14 kwietnia 2024 r. - III Niedziela Wielkanocna
Przed wysłuchaniem niedzielnego fragmentu Ewangelii (Łk 24,35-48) warto chwilę pomodlić się o szeroko otwarte uszy, umysły i serca na Słowo Boże. A potem wysłuchać uważnie opisu objawienia się Jezusa Zmartwychwstałego uczniom i wyłowić z tego teksu choćby jedno słowo, które nas szczególnie porusza. Może to będzie: "Pokój wam", a może: "Dotknijcie Mnie"?  Może: "Macie tu coś do jedzenia?", a może: "Wy jesteście świadkami tego"? Bóg naprawdę do nas mówi w liturgii Kościoła.

7 kwietnia 2024 r. - Niedziela Miłosierdzia Bożego
Jeżeli przeanalizujemy wszystkie fragmenty Ewangelii czytane podczas liturgii od Niedzieli Zmartwychwstania po Niedzielę Miłosierdzia, czyli przez całą Oktawę Wielkanocy, to zauważymy niezwykle ważne rozłożenie akcentów w słowach i czynach Jezusa po zmartwychwstaniu. Tylko dwa razy słyszymy słowa wyrzutu z powodu małej wiary uczniów: "O nierozumni", "Nie bądź niedowiarkiem". Wielokrotnie więcej słowa niosące nadzieję, radość i pokój, na przykład: "Nie bójcie się!", "Czemu płaczesz?", "Chodźcie, posilcie się" i kilka razy "Pokój wam" (J 20,19-31). Warto zestawić to z naszym mówieniem do ludzi i o ludziach, i pomyśleć, czego widzimy w nich więcej: dobra czy zła. A będąc księdzem - kaznodzieją, warto zrobić rachunek sumienia i spytać się, czego w naszych homiliach jest więcej: Dobrej Nowiny czy wytykania grzechów. Wtedy jesteśmy - jak Jezus - miłosierni, gdy nasz wzrok potrafi przebić się przez ścianę zła i dostrzec ukryte za nią dobro człowieka.

1 kwietnia 2024 r. - Poniedziałek w Oktawie Zmartwychwstania Pańskiego
Skoro drugi dzień świąt wielkanocnych wypada w "prima aprilis", a czytany tego dnia fragment Ewangelii mówi o kłamstwie żołnierzy, które "trwa aż do dnia dzisiejszego" (Mt 28,8-15), to warto chyba pomyśleć nieco nad obecnością prawdy i kłamstwa w naszym życiu. Jeśli mówienie nieprawdy ma na celu tylko żart i jeśli nikomu z tego powodu nie dzieje się krzywda, to nie trzeba w tym widzieć grzechu. Ale jeśli zdarza się mówić fałszywe świadectwo "przeciw bliźniemu swemu" (jak głosi ósme przykazanie), to na pewno jest to wykroczeniem duchowym przeciwko prawdzie, a jego ciężar jest proporcjonalny do wielkości krzywdy. Otwartość na prawdę dotyczy nie tylko relacji międzyludzkich, ale także kwestii miejsca w życiu dla Jezusa, który o sobie powiedział, że jest Drogą, Prawdą i Życiem.

 

Rok 2024

 

kwiecień 2024

marzec 2024

luty 2024

styczeń 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------

Archiwum

rok 2023

rok 2022

rok 2021

rok 2020

rok 2019

rok 2018

rok 2017

rok 2016

rok 2015

rok 2014

rok 2013

rok 2012

rok 2011

rok 2010

rok 2009

rok 2008

rok 2007

rok 2006

----------------------