© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

7 stycznia 2018 r. - Niedziela Chrztu Pańskiego
Woda: do picia, do mycia, do podlewania kwiatów, do ochłody w upale, do sprzątania, do poruszania młyńskich kamieni i produkcji prądu. Jednym słowem - do życia, którego jest symbolem. Jezus wszedł w mętne wody Jordanu, by pokazać, że chce współuczestniczyć w naszym - często mętnym - życiu. A Bóg Ojciec z nieba powiedział, że Jezus, a z Nim my wszyscy jesteśmy Jego dziećmi umiłowanymi (Mk 1,6-11).

6 stycznia 2018 r. - Sobota - Uroczystość Objawienia Pańskiego
Już na początku swego życia Jezus objawił się mędrcom spoza Narodu Wybranego (Mt 2,1-12). Nie umiał jeszcze ani chodzić, ani mówić, a już nauczył nas, że zbawienie jest dla wszystkich, że nie ma na świecie ani jednego człowieka, który byłby pozbawiony Bożej miłości. Skoro Bóg nam to objawił, warto objawiać to innym.

5 stycznia 2018 r. - Piątek w Okresie Bożego Narodzenia
Co się działo pod drzewem figowym, o którym mówił Jezus do Natanaela (J 1,43-51)? Nie wiemy. Pozostanie to ich tajemnicą na zawsze. Warto jednak z tej rozmowy zapamiętać, że Jezus zna nas bardzo dobrze, że nic - ani dobro, ani zło - nie ukryje się przed Nim. Co więcej, mimo bolesnej prawdy o nas, o grzechach i zdradach, Jezus nie przestaje nas kochać, liczyć na nas i potrzebować nas do realizacji planu zbawienia świata.

4 stycznia 2018 r. - Czwartek w Okresie Bożego Narodzenia
Wiara nie może być wyłącznie sprawą prywatną człowieka. Gdyby Jan Chrzciciel nie mówił głośno, że Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem, dwaj uczniowie nie poszliby za Nim (J 1,35-42). Gdyby Andrzej nie powiedział swemu bratu, że znalazł Mesjasza, Szymon Piotr nie zostałby apostołem. Spotkawszy Jezusa, nie można milczeć, nie można próbować zatrzymać Go dla siebie, trzeba głosić wszystkim Dobrą Nowinę.

3 stycznia 2018 r. - Środa w Okresie Bożego Narodzenia
Swego czasu na naszych ulicach można było zobaczyć bilbordy z hasłem: "Jan Paweł Drugi - Jezus Chrystus Pierwszy". Patrząc na wielkiego proroka Jana Chrzciciela chciałoby się powiedzieć: "Jan Chrzciciel Drugi". Jego misją było wskazywać Jezusa jako zawsze pierwszego - "Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością" (J 1,29-34).

2 stycznia 2018 r. - Wtorek w Okresie Bożego Narodzenia
Gdy zapytano Jana Chrzciciela: "Kim jesteś?", odpowiedział: "Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie" (J 1,19-28). Jego przykład uczy, że nawet mówiąc o sobie, można i trzeba dawać świadectwo Jezusowi. Gorzej byłoby odwrotnie - ucząc o Jezusie, przysparzać chwały sobie samemu.

 

 

 

 

Okres po Nowym Roku

Oktawa Bożego Narodzenia