© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

1 stycznia 2017 r. - Nowy Rok - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Nasi przodkowie, gdy podawali datę, używali zwrotu "Anno Domini" - "Roku Pańskiego". Był to wyraz ich wiary, że Bóg jest Panem i Właścicielem naszego czasu, że każda chwila naszego życia do Niego winna należeć. Rok Pański 2017 to 12 miesięcy, 52 tygodnie, 365 dni, 8760 godzin, 525600 minut, 31536000 sekund - wszystko to warto oddać Jezusowi.

31 grudnia 2016 r. - Sobota - VII dzień Oktawy Bożego Narodzenia
W Prologu Ewangelii wg św. Jana (J 1,1-18) znajdujemy wiele mocnych słów o Jezusie. Dobrze, że mogą one wybrzmieć w ostatnim dniu roku kalendarzowego, kiedy bardziej niż zwykle uświadamiamy sobie upływ czasu i stawiamy pytania, co w życiu jest najważniejsze. Słowo Boże nam podpowiada, że to Jezus jest Panem wszystkiego, Panem nieba i ziemi, Panem czasu:
- "Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo."
- "Wszystko przez Nie się stało."
- "W Nim było życie."
- "Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc."
- "Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali."

30 grudnia 2016 r. - Piątek - Święto Świętej Rodziny
Za każdym razem, gdy Bóg chciał przekazać Józefowi swoją wolę, ukazywał mu się we śnie anioł, przekazując zadanie do wykonania (Mt 2,13-23). Inspirując się słowami papieża Franciszka z tegorocznej wizyty w Krakowie, można odczytać działanie Boże jako wezwanie do zejścia z kanapy i rozpoczęcia konkretnego działania. W tym każdy z nas powinien odkryć podobieństwo do Józefa.

29 grudnia 2016 r. - Czwartek - V dzień Oktawy Bożego Narodzenia
Kiedy starzec Symeon wziął w swoje ramiona małego Jezusa, wiedział, że spełniły się wszystkie jego największe oczekiwania. I dlatego modlił się: "Teraz, o Panie, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju" (Łk 2,22-35). Warto, byśmy i my uważali Jezusa za największe dobro, jakiego w życiu możemy doświadczyć. Jeśli mamy Jezusa, mamy wszystko; jeśli Go nie mamy, nie mamy nic.

28 grudnia 2016 r. - Środa - Święto św. Młodzianków Męczenników
Dlaczego zginęli wszyscy mieszkający w Betlejem chłopcy do drugiego roku życia? Bo byli podobni do Jezusa. Podobni, więc Herod nakazał ich zabić, licząc, że wśród nich zabity zostanie także Jezus (Mt 2,13-18).
Nasza wiara polega na upodabnianiu się do Jezusa, musimy się więc liczyć z tym, że i nas ktoś będzie próbował zepchnąć na margines, a może nawet zabić. Warto jednak pamiętać słowa Jezusa: "Kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je" (Mt 10,39).

27 grudnia 2016 r. - Wtorek - Święto św. Jana Ewangelisty
Święty Jan na kartach napisanej przez siebie Ewangelii ani razu nie użył swojego imienia. Pisał o sobie jako o "uczniu miłowanym przez Pana" (J 20,2-8). Jaka była jego intencja? Do końca tego nie wiemy. Ale dobrym wytłumaczeniem będzie wskazanie, by mówiąc o sobie nie mówić o sobie, a o Jezusie i Jego miłości.

26 grudnia 2016 r. - Poniedziałek - Święto św. Szczepana
Łatwo jest przyjmować Jezusa, gdy myślimy o Nim jako o delikatnym, słodkim Dziecięciu narodzonym w stajence betlejemskiej. Zwłaszcza, że wyobrażamy sobie to miejsce jako sterylnie czyste, pachnące, komfortowe. Trzeba jednak pamiętać, że Jezus jest niepodzielny. Kto przyjmuje Jezusa z Betlejem, musi też przyjąć Jezusa z Wieczernika (Eucharystia) i z Golgoty (męka i śmierć), także Jezusa nauczającego i stawiającego trudne wymagania.
Tak uczynił św. Szczepan, pierwszy męczennik. Przyjął Jezusa i dlatego nie miał wątpliwości, gdy trzeba było za wiarę oddać życie.

25 grudnia 2016 r. - Niedziela - Boże Narodzenie
W czytaniach mszalnych okresu Adwentu i Bożego Narodzenie często można usłyszeć porównanie Jezusa Chrystusa do światła, a nawet więcej - stwierdzenie, że On jest Światłością, Wschodzącym Słońcem. Jak słońce daje nam światło i ciepło, tak Jezus  rozświetla nasze mroki i rozgrzewa serca czasem zimne jak głaz. Warto u Jezusa poddać się ŚWIATŁOTERAPII.