17 marca 2019 r. - II Niedziela Wielkiego Postu
Izraelici wędrujący przez pustynię do Ziemi Obiecanej za każdym razem, gdy rozbijali obóz, stawiali w nim namiot zwany Namiotem Spotkania. Gdy chcieli się modlić, wchodzili do tego namiotu, na zewnątrz pozostawiając gwar obozu, rodzinne troski i zmartwienia. I trwali na modlitwie przed Panem. Warto w Wielkim Poście postawić dla Jezusa namiot wyciszenia i modlitwy, w którym doświadczymy Jego obecności. "Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza" (Łk 9,28-36).
Co to oznacza w praktyce? Na przykład codzienne wstępowanie do kościoła na kilka minut modlitwy. Albo odmówienie koronki w samochodzie w drodze do pracy zamiast słuchania radia. Albo wspólna modlitwa z dziećmi przed pójściem spać. Albo odczytanie codziennie jednego rozdziału Ewangelii i krótka medytacja.

10 marca 2019 r. - I Niedziela Wielkiego Postu
Pokusa obżarstwa - "Powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem". Pokusa chciwości - "Jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje". Pokusa pychy - "Na rękach nosić cię będą". Jak udało się Jezusowi odrzucić wszystkie pokusy, gdy był kuszony przez diabła na pustyni? Odpowiedź daje pierwsze zdanie fragmentu Ewangelii: "Pełen Ducha Świętego powrócił Jezus znad Jordanu" (Łk 4,1-13).
"Nie siłą, nie mocą naszą, lecz mocą Ducha Świętego" - słowa tej pieśni warto uczynić swoją modlitwą w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu.

6 marca 2019 r. - Środa Popielcowa
Jak przeżyć Wielki Post?
Podpowiedzią może być pewne duchowe ćwiczenie. Można spróbować wyobrazić sobie niezwykle trudną sytuację - oto zapadamy na bardzo ciężką chorobę, np. białaczkę i jedynym ratunkiem dla nas jest przeszczep szpiku. Ale nie ma odpowiedniego dawcy. I nagle dostajemy pilny telefon ze szpitala: "Proszę jak najszybciej przyjeżdżać, jest dawca". Gdy po jakimś czasie wracamy zdrowi do domu, jakie są nasze uczucia wobec tego anonimowego dawcy - człowieka, który bezinteresownie uratował nam życie? Dozgonna wdzięczność, chęć odpłacenia za otrzymane dobro, wielka radość i siła życia. Te same uczucia warto skierować ku Jezusowi, który bezinteresownie oddał za nas swoje życie na krzyżu, byśmy nie musieli umierać za nasze grzechy. On sam podpowiada, że post, modlitwa i jałmużna to sposób, by Mu odpłacić za miłość.

3 marca 2019 r. - VIII Niedziela Zwykła
Na kilka dni przed Środą Popielcową Jezus mówi do nas słowa, które warto przyjąć jako propozycję pracy nad sobą w Wielkim Poście: "Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku?" (Łk 6,39-45). To jest jedna z największych pokus, przed jakimi stajemy - widzieć zło w innych, a nie dostrzegać go w sobie. Wzywać innych do nawrócenia, a samemu się nie nawracać. Kamień, którym rzucamy w bliźniego, to nic innego, jak nasze serce twarde i zimne jak głaz. Na szczęście już niedługo Wielki Post.

 

Rok 2019

 

marzec 2019

luty 2019

styczeń 2019

 

 

----------------------

Archiwum

rok 2018

rok 2017

rok 2016

rok 2015

rok 2014

rok 2013

rok 2012

rok 2011

rok 2010

rok 2009

rok 2008

rok 2007

rok 2006

----------------------