© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

23 grudnia 2023 r. - Sobota III Tygodnia Adwentu
Mówi się, że tradycja to rzecz święta. I tak rzeczywiście jest, w wielu kwestiach warto trzymać się tradycji przekazanej nam przez pokolenia przodków. Ale przykład Elżbiety i Zachariasza wybierających imię dla swego syna ukazuje, że to nie tradycja, a wola Boża jest najważniejsza. Kiedy człowiek decyduje się na wypełnienie woli Boga, otrzymuje łaskę tak wielką, że wprawia w zdumienie całe swoje otoczenie, a "ręka Pańska jest z nim" (Łk 1,57-66).

22 grudnia 2023 r. - Piątek III Tygodnia Adwentu
Przykład Maryi pokazuje, że człowiek mający Jezusa w sercu musi nauczyć się trudnej sztuki łączenia duchowości z fizycznością, modlitwy z pracą, kontemplacji z dobroczynnością. Maryja pospiesznie udała się do brzemiennej Elżbiety, by jej pomagać w trudach ciąży, ale umiała znaleźć czas i chęci do wychwalania Boga modlitwą "Magnificat" (Łk 1,46-56). Warto, by to zrozumieli wszyscy, którzy tyle pracują, że nie mają czasu się modlić. I ci, którzy tyle się modlą, że nie mają czasu pracować.

21 grudnia 2023 r. - Czwartek III Tygodnia Adwentu
Jedną z metod poznawania Słowa Bożego jest próba wychwycenia najważniejszych, kluczowych słów w czytanym tekście. W opisie spotkania Maryi z Elżbietą warto zwrócić uwagę na słowa ukazujące dynamikę tego wydarzenia: "poszła z pośpiechem", "poruszyło się dzieciątko" i "wydała głośny okrzyk" (Łk 1,39-45). Warto, by i nasze spotkania z Bogiem były pełne energii, byśmy pośpiesznie, poruszająco i głośno reagowali na bliskość Jezusa.

20 grudnia 2023 r. - Środa III Tygodnia Adwentu
Co znaczy, że Maryja "zmieszała się" na słowa anioła zwiastującego Jej Bożą wolę (Łk 1,26-38)? Z pewnością mimo swego młodego wieku Maryja była osobą bardzo uporządkowaną, mądrą, stateczną, wiernie przestrzegającą życiowych zasad. A "zmieszanie" oznaczało, że ten jej wewnętrzny ład zostanie naruszony. Musiała podjąć decyzję, która z pewnością nie zapewniała Jej tzw. świętego spokoju. My również - jak Maryja - słuchamy Bożego Słowa, i warto, by ono nas zawsze poruszało, przenikało aż do szpiku kości, czasem wywracało nasz uporządkowany świat i prowadziło do nawrócenia.

19 grudnia 2023 r. - Wtorek III Tygodnia Adwentu
Kapłan Zachariasz, mąż Elżbiety, w widzeniu usłyszał od anioła, że mimo podeszłego wieku zostanie ojcem dziecka, wobec którego Bóg ma bardzo poważne plany (Łk 1,5-25). Gdy dla rozwiania swych wątpliwości spytał: "Po czym to poznam?", anioł odpowiedział: "Oto będziesz niemy". Z pewnością nie takiej odpowiedzi Zachariasz się spodziewał. Nie dość, że był już stary, to jeszcze stracił mowę na dziewięć miesięcy. Jak będzie mógł pomagać swej żonie w trudach brzemienności? A jednak zaufał Bogu i stał się przez to współpracownikiem Bożego planu zbawienia. My też czasem nie rozumiemy Bożych planów względem nas, spodziewając się, że Bóg będzie w nas działał według naszego scenariusza. Trzeba umieć zaufać - czasem nawet wbrew sobie.

18 grudnia 2023 r. - Poniedziałek III Tygodnia Adwentu
Przez ostatnie dni przed Bożym Narodzeniem liturgia Kościoła zapoznaje nas z wydarzeniami. które poprzedzały przyjście Boga na ziemię. W poniedziałkowej Ewangelii warto chyba najbardziej zwrócić uwagę na cytat z proroka Izajasza, podający jedno z imion Syna Bożego - "Emmanuel, to znaczy Bóg z nami" (Mt 1,18-24). Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, kim jest Bóg, jaki jest Bóg, co On ma nam do zaoferowania, to w tym krótkim imieniu zawarta jest pełna odpowiedź. Pragnieniem Boga jest być blisko nas. Bóg nie chce być Bogiem dalekim, lecz bliskim.

17 grudnia 2023 r. - III Niedziela Adwentu
Co oznacza różowy kolor szat liturgicznych używanych w III Niedzielę Adwentu? Można powiedzieć, że róż to adwentowy fiolet, na który pada bardzo mocne i jasne światło. Światłem jest Chrystus, którego przyjście jest już tak bliskie, to On rozświetla nasze ciemności. Jak niebo, które tuż przed wschodem słońca staje się różowe, zwiastuje, że za chwilę zza horyzontu wyłonią się pierwsze promienie, tak różowy ornat jest wezwaniem, że Narodziny Pana są już bardzo blisko. Podobnie jak Jan Chrzciciel, który "nie był światłością, lecz został posłany, by zaświadczyć o światłości" (J 1,6-8.19-28).