11 kwietnia 2021 r. - Niedziela Miłosierdzia Bożego
Uczniowie zamknięci w Wieczerniku rozpoznali Jezusa po Jego ranach w rękach, nogach i boku. Co więcej, nie tylko patrzyli na rany Jezusa, ale On sam zachęcał, by się ich dotknęli (J 20,19-31). W naszym życiu też jest bardzo wiele ran. Rany po śmierci bliskich nam osób, z którymi często nawet nie można było się pożegnać. Rany chorób tak poważnych, że nadzieja na ich ustąpienie i wyjście ze szpitala  jest bardzo nikła. Rany wynikające z lęku i niepewności jutra. Rany tęsknoty za dawno niewidzianą rodziną i przyjaciółmi. Rany związane z trudną sytuacją materialną z powodu pandemii. W każdej z tych naszych ran czeka na nas zmartwychwstały Jezus i mówi: "Pokój wam". Obyśmy i my umieli za apostołem Tomaszem powiedzieć: "Pan mój i Bóg mój".

5 kwietnia 2021 r. - Poniedziałek Wielkanocny
Polecenie przekazane uczniom Jezusa, by udali się do Galilei (Mt 28,8-15), można odczytać jako symbol powrotu do codziennych obowiązków, do tzw. zwykłego życia. Jerozolima, gdzie Jezus umarł i zmartwychwstał, była przede wszystkim miejscem kultu Boga, zaś Galilea to miejsce zamieszkania i pracy. My też po świętach będziemy musieli wrócić do pracy zawodowej, do szkoły (oby jak najkrócej w wersji online), do obowiązków domowych. Ważne, byśmy to czynili, pamiętając, że Jezus obiecał czekać w Galilei na uczniów. Na nas też będzie czekał w domu, pracy, szkole, sklepie, placu zabaw i w tysiącach innych miejsc.

4 kwietnia 2021 r. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Nie da się oderwać Wielkiego Piątku od Niedzieli Zmartwychwstania. Nie może istnieć zmartwychwstanie, które nie będzie poprzedzone śmiercią - nie w sensie fizycznym, ale śmiercią dla grzechów, dla swoich słabości, dla swego egoizmu. I nie można też, wierząc, zatrzymać się w śmierci i nie żyć zmartwychwstaniem. Są tacy ludzie we wspólnocie Kościoła, nawet księża, którzy ciągle myślą i mówią tylko o grzechu, śmierci, piekle, szatanie. Trzeba nam wszystkim uwierzyć - jak Maria Magdalena, Szymon Piotr i Jan - w życie, które pokonało śmierć (J 20,1-9).

3 kwietnia 2021 r. - Wielka Sobota
Z powodu pandemii obrzędy liturgiczne Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych są częściowo okrojone. W Wielki Czwartek nie było obmycia nóg, w Wielki Piątek adorowaliśmy krzyż przez skłon głowy zamiast ucałowania, w Wielką Sobotę nie będzie można zanurzyć dłoni w poświęconej wodzie chrzcielnej. Do tego dochodzą rygorystyczne limity osób mogących przebywać w kościele. Czy z tego ogołocenia liturgii Bóg może wyprowadzić jakieś dobro? Z pewnością tak - może nas nauczyć dostrzegania tego, co najważniejsze i ukryte pod zasłoną znaków liturgicznych.

2 kwietnia 2021 r. - Wielki Piątek
Przy krzyżu umierającego Jezusa było bardzo wielu ludzi, kapłani, faryzeusze, żołnierze, ciekawski tłum łaknący widowiska. Ale tak naprawdę przy Jezusie było tylko kilka osób: Matka Boska, Maria Magdalena, apostoł Jan i kilka kobiet (J 18,1-19,42). A my? Jeśli ktoś zapytałby nas, czy jesteśmy z Jezusem, z pewnością dalibyśmy twierdzącą odpowiedź. Ale czy to jest prawda? Może w obliczu trudności rozpraszamy się jak wszyscy - poza Janem - apostołowie? Jezus umarł na krzyżu między innymi po to, byśmy zawsze mogli do Niego z ucieczki powrócić.

1 kwietnia 2021 r. - Wielki Czwartek
Na dwadzieścia jeden rozdziałów Ewangelii wg św. Jana aż pięć zawiera opis Ostatniej Wieczerzy, podczas której Jezus ustanowił sakramenty eucharystii i kapłaństwa (J 13-17). Jeśli św. Jan tak szczegółowo zapamiętał przebieg pierwszej - sprawowanej przez Jezusa - mszy świętej, to i my moglibyśmy spróbować gruntownie przemedytować całą liturgię, w której co tydzień lub częściej uczestniczymy. Słowo po słowie, gest po geście, modlitwa po modlitwie - warto taką medytację co jakiś czas praktykować, by uczynić nasze uczestnictwo we mszy świętej jak najpełniejszym.

 

Rok 2020

 

kwiecień 2021

marzec 2021

luty 2021

styczeń 2021

 

 

 

 

 

----------------------

Archiwum

rok 2020

rok 2019

rok 2018

rok 2017

rok 2016

rok 2015

rok 2014

rok 2013

rok 2012

rok 2011

rok 2010

rok 2009

rok 2008

rok 2007

rok 2006

----------------------