24 września 2023 r. - XXV Niedziela Zwykła
Przypowieść o robotnikach w winnicy (Mt 20,1-16) bardzo mocno pokazuje, że w Bożym zamyśle wszyscy jesteśmy Bogu potrzebni. I nawet jeśli odkładamy na później decyzję o nawróceniu i pójściu za Jezusem, Bóg nie przestaje czekać i ciągle walczy o nasze dusze. Przypowieść jest również wezwaniem do uderzenia się w piersi przez wszystkich zarozumialców, którzy już dawno Bogu powiedzieli swoje "tak" i dziś uważają się za jedynych godnych przebywania z Panem, a spóźnialskich najchętniej posłaliby "w diabły".

17 września 2023 r. - XXIV Niedziela Zwykła
17 września 2023 roku w Archidiecezji Łódzkiej jest dniem szczególnym. Trwający od kilku lat IV Synod Duszpasterski wkracza w etap parafialny. Oby w każdej parafii nie brakło ludzi odpowiedzialnych, którym zależy na cząstce Kościoła Powszechnego, jaką jest wspólnota parafialna i diecezjalna. Oby głos każdego, nawet najbardziej szeregowego wiernego, został uważnie wysłuchany. Z Ewangelii czytanej tego dnia w liturgii mszalnej (Mt 18,21-35) warto wyciągnąć wnioski odnośnie prac synodalnych. Najpierw trzeba słuchać Jezusa, przychodząc do Niego - jak Piotr - z wszelkimi pytaniami i wątpliwościami. Potem trzeba słuchać ludzi, także tych najbiedniejszych i pozbawionych głosu. I wreszcie wprowadzać usłyszane słowo w czyn, wymagając w pierwszej kolejności od siebie samego.

10 września 2023 r. - XXIII Niedziela Zwykła
Jeśli chcemy dobrze zrozumieć nauki Jezusa, powinniśmy spróbować odkryć Jego oczekiwania względem słuchaczy. A jednym z Jego oczekiwań było stworzenie z uczniów wspólnoty, którą później nazwano Kościołem, od hebrajskiego "qahal" - "zwołanie". O swoim pragnieniu mówił Jezus wielokrotnie, na przykład: "Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca" oraz "Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich" (Mt 18,15-20), albo kiedy uczył modlitwy "Ojcze nasz" z akcentem na słowo "nasz". Wiara rozpoczyna się oczywiście od indywidualnej decyzji człowieka, ale później realizuje się we wspólnocie uczniów. Tego pragnie Jezus.

3 września 2023 r. - XXII Niedziela Zwykła
Ewangelista Mateusz napisał: "Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie" (Mt 16,21-27). Jak to "musi"? Czy Boga można do czegokolwiek przymusić? Zdecydowanie nie. Ale On sam może siebie zmusić do określonego działania. Bóg MUSI nas kochać, bo tego chce. Bóg MUSI cierpieć na krzyżu, bo tego domaga się Jego miłość.
Może warto dziś pomyśleć, czy my musimy chodzić do kościoła, czy musimy się modlić, czy musimy czynić dobro. Tak - musimy - jak Jezus.

 

Rok 2023

 

wrzesień 2023

sierpień 2023

lipiec 2023

czerwiec 2023

maj 2023

kwiecień 2023

marzec 2023

luty 2023

styczeń 2023

 

 

 

 

 

----------------------

Archiwum

rok 2022

rok 2021

rok 2020

rok 2019

rok 2018

rok 2017

rok 2016

rok 2015

rok 2014

rok 2013

rok 2012

rok 2011

rok 2010

rok 2009

rok 2008

rok 2007

rok 2006

----------------------