© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

17 grudnia 2022 r. - Sobota III Tygodnia Adwentu
Na początku drugiej części Adwentu, bezpośrednio poprzedzającej Boże Narodzenie, Kościół proponuje nam wsłuchanie się w rodowód Jezusa (Mt 1,1-17). Raczej nie uda się nam zapamiętać wszystkich imion po kolei, więc warto poszukać głębszego sensu w poznawaniu przodków Jezusa. Może na przykład warto pomyśleć o roli rodziny w dziele zbawienia, o naszych rodzicach i dziadkach, którzy przekazali nam wiarę i chrześcijański system wartości. Może też warto pomyśleć o rodzinie Kościoła, która doprowadziła nas i wciąż prowadzi do przyjaźni z Bogiem.

16 grudnia 2022 r. - Piątek III Tygodnia Adwentu
Każdy chrześcijanin powinien być głosicielem Słowa Bożego. Niekoniecznie przez długie kazania i teologiczne wykłady, bardziej przez przykład życia dawany najbliższym, przez prawdę, dobro i miłość. Ważne jest jednak, byśmy mieli właściwą intencję motywującą nas do głoszenia Słowa. Wskazówką są słowa samego Jezusa: "Nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni" (J 5,33-36). Troska o zbawienie bliskich to największa siła napędowa ewangelizacji.

15 grudnia 2022 r. - Czwartek III Tygodnia Adwentu
Kiedy stanie się coś nieoczekiwanego, zderzą się samochody, ktoś zasłabnie, wybuchnie pożar, ludzie najczęściej przyjmują rolę gapiów, nie włączając się w niesienie pomocy. Ludzie lubią obserwować, ale bez osobistego zaangażowania. Jezus wypominał ludziom, że wobec Jana Chrzciciela pozostali biernymi gapiami: "Co wyszliście zobaczyć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Człowieka w miękkie szaty ubranego?" (Łk 7,24-30). Obyśmy wobec Jezusa i Jego Dobrej Nowiny nie byli obojętni jak faryzeusze, którzy "udaremnili zamiar Boży względem siebie".

14 grudnia 2022 r. - Środa III Tygodnia Adwentu
To normalne, że naszej wierze towarzyszą wątpliwości, że czasem pytamy, gdzie jest Bóg. Z podobnym pytaniem zwrócił się Jan Chrzciciel do Jezusa: "Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść?" (Łk 7,18-23). Odpowiedź Jezusa wskazuje podpowiedzi, jak rozpoznać Jego obecność: "Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię". Bóg jest obecny wszędzie tam, gdzie są ludzie cierpiący. I wszędzie tam, gdzie są ludzie spieszący cierpiącym z pomocą.

13 grudnia 2022 r. - Wtorek III Tygodnia Adwentu
W przypowieści o dwóch synach (Mt 21,28-32) dwukrotnie pada słowo "opamiętał się". Syn, który nie chciał spełnić woli ojca, opamiętał się i tę wolę spełnił. Opamiętanie oznacza zmianę własnego sposobu myślenia, uporządkowanie priorytetów życiowych, wsłuchanie się w wolę Bożą. Po prostu Adwent.

12 grudnia 2022 r. - Poniedziałek III Tygodnia Adwentu
Arcykapłani pytali Jezusa, jakim prawem i na mocy jakiej władzy naucza w świątyni (Mt 21,23-27). Warto, byśmy to pytanie odnieśli do samych siebie. Czy pozawalamy Jezusowi, by miał władzę nad nami? Czy przyznajemy Mu prawo do zasiadania na tronie naszego życia? Oby nasza odpowiedź nie była tak pokrętna jak arcykapłanów.

11 grudnia 2022 r. - III Niedziela Adwentu
W czasach Mojżesza krzew gorejący był znakiem obecności Boga Jahwe. W kaplicy Parafii Świętej Rodziny podobny krzew zapłonął (suche drzewko z zawieszonymi lampkami w kształcie serc), gdy parafianie niezwykle gorliwie ruszyli z pomocą dla dzieci z Ukrainy. W odpowiedzi na prośbę o przygotowanie 22 paczek z dziecięcą odzieżą i butami udało się przygotować czterokrotnie więcej. Bóg jest obecny tam, gdzie ludzie kochają bliźniego, zwłaszcza tego, który cierpi. W życiu ludzi bezinteresownie czyniących dobro spełniają się słowa Jezusa: "Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on" (Mt 11,2-11).