© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

3 grudnia 2022 r. - Sobota I Tygodnia Adwentu
"Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości" (Mt 9,35-10,8). To ważne, byśmy pamiętali, że Jezus nie tylko nauczał, ale i pomagał. I że nie tylko pomagał, ale i nauczał. Nasza wiara powinna być umiejętnym połączeniem słów i czynów. Nie wystarczy tylko głosić i nie wystarczy tylko działać. Jedno i drugie tworzą nierozdzielną całość.

2 grudnia 2022 r. - Piątek I Tygodnia Adwentu
Adwentowe Roraty to msza święta o niezwykłej symbolice. Odprawiamy ją w dni powszednie Adwentu w porze wschodu słońca. Przychodzimy do kościoła, kiedy jeszcze jest ciemno, a po spotkaniu z Jezusem wychodzimy do swych obowiązków pełni Bożego światła. Jak cudownie uzdrowieni żyjący dotąd w ciemności dwaj niewidomi z Ewangelii, wołający za Jezusem "Ulituj się nad nami, Synu Dawida" (Mt 9,27-31).

1 grudnia 2022 r. - Czwartek I Tygodnia Adwentu
Często myślimy, że w naszej wierze najważniejsza jest Komunia Święta, czyli karmienie się Ciałem Chrystusa. To prawda, według nauki soboru Eucharystia to "źródło i szczyt całej działalności Kościoła" (Vat II). Warto jednak usłyszeć dziś naukę Jezusa, że również bardzo ważne jest Słowo Boże, czytane w liturgii, katechezie i lekturze prywatnej - "Każdego, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale" (Mt 7,21-27). Mówi się nawet, że podczas każdej mszy Jezus zastawia dla nas dwa stoły: stół Słowa i stół Ciała, i z obu daje nam życiodajny pokarm.

30 listopada 2022 r. - Środa - Święto św. Andrzeja, apostoła
Mówimy, że Adwent to poszukiwanie Boga, ale tak naprawdę to nie my szukamy Boga, a Bóg poszukuje nas. Tak jak poszukiwał Szymona Piotra, Andrzeja, Jakuba, Jana i wielu innych (Mt 4,18-22). Obyśmy, spotkawszy Jezusa, mieli dość odwagi, by zostawić dla Niego swoje dotychczasowe życie i pójść za Nim. Nawet jeśli miałoby to oznaczać męczeństwo. I obyśmy mieli odwagę uczynić to - jak Andrzej - natychmiast, nie odkładając pójścia za Jezusem na "kiedyś tam".

29 listopada 2022 r. - Wtorek I Tygodnia Adwentu
Poszukujemy sposobu przeżywania Adwentu, nie tylko w znaczeniu czterech tygodni poprzedzających Boże Narodzenie, ale znacznie szerzej jako przygotowania miejsca dla Boga w całym naszym życiu. Jezus we wtorkowej Ewangelii daje słowem i czynem trzy ważne wskazówki: radość w Duchu Świętym, wysławianie Boga i prostota człowieka, który zaufał Jezusowi. "Szczęśliwe oczy, które to widzą" (Łk 10,21-24) - to znaczy, że jeśli te rady zobaczymy i przyjmiemy, zaznamy szczęścia, jakie daje przychodzący Bóg.

28 listopada 2022 r. - Poniedziałek I Tygodnia Adwentu
U progu Adwentu Kościół stawia nam przed oczy przykład setnika z Kafarnaum, człowieka, który czekał na Jezusa zmierzającego do jego miasta. Nie czekał u siebie w domu, mimo że był dość znaczną osobą w hierarchii społecznej i mógł zażądać doprowadzenia Jezusa. Ale pokornie wyszedł Jezusowi naprzeciw z gorącą prośbą o pomoc w uleczeniu sługi. To dla nas wskazówka, by nasz Adwent przeżywać aktywnie, modlić się, czytać Słowo Boże, chodzić na Roraty, uczestniczyć w rekolekcjach, gorliwie pracować, pomagać potrzebującym. Postawa setnika wywołała zdziwienie i zachwyt Jezusa - "U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary" (Mt 8,5-11). Kto wie, może i nam się uda coś podobnego o sobie usłyszeć?

27 listopada 2022 r. - I Niedziela Adwentu
Rozpoczynający się Adwent zaprasza nas do czuwania - "Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie" (Mt 24,37-44). Z pewnością chodzi o gotowość na przyjście Jezusa w dniach ostatecznych, o naszą gotowość na spotkanie z Bogiem w momencie śmierci. Adwent to także czuwanie przed zbliżającym się Bożym Narodzeniem i troska o to, by jak najlepiej przygotować się do świąt. Ale to wszystko za mało. Trzeba czuwać, by dostrzegać przychodzenie do nas Jezusa w każdej chwili naszego życia, we wszystkich wydarzeniach, w każdym spotkanym człowieku. Żebyśmy Jego przyjścia niczym nie zagłuszyli.