© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

W cyklu spotkań formacyjnych od września 2019 r. do czerwca 2020 r. zajmujemy się cnotami chrześcijańskimi. Ten sam temat jest rozważany podczas spotkań Męskiej Grupy Różańcowej w drugie soboty miesiąca.

Zamieszczone niżej teksty to tylko skrót katechez wygłoszonych w kościele podczas spotkań formacyjnych. Osoby zainteresowane przynależnością do grupy lub jednorazowym uczestnictwem w spotkaniach zapraszam do łódzkiej Parafii Św. Rodziny w każdą I sobotę miesiąca o godzinie 7.00.


7 marca 2020 r. - Spotkanie formacyjne Żeńskiej Żywej Róży

 • Wstrzemięźliwość (umiarkowanie) to jedna z czterech katechizmowych cnót kardynalnych. Pozostałe trzy to: roztropność, sprawiedliwość i męstwo.

 • Zarówno w znaczeniu materialnym, jak i duchowym, umiarkowanie oznacza ograniczenie chęci posiadania wszystkiego w obfitości, czy nawet w nadmiarze.

 • Warto wspomnieć często cytowaną myśl św. Jana Pawła II, że człowiek musi bardziej BYĆ niż MIEĆ. I że człowiek najpełniej posiada siebie w dawaniu siebie. Dlatego jałmużna, czyli bezinteresowne pomaganie potrzebującym, jest dobrym sposobem na wzrost cnoty umiarkowania.

 • Sposobem na ćwiczenie się we wstrzemięźliwości jest praktykowanie postu. Post w znaczeniu religijnym to nie tylko powstrzymanie się od jedzenia lub innych przyjemności. To przede wszystkim intencja zadośćuczynienia Bogu za grzechy swoje lub bliźnich.

 • Dobrze jest też zwrócić uwagę na intencje naszych modlitw i możliwie jak najmniej prosić Boga o łaski dla siebie, bardziej skupiając się na wychwalaniu i uwielbianiu Boga, dziękczynieniu oraz altruistycznej modlitwie za innych ludzi.

 

1 lutego 2020 r. - Spotkanie formacyjne Żeńskiej Żywej Róży

 • Zapał (gorliwość) powinien być znakiem rozpoznawczym wszystkich uczniów Jezusa.

 • Słowo "zapał" kojarzy się z ogniem, a ogień to światło i ciepło.

 • Chrześcijanin powinien świecić Bożym światłem, to znaczy głosić Ewangelię słowem i życiem, dawać dobry przykład innym ludziom, dobrze wychowywać młode pokolenie, umieć rozmawiać o Bogu i przekonywać innych, że wiara ma sens.

 • Chrześcijanin powinien emanować ciepłem, to znaczy być człowiekiem pełnym miłości, dobroci, życzliwości i otwartości dla wszystkich, także dla tych, którzy inaczej myślą.

 • Trzeba się strzec takiego zapału, który byłby ogniem niszczącym wszystko, co stanie na drodze. Taki zapał mieli np. Jakub i Jan, gdy proponowali Jezusowi modlitwę o ogień z nieba, który zabiłby mieszkańców miasteczka, które nie chciało ugościć Jezusa. Jezus bardzo stanowczo im tego zabronił.

 

W grudniu i styczniu - nie było katechez

 

3 listopada 2019 r. - Spotkanie formacyjne Żeńskiej Żywej Róży

 • Pamięć to jedna z ważniejszych cnót, nie tylko w chrześcijaństwie. Na kartach Starego Testamentu można znaleźć wiele tekstów wzywających do pamięci. Podobnie jest w Nowym Testamencie, zwłaszcza w listach św. Pawła.

 • Trzeba pamiętać wielkie dzieła Boże dokonane z miłości do ludzi - od stworzenia świata, przez całą historię zbawienia, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, po Zesłanie Ducha Świętego i założenie Kościoła.

 • Trzeba też pamiętać o ludziach, którym zawdzięczamy życie, wychowanie, wykształcenie i wiarę. O rodzicach, dziadkach, wychowawcach, nauczycielach, katechetach, duszpasterzach.

 • Trzeba pamiętać o wszystkich, którzy kiedykolwiek uczynili dla nas coś dobrego przez myśl, słowo i czyn. Nawet jeśli nie jesteśmy w stanie zachować w pamięci konkretnych imion i nazwisk, warto mieć w sercu poczucie dozgonnej wdzięczności.

 • Dozgonna pamięć powinna dotyczyć tylko rzeczy dobrych. Jeśli ktoś nas kiedykolwiek skrzywdził, warto starać się wyrzucić to z pamięci w myśl zasady, że "o zmarłych mówi się albo dobrze, albo wcale".

 

5 października 2019 r. - Spotkanie formacyjne Żeńskiej Żywej Róży

 • Cierpliwość wydaje się na pozór cnotą mało ważną, ale - co ciekawe - jest kilkakrotnie wymieniana przez św. Pawła w jego katalogach cnót.

 • Trzeba być cierpliwym wobec Boga, gdy wydaje się nam, że On milczy lub ukrywa się przed nami. Trzeba być cierpliwym w modlitwie - "Proście, a będzie wam dane".

 • Trzeba być cierpliwym wobec bliźnich, zwłaszcza wtedy, gdy próbują naszą cierpliwość wystawić na próbę. Umiejętność słuchania bez wtrącania swoich trzech groszy, opanowanie emocji, wyrozumiałość dla ludzkich słabości.

 • Trzeba być cierpliwym wobec siebie, wobec własnej cielesności (dolegliwości związane z wiekiem lub chorobą), wobec własnych ograniczeń i grzechów.

 

7 września 2019 r. - Spotkanie formacyjne Żeńskiej Żywej Róży

 • Cnota to po prostu pozytywna wartość moralna charakteryzująca człowieka. Synonimy cnoty: zaleta, dobra cecha, przymiot.

 • Cnota to dar Boży, ale wymagający ludzkiego zaangażowania i współpracy. Człowiek jest dobry, bo takim stworzył go Bóg, ale nie będzie dobry, jeśli sam tego nie zachce i nie będzie o to zabiegał.

 • W terminologii chrześcijańskiej doskonalenie cnót jest nazywane pracą nad sobą.