© ks. Ireneusz Węgrzyn
 

 

8 stycznia 2023 r. - Niedziela Chrztu Pańskiego
Rozmowa Jana Chrzciciela z Jezusem nad brzegiem Jordanu jest często obrazem naszych rozmów z Bogiem. My też mamy pewną wizję Boga, swoje oczekiwania względem Niego, pomysły, jak i komu powinien On pomagać. A Bóg mówi do nas, jak Jezus do Jana: "Ustąp teraz" (Mt 3,13-17). Co to w praktyce oznacza? Na przykład częste powtarzanie przez nas słów "Jezu, ufam Tobie", albo "Bądź wola Twoja", albo "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", albo najkrócej "Amen".

7 stycznia 2023 r. - Sobota w Okresie Bożego Narodzenia
Jednym z największych pragnień Boga jest bliskość wobec nas. Bóg nie chce być Bogiem dalekim, żyjącym "za górami, za lasami, za siedmioma rzekami", ale chce być Emmanuelem - Bogiem z nami. Potwierdza to Jezus na samym początku swej publicznej działalności, mówiąc: "Bliskie jest królestwo niebieskie" (Mt 4,12-17.23-25). Obyśmy, zapatrzeni w lustro, nie przegapili tej bliskości.

6 stycznia 2023 r. - Piątek - Uroczystość Objawienia Pańskiego
Bóg jest tajemnicą, której żaden człowiek nie jest w stanie zgłębić. Najtęższe umysły i najpotężniejsze komputery są niczym wobec Bożej doskonałości. Jedyny sposób na poznanie Boga to pozwolenie, by On sam nam się objawił, by odsłonił przed nami swą tajemnicę. To Boże pragnienie wejścia w nasz świat czcimy podczas Bożego Narodzenia oraz podczas Epifanii, czyli Objawienia Pańskiego. Bóg objawił się Maryi, Józefowi, pasterzom, mędrcom (Mt 2,1-12), a teraz chce objawić się nam, a przez nas całemu światu.

5 stycznia 2023 r. - Czwartek w Okresie Bożego Narodzenia
Czasem zbyt pochopnie oceniamy ludzi po tym, jak wyglądają albo skąd pochodzą. W czasach Jezusa pogardliwie myślano o Galilejczykach, na przykład o mieszkańcach Nazaretu - "Czy może być co dobrego z Nazaretu?" - pytał Natanael (J 1,43-51). Nam, Łodzianom, też się zdarza myśleć negatywnie na przykład o mieszkańcach Zgierza. Albo mieszkańcom Retkini o Widzewiakach. Albo katolikom o ateistach. Trzeba się strzec wszelkiego szufladkowania ludzi bez patrzenia w ich umysły i serca.

4 stycznia 2023 r. - Środa w Okresie Bożego Narodzenia
Warto zwrócić uwagę na przymiotnik "Boży" w słowach Jana Chrzciciela o Jezusie "Oto Baranek Boży" (J 1,35-42). Gdy uczniowie Jana usłyszeli, że Jezus jest "Boży", zostawili wszystko i poszli za Nim. Dobrze jest trzymać się w życiu Bożej mądrości, Bożych planów i spraw, a przede wszystkim Bożych ludzi.

3 stycznia 2023 r. - Wtorek w Okresie Bożego Narodzenia
Dobrze jest czasem zadać sobie pytanie, co takiego jest w Jezusie, że idziemy za Nim, co jest w Nim magnesem przyciągającym ludzi. Jan Chrzciciel na to pytanie odpowiada: "Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata" (J 1,29-34). Warto rzeczywiście trzymać się blisko Jezusa, bo tylko w Nim mamy gwarancję bezpieczeństwa wobec wszechobecnego zła.

2 stycznia 2023 r. - Poniedziałek w Okresie Bożego Narodzenia
Gdy słyszymy pytanie "Kto ty jesteś?", najczęściej odpowiadamy "Polak mały", pamiętając nauczony w dzieciństwie wiersz Władysława Bełzy. Warto jednak postawić to pytanie w kontekście całego naszego życia i działania, tak jak je usłyszał od kapłanów i lewitów Jan Chrzciciel (J 1,19-28). Ważne jest, by w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o naszą tożsamość, dać miejsce Bogu i Jego mądrości. By zrozumieć, że obecność Jezusa nadaje sens i wartość naszemu istnieniu, że w zjednoczeniu z Jezusem jesteśmy naprawdę KIMŚ.

1 stycznia 2023 r. - Niedziela - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Pismo Święte jest (powinno być) dla nas podręcznikiem życia. Znajdujemy w Nim konkretne rady, jak żyć, by to życie było piękne, szczęśliwe i pełne Bożej mocy. Noworoczna Ewangelia również udziela nam wskazówek, mówiąc o pasterzach, którzy "pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Niemowlę leżące w żłobie". Następnie, "gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione, a wszyscy zdumieli się". Maryja "zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu" (Łk 2,16-21). Czego nas uczy Słowo Boże w pierwszym dniu roku? Pośpiech, czyli gorliwość, poszukiwanie Jezusa, adoracja, świadectwo, zachwyt, zdumienie, kontemplacja.

 

 

 

 

Po Nowym Roku

Oktawa Bożego Narodzenia