jej matczyną troskę. A z wysokości krzyża podzielił się z nami Jej macierzyństwem.

2) Pośredniczko nasza u Boga - pomagaj nam nieustannie.

 • Jedynym Pośrednikiem między ludźmi a Bogiem Ojcem jest Jezus Chrystus, i tylko On jest w stanie zapewnić nam zbawienie. Dlaczego więc nazywamy Maryję Pośredniczką? Odpowiedź znajdziemy w opisie cudu w Kanie Galilejskiej. Maryja wstawia sie za ludźmi u swojego Syna, ale to nie Ona czyni cud, lecz Bóg. Ona tylko za nas prosi o łaskę.

3) Matko świętej wytrwałości - pomagaj nam nieustannie.

 • Wytrwałość, cierpliwość, pokora - to klucz do świętości. Wielu ludzi "pogniewało się" na Boga, nie widząc natychmiastowej odpowiedzi na swoje modlitwy. Wzorem cierpliwości jest np. św. Monika, która przez wiele lat modliła się o nawrócenie syna i została wysłuchana po prawie 20 latach.