© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

9 grudnia 2023 r. - Sobota I Tygodnia Adwentu
Osobom tworzącym wspólnotę Kościoła grozi bardzo niebezpieczna pokusa zamknięcia się w swoim hermetycznym gronie. A Jezus mówi: "Idźcie do owiec, które poginęły, do chorych, umarłych, trędowatych, opętanych" (Mt 9,35-10,5-8). Albo Kościół będzie misyjny i charytatywny, albo w ogóle go nie będzie.

8 grudnia 2023 r. - Piątek - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
Dlaczego uroczystość Niepokalanego Poczęcia obchodzimy zawsze w Adwencie? Na pewno wiąże się to z datą święta Narodzenia NMP obchodzonego dziewięć miesięcy później - 8 września. Ale jest w tym chyba głębszy przekaz. Tylko w sercu niepokalanym, wolnym od grzechu może narodzić się Jezus. Trzeba w Adwencie "znaleźć łaskę u Boga" i jak Maryja przyjąć "moc Najwyższego". Oczywiście nie jesteśmy jak Ona przeczyści, święci i doskonali, ale "dla Boga nie ma nic niemożliwego" (Łk 1,26-38).

7 grudnia 2023 r. - Czwartek I Tygodnia Adwentu
Podczas mszy świętych adwentowych Kościół proponuje nam do rozważenia teksty biblijne, które dość często są czytane w kościele i prawdopodobnie znamy je niemal na pamięć. Na przykład przypowieść Jezusa o budowaniu domu na skale i na piasku (Mt 7,21.24-27) to tekst często do nas powracający w liturgii. Może warto w adwentowej ciszy usiąść po raz kolejny nad Słowem Bożym, by wczytać się w nie i odkryć w nim coś, czego do tej pory jeszcze nie odkryliśmy. Głębia Bożej mądrości jest tak wielka, że wystarczy nam jej na długie lata.

6 grudnia 2023 r. - Środa I Tygodnia Adwentu
W dniu świętego Mikołaja warto wspomnieć wszystkie podarunki, jakie kiedykolwiek otrzymaliśmy od swoich najbliższych, a także te, które my im ofiarowaliśmy. Najpiękniejsze w tym dniu jest to, że wręczamy prezenty w skrytości, wskazując nie siebie, a Mikołaja jako ich dawcę. To Jezus nas nauczył takiej właśnie bezinteresownej postawy dzielenia się tym, co mamy. Nawet jeśli mamy bardzo niewiele, jak "siedem chlebów i parę rybek" (Mt 15,29-37). Jeśli dar płynie z serca, to choćby był najskromniejszy, jest wielki.

5 grudnia 2023 r. - Wtorek I Tygodnia Adwentu
W Adwencie dość często słyszymy, że jest to czas radosnego oczekiwania, w odróżnieniu od Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i umartwienia. Warto jednak postawić pytanie, o jaką radość chodzi. Odpowiedzi udziela ewangelista Łukasz, dając samego Jezusa za przykład: "Jezus rozradował się w Duchu Świętym" (Łk 10,21-24). Radość w Duchu Świętym to radość z Bożej obecności i z możliwości patrzenia na dzieła Boże - "Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie".

4 grudnia 2023 r. - Poniedziałek I Tygodnia Adwentu
U progu Adwentu mądrość Kościoła proponuje nam rozważenie rozmowy Jezusa z setnikiem w Kafarnaum, proszącym o uzdrowienie sługi (Mt 8,5-11). Gdy Jezus zaproponował: "Przyjdę i uzdrowię go", setnik odparł: "Powiedz tylko słowo". Tak bardzo zależało mu na zdrowiu sługi, że pragnął od Jezusa łaski natychmiastowej. Gdy my przed Komunią Świętą mówimy te same słowa: "Panie, nie jestem godzien, ale powiedz tylko słowo", czy naprawdę jesteśmy gotowi, by natychmiast odmieniło się nasze życie, a dusza została uzdrowiona?

3 grudnia 2023 r. - I Niedziela Adwentu
Kiedy w rodzinie ma pojawić się dziecko, wszyscy domownicy przejęci nadchodzącymi narodzinami stają niemal na głowie, by zapewnić dziecku jak najlepsze przyjęcie. Remont mieszkania, zakupy wszystkiego, co bardziej i mniej potrzebne, dzielenie się obowiązkami, snucie planów na długie lata naprzód. Warto to nasze ludzkie odczucie przenieść w sferę ducha i przed narodzinami Boga w naszych sercach rozpocząć Adwent jako czas gruntownego duchowego remontu. Skończył się czas spania, teraz "Uważajcie i czuwajcie" (Mk 13,33-37).