© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

W cyklu spotkań od września 2017 r. do czerwca 2018 r. poznajemy przesłanie ikony Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

Zamieszczone niżej teksty to tylko skrót katechez wygłoszonych w kościele podczas spotkań formacyjnych. Spotkania odbywają się w łódzkiej Parafii Św. Rodziny w każdą I sobotę miesiąca o godzinie 7.00.


3 marca 2018 r. - Spotkanie formacyjne Żeńskiej Żywej Róży

 • Choć postać Jezusa nie znajduje się w geometrycznym środku ikony, to jednak właśnie On jest najważniejszą postacią na całym obrazie. To na Niego wskazuje Maryja, to Jemu aniołowie niosą akcesoria Męki Pańskiej.

 • Jezus jest przedstawiony w stroju o królewskich barwach. Ubrany jest w zieloną tunikę, przepasaną ciemnopomarańczowym pasem i okrytą złotym płaszczem. Kolor zielony jest symbolem męczeństwa, które daje życie. Barwa pomarańczowo - czerwona oznacza żarliwość i oczyszczenie duchowe. Złoto to oznaka świętości i tego, co niezniszczalne.

 • Głowa Jezusa otoczona jest złotym nimbem, w który wpisany jest krzyż. Z wizerunkiem krzyża współgrają narzędzia męki niesione przez archaniołów.

 • Ważna jest dynamika obrazu - Jezus łapie Matkę za rękę, widząc czekające Go cierpienie. Ciekawym detalem jest spadający z Jego stopy sandał - ukazuje poruszenie na widok aniołów - zwiastunów męczeństwa.

 • Bardzo przejmujące jest to, że wzrok Maryi nie kieruje się za wzrokiem Jezusa, ale zwraca się w stronę największego grożącego Mu niebezpieczeństwa, czyli na nas. Jakby chciała nas zapytać: "Czy wiesz, co robisz mojemu Synowi?".

 

3 lutego 2018 r. - Spotkanie formacyjne Żeńskiej Żywej Róży

 • Postać Maryi jest opisana - podobnie jak na wielu innych ikonach - za pomocą greckich liter będących skrótem od słów "Mater Theou" - Matka Boga, Bogurodzica.

 • Na chuście Maryi znajduje się ośmioramienna gwiazda, która w ikonografii jest symbolem wiecznego dziewictwa. Gwiazda to także nawiązanie do historii narodzin Jezusa w Betlejem, dokąd - za przewodem gwiazdy - przybyli mędrcy ze wschodu. Warto pamiętać, że Maryja jest gwiazdą prowadzącą nas do Jezusa.

 • Ten typ ikony jest nazywany "Hodegetria - wskazująca drogę", to znaczy Maryja jest ukazana jako przewodniczka wskazująca dłonią na Jezusa, a przecież On jest Drogą, Prawdą i Życiem

 • Godne zauważenia jest też to, że obraz Maryi jest tak doskonale namalowany, że z którejkolwiek strony nań patrzeć, zawsze będzie widać wzrok Maryi skierowany prosto na nas.

 

6 stycznia 2018 r. - Nie było spotkania (Uroczystość Objawienia Pańskiego)

 

3 grudnia 2017 r. - Nie było spotkania (Adwentowy Dzień Skupienia)

 

4 listopada 2017 r. - Spotkanie formacyjne Żeńskiej Żywej Róży

 • Choć ikona Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przedstawia małego Jezusa w ramionach Maryi, można z niej odczytać treści związane z męką i śmiercią Zbawiciela. W górnej części ikony znajdują się wizerunki archaniołów Gabriela i Michała, którzy niosą Jezusowi narzędzia Męki Pańskiej.

 • Archanioł Gabriel w szacie zielonej, symbolizującej siły witalne i życie rodzące się na krwi męczeńskiej, niesie Jezusowi krzyż i cztery gwoździe.

 • Archanioł Michał w szacie czerwonej jak krew - symbol życia i miłości, niesie dla Jezusa naczynie napełnione żółcią, którą żołnierze napoją Jezusa przybitego do krzyża. Niesie także gąbkę z trzciną i włócznię, która przeszyje bok Jezusa po śmierci.

 • Warto pamiętać, że bez męki i śmierci Jezusa nie byłoby zbawienia, a zatem nie miałoby najmniejszego sensu proszenie Maryi o pomoc i wstawiennictwo. Maryja jest Matką Pomocy Nieustającej tylko wtedy, gdy trzyma w ramionach Jezusa - ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.

 

7 października 2017 r. - Spotkanie formacyjne Żeńskiej Żywej Róży

 • Prawdziwa ikona nie jest malowana w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. Ikony się pisze za pomocą farb, pędzla i technik malarskich, ponieważ ikona zawsze musi do człowieka przemawiać.

 • Pisanie ikon musi być przeplatane modlitwą i medytacją. Jedna z zasad brzmi: "Przed rozpoczęciem pracy przeżegnaj się; módl się w milczeniu i daruj swym winowajcom".

 • Kolor szat przedstawianych w ikonie postaci ma znaczenie symboliczne. Błękity i odcienie niebieskiego kojarzone są z niebem, tajemnicą i życiem mistycznym. Zieleń oznacza wegetację roślinną, płodność i żyzność, młodość i świeżość - używa się jej często jako barwy szat męczenników, których krew żywi Kościół. Czerwień, kolor krwi, sugeruje życie, siły witalne i piękno. Biel kojarzy się ze światłem boskim, czystością, niewinnością. Złoto łączy się ze świętością, splendorem, tym co niezniszczalne, energią Boską, a także życiem w Królestwie Bożym.

 • Kształt części ciała przedstawianych w ikonie także ma określone znaczenie. Wypukłe i wysokie czoło - wyraża moc ducha i mądrość. Wydłużony i cienki nos - podkreśla szlachetność. Oczy - niewspółmiernie duże są otwarte na nadprzyrodzoność i na wizję dzieł Stworzyciela. Bardzo wąskie i geometryczne usta - wykluczają wszelką zmysłowość - są zawszę zamknięte, gdyż kontemplacja postuluje milczenie. Cienkie i długie palce - wskazują na dematerializację i strumień intensywnej duchowości.

 

2 września 2017 r. - Spotkanie formacyjne Żeńskiej Żywej Róży

 • W biblijnym opisie stworzenia człowieka czytamy słowa: "Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę." (Rdz 1,27)

 • W prawosławnej teologii ikona to nie tylko zwykły obraz, ale to miejsce, w którym przebywa Bóg, i z którego można doświadczyć Jego opieki i pomocy. Dlatego ikony się okadza, przed ikonami się klęka, zapala świece, ikonami się błogosławi.

 • By ikona była prawdziwą ikoną, musi być stworzona ściśle według reguł ikonograficznych, gdzie wszystko ma znaczenie: ustawienie postaci, kolor szat, detale.

 • Nawiązując do prawosławnej teologii ikony, można powiedzieć, że człowiek jest ikoną Boga, jeśli żyje według zasad zapisanych w Dekalogu. W takim człowieku można naprawdę spotkać Boga.