© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

1 stycznia 2024 r. - Poniedziałek - Nowy Rok - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Prawdopodobnie przez pierwsze dni Nowego Roku będzie nam trudno przyzwyczaić się do pisania "2024" zamiast "2023". Podobnie dodawać jeden rok do liczby przeżytych przez siebie lat. Ale to wszystko nieistotne drobiazgi. O wiele ważniejsze jest, byśmy z Nowym Rokiem byli o rok mądrzejsi, byśmy umieli lepiej żyć, cierpliwiej słuchać, łagodniej mówić, podawać rękę na zgodę. Byśmy jak Maryja, Józef i pasterze (Łk 2,16-21) umieli otoczyć miłością i troską Jezusa zrodzonego w naszym sercu i w sercach naszych bliźnich. Byśmy chcieli i umieli czule troszczyć się o siebie wzajemnie. Niech nam w tym Bóg błogosławi.

31 grudnia 2023 r. - Niedziela - Uroczystość Świętej Rodziny
W czterdziestym dniu po swym narodzeniu Jezus został ofiarowany Ojcu w świątyni jerozolimskiej (Łk 2,22-40). Od tamtej pory każda chwila Jego ziemskiego życia była własnością Ojca. Każda myśl, każde słowo, każdy czyn należały do Ojca. Raz ofiarowany ofiarowywał się Ojcu każdego dnia, aż po ofiarę ostateczną na Golgocie. W dniu Świętej Rodziny warto, by wszyscy żyjący w małżeństwie i kapłaństwie wspomnieli swoje ofiarowanie się Bogu lub człowiekowi. I na nowo wyznali Bogu i człowiekowi: "Jestem Twój, chcę żyć dla Ciebie na zawsze".

30 grudnia 2023 r. - Sobota - VI dzień Oktawy Narodzenia Pańskiego
"Anna, córka Fanuela, nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą" (Łk 2,36-40). Jej świadectwo uczy, że post i modlitwa są służeniem Bogu w dziele budowania Jego królestwa na ziemi. Warto przypomnieć sobie skierowane do uczniów słowa Jezusa o poście i modlitwie (Mt 17,21) i podejmować obie te praktyki zawsze, gdy spotykamy coś po ludzku niewykonalnego, co nas przerasta i wydaje się niemożliwe.

29 grudnia 2023 r. - Piątek - V dzień Oktawy Narodzenia Pańskiego
Ewangelia używa dwóch słów na określenie celu, w jakim Maryja i Józef przynieśli małego Jezusa do świątyni jerozolimskiej: "aby przedstawić Go Panu" oraz "każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu" (Łk 2,22-35). Przedstawić to znaczy przyjść do Boga, pokazać Mu dziecko, podziękować za narodziny, a potem wrócić do domu. To za mało, Bogu należy się więcej. Trzeba dziecko poświęcić, czyli oddać Bogu na służbę, na własność. To dotyczy nie tylko dzieci, ale każdego z nas. Cóż z tego, że zajrzymy do kościoła, pokażemy się Bogu, jeśli nie wyjdziemy z niego jako własność Pana? Ofiarowanie siebie, oddanie się Bogu - to kwintesencja naszej pobożności.

28 grudnia 2023 r. - Czwartek - Święto św. Młodzianków, męczenników
Młodzi chłopcy, którzy w okolicach Betlejem zostali zabici z rozkazu Heroda (Mt 2,13-18), nie wiedzieli, dlaczego giną. Nikt ich nie pytał, czy są gotowi i czy chcą ponieść śmierć męczeńską. A jednak ich ofiara znalazła swe miejsce w historii zbawienia. My też czasami doświadczamy takiego cierpienia, na które nie wyrażamy zgody. A jednak, gdy ono przychodzi, wielką sztuką jest ustąpić wobec woli Bożej, być gotowym ją przyjąć nawet wbrew sobie. Tak w bólu rodzi się świętość.

27 grudnia 2023 r. - Środa - Święto św. Jana, apostoła i ewangelisty
Tuż po Bożym Narodzeniu Kościół proponuje nam przeżycie święta św. Jana, umiłowanego ucznia Jezusa, i wysłuchanie jego świadectwa o odkryciu pustego grobu i o wierze, która w tym momencie się w nim zrodziła (J 20,2-8). Bardzo ciekawą i pouczającą rzeczą jest to, że w swojej wersji Ewangelii Jan ani razu nie umieścił swego imienia. Pisał o dwóch innych Janach: o Janie Chrzcicielu i o Janie, ojcu Szymona Piotra. Bo kiedy dajemy ludziom świadectwo wiary, warto - jak Jan - czynić to z największą skromnością i pokorą, Jezusa, nie siebie, stawiając na widoku.

26 grudnia 2023 r. - Wtorek - Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika
W tym roku w Parafii Świętej Rodziny dekoracja Żłóbka ukazuje mieszkanie retkińskiej rodziny. Jest okno z widokiem na osiedle, stół nakryty do Wigilii, kanapa z pluszakami, konik na biegunach, a w łóżeczku dziecięcym figurki małego Jezusa, Maryi i Józefa. Przesłaniem tej dekoracji jest myśl, że Boże Narodzenie to nie tylko wydarzenie sprzed ponad dwóch tysięcy lat, ale coś, co dzieje się ciągle, wszędzie, gdzie jesteśmy, także na Retkini. Podobnie gotowość dawania świadectwa o swojej przynależności do Jezusa to nie tylko kwestia świętego Szczepana i innych męczenników początku chrześcijaństwa, ale to zadanie także i dla nas, żyjących w innych czasach, innym miejscu i innej rzeczywistości.

25 grudnia 2023 r. - Poniedziałek - Boże Narodzenie
Jednym z elementów tworzących człowieka są nasze emocje. Nie jest dobrze być twardym i zimnym jak głaz, zamkniętym od środka niczym domy w Betlejem przed stukającym do nich Józefem. Fragment Ewangelii czytany podczas Pasterki (Łk 2,1-14) pokazuje, jak wiele emocji towarzyszyło narodzinom Jezusa. Troska Józefa o brzemienną Maryję, niepokój z powodu braku miejsca do zamieszkania. Strach pasterzy widzących anioła i przemiana tego strachu w radość. Delikatność i troska, z jaką Maryja brała w ramiona małego Jezusa. Niepokój o to, co będzie dalej. A jakie są nasze emocje, gdy stajemy przed Bożym Żłóbkiem? Obyśmy nie byli zimni i obojętni. Obyśmy otworzyli swe serce jako dom dla Nowonarodzonego.