© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

18 grudnia 2018 r. - Wtorek III Tygodnia Adwentu
Często stawiamy pytanie, jak doszło do nadprzyrodzonego poczęcia Jezusa w łonie Maryi. Odpowiedzi udziela św. Mateusz, dwukrotnie wspominając, że "z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło" (Mt 1,18-24). W naszym życiu jest bardzo wiele spraw, które po ludzku są zbyt trudne dla nas, wręcz niemożliwe. Ale z Bożą pomocą możemy wszystko. Warto prosić Ducha Świętego o Jego moc.

17 grudnia 2018 r. - Poniedziałek III Tygodnia Adwentu
Chyba tylko najwybitniejsi bibliści, ewentualnie osoby z fenomenalną pamięcią, są w stanie zapamiętać rodowód Jezusa przekazany przez Ewangelistę Mateusza (Mt 1,1-17). Na szczęście nie chodzi o umiejętność powtórzenia skomplikowanego ciągu imion, tylko o odnalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak mocny akcent jest położony na ludzki rodowód Boskiego Syna. Odpowiedź jest najprostsza, a zarazem najpiękniejsza z możliwych - Bóg chce być Bogiem współuczestniczącym w naszym człowieczeństwie. Chce żyć jak my, uczyć się, pracować, jeść i cierpieć głód, męczyć się i wypoczywać, cieszyć i smucić, śmiać się i płakać. Chce być Bogiem z nami.

16 grudnia 2018 r. - III Niedziela Adwentu
Analizując liturgiczny fragment Ewangelii wg św. Łukasza, warto zwrócić uwagę na czas, w jakim Jan Chrzciciel wzywał ludzi do nawrócenia i dawał im konkretną odpowiedź na ich pytanie: "Cóż mamy czynić?" (Łk 3,10-18). To było jeszcze przed rozpoczęciem publicznej działalności Jezusa, przed kuszeniem na pustyni, przed chrztem w Jordanie, przed cudem na weselu w Kanie Galilejskiej. Ludzie czekali na Mesjasza, ale nie wiedzieli, że jest On już tak blisko. Jan Chrzciciel, głosząc wezwanie do nawrócenia, poprowadził swoiste rekolekcje, w wyniku których ludzie odnaleźli drogę do przychodzącego Zbawiciela.
W wielu parafiach w tę niedzielę rozpoczynają się rekolekcje adwentowe. Warto je przeżyć w oczekiwaniu na Jezusa, tak jak 2000 lat temu czynili słuchacze Jana Chrzciciela.

 

 

 

 

III tydzień

II tydzień

I tydzień