28 listopada 2021 r. - I Niedziela Adwentu
Oczekiwanie jest zawsze bolesne. Co prawda mamy nadzieję na spełnienie naszych pragnień, ale trudna jest świadomość, że nastąpi to dopiero za jakiś czas, że musimy się ciągle mierzyć z bolesną tęsknotą. Adwent też jest oczekiwaniem, dlatego warto pomyśleć, że nieobecność (albo zbyt mała obecność) Boga w naszym życiu jest źródłem bólu. Trzeba robić wszystko, na przykład "czuwać i modlić się, byśmy mogli stanąć przed Synem Człowieczym" (Łk 21,25-28.34-36), by ból oczekiwania przemienił się w radość spotkania - teraz i w wieczności.

21 listopada 2021 r. - Niedziela - Uroczystość Chrystusa Króla
Dialog Piłata i Jezusa (J 18,33-37) może nas nauczyć kilku ważnych i cennych rzeczy.
Po pierwsze - jeśli czegoś nie wiemy lub nie rozumiemy, zawsze możemy spytać Jezusa, a On cierpliwie i zgodnie z prawdą będzie wszystko objaśniał.
Po drugie - dojrzałość duchowa jest przechodzeniem od tradycyjnej wiary odziedziczonej po przodkach do wiary wynikającej z własnego wyboru i własnej potrzeby ("Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?").
Po trzecie - w królestwach ziemskich często panuje przemoc ("słudzy moi biliby się, żebym nie został wydany"), zaś "królestwo Jezusa nie jest stąd" i nie opiera się na ziemskich, brutalnych zasadach. Konstytucją Królestwa Bożego jest Miłość.

14 listopada 2021 r. - XXXIII Niedziela Zwykła
Bóg jest Światłością, my jednak czasem pozwalamy, by ta Światłość w nas przygasała. Być może to właśnie miał na myśli Jezus, gdy mówił, że "słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku, gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte" (Mk 13,24-32). Jak to światło na nowo rozpalić, jak usłyszeć głos Boga? Na przykład czytając regularnie Pismo Święte, uważnie wsłuchując się w głos sumienia i szukając Bożej obecności w bliźnich, zwłaszcza w rodzinie i w potrzebujących pomocy.

7 listopada 2021 r. - XXXII Niedziela Zwykła
Często myślimy, że dla Boga trzeba robić rzeczy wielkie. Owszem, czasem trzeba wielkiego poświęcenia, aż do ofiary z życia. Najczęściej jednak potrzeba rzeczy małych jak grosz ubogiej wdowy (Mk 12,41-44), ale spełnianych regularnie i konsekwentnie. Gdybyśmy na przykład codziennie przeczytali jeden rozdział z Pisma Świętego (co zajmie maksymalnie pięć minut), to w dziewięć miesięcy mielibyśmy przeczytany cały Nowy Testament. Albo gdybyśmy codziennie odmówili dziesiątkę różańca lub koronkę (pięć minut), to bardzo wielu ludziom moglibyśmy pomóc swoją modlitwą. Warto być "ubogą wdową", bo właśnie tacy ludzie są wielcy w oczach Bożych.

2 listopada 2021 r. - Wtorek - Dzień Zaduszny
Dlaczego czerń jest uważana za kolor żałobny? Najlepszą odpowiedzią na to pytanie są słowa Ewangelii opisujące śmierć Jezusa: "Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej; słońce się zaćmiło" (Łk 23,44-46). Kiedy umierał Jezus, a także kiedy odchodzą nasi bliscy, to tak, jakby nam słońce zgasło. Ktoś, kto rozświetlał i rozgrzewał nasze życie, nagle gaśnie. Na szczęście ten mrok żałoby trwa krótko, a naszą nadzieją jest wiara w zmartwychwstanie i w to, że kiedyś znów będziemy razem.

1 listopada 2021 r. - Poniedziałek - Uroczystość Wszystkich Świętych
Podczas uroczystości Wszystkich Świętych czcimy tych, którzy przeszli już przez bramę śmierci, są już zbawieni i przebywają w niebie. Warto jednak pomyśleć również o wszystkich żyjących, także tych z naszego bliskiego otoczenia, którzy heroicznie czynią dobro. To żyjący wśród nas święci. Często narzekamy, że świat jest zły, że ludzie są źli, że życie jest złe. Duch Święty przez św. Pawła podpowiada: "Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj" (Rz 12,21). Czynienie dobra (na mnóstwo sposobów, ale zawsze z niegasnącym zapałem) to prosta recepta na świętość.

 

Rok 2021

 

listopad 2021

październik 2021

wrzesień 2021

sierpień 2021

lipiec 2021

czerwiec 2021

maj 2021

kwiecień 2021

marzec 2021

luty 2021

styczeń 2021

 

 

 

 

 

----------------------

Archiwum

rok 2020

rok 2019

rok 2018

rok 2017

rok 2016

rok 2015

rok 2014

rok 2013

rok 2012

rok 2011

rok 2010

rok 2009

rok 2008

rok 2007

rok 2006

----------------------