28 maja 2023 r. - Niedziela - Zesłanie Ducha Świętego
Trzy spośród siedmiu sakramentów - chrzest, eucharystia i bierzmowanie, to sakramenty inicjacji chrześcijańskiej. Każdy z nich wprowadza nas w misterium kolejnej Osoby Boskiej. Przez chrzest stajemy się dziećmi Ojca, przez eucharystię karmimy się Ciałem Syna, a w bierzmowaniu przyjmujemy moc Ducha (J 20,19-23). Te trzy sakramenty są również zwane sakramentami dojrzałości chrześcijańskiej, ale w tej nazwie skryta jest pokusa myślenia, że po ich przyjęciu już osiągnęliśmy wszystko i nie musimy podejmować dalszych wysiłków na drodze duchowego rozwoju. Całe jednak nasze życie powinno być niekończącym się otwieraniem na Boże działanie w nas.

21 maja 2023 r. - Niedziela - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
Dziś już rzadko kto nosi imię "Teofil", którego użył św. Łukasz adresując właśnie do Teofila księgę Dziejów Apostolskich (Dz 1,1-11). Najprawdopodobniej nie była to żadna postać historyczna, ale symboliczne imię oznaczające wszystkich wyznawców Chrystusa. W tłumaczeniu z języka greckiego "Teofil" to "Przyjaciel Boga", a takich właśnie uczniów - przyjaciół chce mieć Jezus. O ile ze strony Boga przyjaźń jest zawsze niezmienna, o tyle nasza przyjaźń z Bogiem przeżywa czasem kryzysy, jest jak sinusoida - raz w górę, raz w dół. Dlatego warto nauczyć się na pamięć słów Jezusa wypowiedzianych jako pożegnanie przed wniebowstąpieniem: "Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28,16-20) i przypominać je sobie, gdy niebezpiecznie czujemy zbliżający się kryzys.

14 maja 2023 r. - VI Niedziela Wielkanocna
Dlaczego mamy wypełniać przykazania? Dlaczego mamy w niedzielę iść do kościoła, słuchać Słowa Bożego i karmić się Ciałem Chrystusa? Dlaczego mamy ciągle pogłębiać wiarę i coraz więcej od siebie samych wymagać? Dlaczego mamy trwać we wspólnocie Kościoła? Dlaczego mamy być świadkami Jezusa wobec rodziny, przyjaciół, sąsiadów, współpracowników, a nawet zupełnie przypadkowo spotkanych ludzi? Odpowiedź jest tylko jedna i udziela jej sam Jezus: "Jeżeli Mnie miłujecie..." (J 14,15-21). Każda motywacja inna niż miłość (obowiązek, posłuszeństwo, bojaźń, tradycja) jest niewystarczająca.

7 maja 2023 r. - V Niedziela Wielkanocna
Niezwykle rzadko się zdarza, by w liturgii przez trzy kolejne dni był czytany ten sam fragment Ewangelii. W tym roku Mądrość Boża trzykrotnie nam powtarza słowa Jezusa: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem" (J 14,1-12). To ważne, byśmy szli przez życie drogą Jezusa i starali się ani na krok z niej nie zbaczać. To ważne, byśmy poznawali, a potem głosili prawdę, która jest w Jezusie. I najważniejsze, by Jezus był sensem naszego życia, by najdrobniejszy ułamek naszego czasu był całkowicie Nim przesiąknięty.

3 maja 2023 r. - Środa - Uroczystość NMP Królowej Polski
Ciekawe, że pod krzyżem umierającego Jezusa stały trzy Marie: "Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena" (J 19,25-27). Hebrajskie imię "Miriam" prawdopodobnie ma korzenie egipskie i oznacza "Umiłowana - Napawająca radością". Nic tak bardzo nie łagodziło bólu cierpiącego Jezusa, jak obecność Matki i przyjaciół. Bliskość osób kochanych jest w stanie pokonać nawet największy ból. Warto, byśmy nie tylko uczestniczyli w cierpieniach Jezusa, ale też pozwolili Mu na wejście w nasz ból i cierpienie. Warto również współcierpieć z najbliższymi oraz dopuszczać ludzi do własnego cierpienia.

 

Rok 2023

 

maj 2023

kwiecień 2023

marzec 2023

luty 2023

styczeń 2023

 

 

 

 

 

----------------------

Archiwum

rok 2022

rok 2021

rok 2020

rok 2019

rok 2018

rok 2017

rok 2016

rok 2015

rok 2014

rok 2013

rok 2012

rok 2011

rok 2010

rok 2009

rok 2008

rok 2007

rok 2006

----------------------