26 września 2021 r. - XXVI Niedziela Zwykła
Jezus z reguły nauczał łagodnie, z miłością. Czasem jednak to właśnie miłość kazała Mu mówić i działać bardzo stanowczo. Tak było na przykład, gdy wypędzał kupców ze świątyni, albo gdy Piotr próbował Go odwieść od perspektywy krzyża. Stanowczy był również, gdy mówił o dobru słabych i bezbronnych, zwłaszcza dzieci. Dlatego każdy, kto czuje się odpowiedzialny za młode pokolenie - w rodzinie, państwie, szkole, Kościele - musi wziąć sobie do serca mocne słowa Jezusa: "Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze" (Mk 9,38-48).

19 września 2021 r. - XXV Niedziela Zwykła
Apostołowie mogli być najszczęśliwszymi ludźmi na świecie, bo przecież mieli tuż obok siebie Jezusa, mogli Go słuchać, widzieć i na własnej skórze doświadczać Jego mocy. Cóż z tego, skoro zamiast widzieć Mistrza woleli patrzeć każdy na siebie i sprzeczać o to, kto z nich jest największy (Mk 9,30-37). Obyśmy my w naszym poszukiwaniu szczęścia spotkali Jezusa i nie pozwolili sobie na oderwanie od Niego wzroku.

12 września 2021 r. - XXIV Niedziela Zwykła
Łatwo jest wymagać od siebie, gdy ludzie na nas patrzą, gdy jesteśmy "na świeczniku". O wiele trudniej jest "zaprzeć się samego siebie i wziąć krzyż" (Mk 8,27-35), gdy nikt nie patrzy i nie sprawdza. Podobnie łatwo jest wyznać Jezusowi wiarę w imieniu tłumów, a trudniej zdobyć się na osobiste wyznanie. Jednak na tym właśnie polega dojrzałość wiary, że przyjmujemy odpowiedzialność za wszystkie swoje decyzje i nie ociągamy się z ich podjęciem, nawet jeśli są bardzo trudne.

5 września 2021 r. - XXIII Niedziela Zwykła
Wystarczy tylko jedno słowo Jezusa, by życie człowieka radykalnie się zmieniło. Warto poprosić Go, by i nad nami wypowiedział to jedno słowo: "Effatha", czyli "Otwórz się" (Mk 7,31-37). Byśmy potrafili się Jego mocą otworzyć - na Boga (by pogłębić wiarę), na ludzi (by bardziej kochać), na samych siebie (by wzmocnić nadzieję).

 

Rok 2021

 

wrzesień 2021

sierpień 2021

lipiec 2021

czerwiec 2021

maj 2021

kwiecień 2021

marzec 2021

luty 2021

styczeń 2021

 

 

 

 

 

----------------------

Archiwum

rok 2020

rok 2019

rok 2018

rok 2017

rok 2016

rok 2015

rok 2014

rok 2013

rok 2012

rok 2011

rok 2010

rok 2009

rok 2008

rok 2007

rok 2006

----------------------