© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

1 stycznia 2023 r. - Niedziela - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Pismo Święte jest (powinno być) dla nas podręcznikiem życia. Znajdujemy w Nim konkretne rady, jak żyć, by to życie było piękne, szczęśliwe i pełne Bożej mocy. Noworoczna Ewangelia również udziela nam wskazówek, mówiąc o pasterzach, którzy "pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Niemowlę leżące w żłobie". Następnie, "gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione, a wszyscy zdumieli się". Maryja "zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu" (Łk 2,16-21). Czego nas uczy Słowo Boże w pierwszym dniu roku? Pośpiech, czyli gorliwość, poszukiwanie Jezusa, adoracja, świadectwo, zachwyt, zdumienie, kontemplacja.

31 grudnia 2022 r. - Sobota w Oktawie Bożego Narodzenia
Słowa tylko wtedy mają sens istnienia, gdy trafiają do odbiorcy. Nie rzuca się słów na wiatr. Także to najważniejsze Słowo, które było na początku, i było u Boga, i było Bogiem (J 1,1-18), ma sens tylko wtedy, gdy w nas znajduje swój dom. Nie ma gorszej rzeczy, gdy Słowo przychodzi do swoich, a swoi Go nie przyjmują, gdy Słowa nie poznaje świat, który stał się przez Nie. W ostatnim dniu roku kalendarzowego, gdy robimy podsumowanie kolejnego roku życia (zwane czasem rachunkiem sumienia), warto spytać się o miejsce Słowa w życiu, myślach, rozmowach, marzeniach, tęsknotach.

30 grudnia 2022 r. - Piątek - Święto Świętej Rodziny
To był niesamowity widok, kiedy w minioną niedzielę parafianie Świętej Rodziny wzięli sprzed ołtarza figurkę nowonarodzonego Jezusa, przytulali ją do serca, niektórzy całowali, a potem przekazywali ją kolejnym osobom, by to samo uczyniły. Każdy mógł się wtedy choć przez chwilę poczuć jak Maryja tuląca do ciepłego serca swój największy skarb, albo jak Józef otaczający ramionami bezbronne dziecko, by zapewnić mu opiekę i bezpieczeństwo. Jezus naprawdę potrzebuje nas równie mocno, jak kiedyś potrzebował Maryi i Józefa, by uratowali Go przed gniewem Heroda (Mt 2,13-15.19-23).

29 grudnia 2022 r. - Czwartek w Oktawie Bożego Narodzenia
Symeon, człowiek w podeszłym wieku, sprawiedliwy i pobożny, rozradował się ogromnie na widok Jezusa - dziecka wnoszonego do świątyni przez Maryję i Józefa (Łk 2,22-35). Oby wszyscy rodzice rozumieli, że miejsce ich dzieci jest przy Bogu, że wiara to szansa, nie zagrożenie. Oby również wszyscy przychodzący do kościoła potrafili cieszyć się z obecności dzieci, nawet jeśli te nie potrafią spokojnie usiedzieć. Jak to dobrze, że w łódzkiej Parafii Świętej Rodziny nad ołtarzem widnieją słowa Jezusa: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie".

28 grudnia 2022 r. - Środa - Święto św. Młodzianków, męczenników
W dniu wspomnienia dzieci zabitych z rozkazu Heroda (Mt 2,13-18) Kościół proponuje nam pogłębioną refleksję nad życiem ludzi, zwłaszcza najmłodszych. Warto na przykład pomyśleć o polskich nastolatkach, wśród których aż 20 procent cierpi na depresję, których rodziny się porozpadały, dla których nikt poza rówieśnikami nie ma czasu. Dwa tysiące lat temu świat dorosłych zawiódł, obyśmy my tego błędu nie popełnili.

27 grudnia 2022 r. - Wtorek - Święto św. Jana, apostoła i ewangelisty
W trzecim dniu Oktawy Narodzenia Pańskiego Kościół kieruje naszą uwagę ku tajemnicy zmartwychwstania Jezusa i ku świętemu Janowi, który był jednym z pierwszych świadków pustego grobu (J 20,2-8). Dlaczego? Bo w naszej wierze nic, nawet Boże Narodzenie, nie miałoby sensu, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. Narodzenie było początkiem, a zmartwychwstanie punktem kulminacyjnym działalności Jezusa. Trzydzieści trzy lata, które dzielą oba te wydarzenia, pokazują, że wszyscy potrzebujemy czasu, by zaufać Jezusowi, uwierzyć w Jego moc i pójść za Nim.

26 grudnia 2022 r. - Poniedziałek - Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika
W dzień św. Szczepana tradycja Kościoła, zwłaszcza w wiejskich parafiach, proponuje poświęcenie owsa. Poświęcone ziarna dodaje się do ziaren przygotowanych do wiosennego zasiewu, by uprosić u Boga łaskę obfitych plonów. Ziarnami także posypuje się obecnych w kościele wiernych na pamiątkę kamieni rzucanych przez oprawców Szczepana. W parafii wielkomiejskiej można ten zwyczaj kultywować nieco inaczej, zabierając poświęcone ziarna do domu i wysiewając je w doniczce, a potem ciesząc się, że cierpliwe i pełne troski pielęgnowanie pozwoliło doczekać się wzrostu rośliny. To obraz naszego życia duchowego - "Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony" (Mt 10,17-22).

25 grudnia 2022 r. - Boże Narodzenie
Pan Jezus przychodzi do nas jako "Słowo" i jako "Światłość prawdziwa" (J 1,1-18). Dobrze byłoby, gdybyśmy w odpowiedzi nie żałowali Mu swoich słów i swojego światła. Słów, to znaczy modlitwy i ewangelizacji. I światła, to znaczy świadectwa wobec ludzi przez dobre czyny, życzliwość, pomoc i uśmiech.