© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

1 stycznia 2018 r. - Nowy Rok - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Początek nowego roku kalendarzowego sprzyja czynieniu przeróżnych postanowień dotyczących życia osobistego i rodzinnego, przez rozwój zawodowy, aż po sferę duchową. Warto szczerze pomyśleć, co udało się nam zrealizować z ubiegłorocznych planów i postawić pytanie o szanse na spełnienie obecnych zamierzeń. Na pewno warto odnaleźć w Bogu sprzymierzeńca naszych dążeń i wsparcie  w ich spełnianiu. Warto prosić Go o błogosławieństwo, siłę i wytrwałość. Warto przypomnieć sobie piękny, niestety coraz bardziej zapomniany zwyczaj wzajemnego błogosławienia się przed podjęciem trudnych zadań. Na przykład słowami z Księgi Liczb: "Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem" (Lb 6,22-27).

31 grudnia 2017 r. - Niedziela Świętej Rodziny
Dlaczego - wg prawa żydowskiego - wszystko, co pierworodne, było własnością Boga (Łk 2,22-40)? Nie drugie, trzecie dziecko, nie druga, trzecia owca, nie drugie, trzecie zbiory zbóż, ale zawsze pierwsze. Odpowiedź jest tylko jedna: Bóg jest i musi być dla nas NUMEREM JEDEN. Oddanie Mu pierwszego miejsca w życiu nie jest zagrożeniem dla nas, przeciwnie - jest szansą na ład i porządek. "Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu" (św. Augustyn).

30 grudnia 2017 r. - Sobota w Oktawie Bożego Narodzenia
W dniu ofiarowania Jezusa w świątyni prorokini Anna na Jego widok "sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim" (Łk 2,36-40). Spotkanie z Jezusem zawsze powinno skutkować postawą uwielbienia i gotowością dawania świadectwa.

29 grudnia 2017 r. - Piątek w Oktawie Bożego Narodzenia
Według prawa żydowskiego wszystko, co pierworodne, należało do świątyni, także pierworodne dzieci. Można je było jednak wykupić, co uczynili Maryja i Józef, składając w ofierze parę synogarlic (Łk 2,22-35). Można wysnuć wniosek, że niewielka była wartość człowieka, skoro można go było zastąpić dwoma pospolitymi ptakami. Dopiero Jezus przez swoje wcielenie, a potem śmierć i zmartwychwstanie nadał naszemu człowieczeństwu ogromną wartość. Proroczo dostrzegł to starzec Symeon, gdy wziął małego Jezusa na ręce i modlił się dla siebie o spokojną śmierć, gdyż od tego momentu stał się godny ujrzenia Boga w niebie.

28 grudnia 2017 r. - Czwartek - Święto św. Młodzianków, męczenników
Bóg inaczej patrzy na wszystko niż patrzą ludzie. Dla świata liczy się siła, bogactwo, władza, tymczasem Bóg dostrzega wielkość w słabych, małych, bezbronnych. Na przykład w kilkudziesięciu chłopcach z okolic Betlejem, którzy zginęli tylko dlatego, że stary król Herod bał się utraty władzy (Mt 2,13-18). Dziś - po latach - o Herodzie nikt nie pamięta, a święci Młodziankowie żyją u Boga, wyśpiewują na Jego chwałę najpiękniejsze hymny i patronują z nieba wszystkim, którzy stają w obronie bezbronnego życia.

27 grudnia 2017 r. - Środa - Święto św. Jana, apostoła i ewangelisty
Pod krzyżem konającego Jezusa stała Maryja, którą nazywamy Matką Bolesną, ponieważ razem ze swym Synem współcierpiała dla naszego zbawienia. Stał tam też św. Jan, najmłodszy i najodważniejszy z apostołów. Może dlatego jako jeden z pierwszych dowiedział się o zmartwychwstaniu (J 20,2-8). Jego też warto nazywać Janem Bolesnym i uczyć się od niego umiejętności współcierpienia z cierpiącymi.

26 grudnia 2017 r. - Wtorek - Święto św. Szczepana
Hasło roku duszpasterskiego "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym" jest odpowiedzią na pytanie, skąd św. Szczepan brał siłę do pełnienia posługi diakona w pierwszym Kościele, odwagę do dawania świadectwa wiary, a na koniec miłość potrzebną do oddania życia za Chrystusa. Kiedy rodzi się w nas Jezus, nigdy nie przychodzi sam, lecz jest z Nim Jego Ojciec oraz Ich Duch Święty.

25 grudnia 2017 r. - Poniedziałek - Boże Narodzenie
Mówi się, że w Noc Bożego Narodzenia zwierzęta mówią ludzkim głosem. Może więc warto, by w tak wielkie święto także ludzie do siebie przemówili po ludzku, bez kręcenia, manipulowania, sztuczności. By zdjęli maski, skorupy, zbroje, które przesłaniają prawdę o nich. By cudem Bożego Narodzenia było stanięcie w pełnej prawdzie o sobie i ukazanie wszystkich uczuć na co dzień skrywanych w zakamarkach serc.
Dlatego w Boże Narodzenie - bez maski, szczerze i z całego serca - dziękuję wszystkim, wśród których Bóg mnie postawił w Parafii Świętej Rodziny. Dziękuję Parafianom, że są dla mnie jak rodzina. Dziękuję wszystkim, którzy modlą się za mnie, i tym, którzy proszą mnie o modlitwę. Dziękuję tym, którzy wybierają mnie jako spowiednika, i tym, którzy przychodzą porozmawiać o problemach życia. Dziękuję wszystkim, którzy tak pięknie uczestniczą w moich mszach, z wielką miłością przyjmują Komunię Świętą z moich rąk. Dziękuję za dzieci podawane mi do chrztu, i za zmarłych prowadzonych przeze mnie na cmentarz. Dziękuję wszystkim, którzy bez proszenia i bez namawiania pomagają w przeróżnych aktywnościach parafialnych. Dobrze, że wszyscy jesteście.