19 listopada 2017 r. - XXXIII Niedziela Zwykła
Warto zwrócić uwagę, że w przypowieści o talentach (Mt 25,14-30) każdy z jej bohaterów otrzymał talenty "według jego zdolności". Bóg jest miłosierny, dlatego w każdym - bez wyjątku - człowieku widzi szansę na pomnożenie dobra. Jest też sprawiedliwy, dlatego nigdy nie stawia człowiekowi poprzeczki ponad jego możliwości. Warto, byśmy w naszych międzyludzkich relacjach, zwłaszcza rodzinnych i wspólnotowych, nauczyli się od Boga wiary w człowieka i wyrozumiałości.

12 listopada 2017 r. - XXXII Niedziela Zwykła
Według "Słownika języka polskiego" rozsądek to "zdolność trafnego oceniania sytuacji i odpowiadającego tej ocenie zachowania się", czyli mówiąc prościej - mądrość i konsekwencja w codziennym życiu. Właśnie tego zabrakło pięciu bohaterkom przypowieści Jezusa o pannach roztropnych i nierozsądnych (Mt 25,1-13).  Warto swoją relację z Bogiem, Jego miejsce w naszym życiu kształtować mądrze, a potem konsekwentnie trwać przy dokonanym wyborze. W przeciwnym razie narażamy się na słowa: "Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was". A lepiej chyba usłyszeć: "Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie".

5 listopada 2017 r. - XXXI Niedziela Zwykła
Oktawa Wszystkich Świętych to dobry czas na stawianie pytań o życie i śmierć, teraźniejszość i wieczność. Jednym z nich jest pytanie o warunki dostania się do nieba, o to, jak żyć, by to życie było szczęśliwe teraz, i w wieczności. W Ewangelii możemy znaleźć mnóstwo podpowiedzi, które daje nam Jezus, bo przecież pragnie On naszego szczęścia. Miedzy innymi wezwanie do konsekwencji, by nie było rozdźwięku między słowami, pragnieniami, a życiem. "Uczeni w Piśmie i faryzeusze mówią, ale sami nie czynią. Czyńcie i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie." (Mt 23.1-12)

2 listopada 2017 r. - Czwartek - Dzień Zaduszny
Czytając opis śmierci i pogrzebu Jezusa (Łk 23,44-24,6) skupiamy się najczęściej na osobie Zbawiciela, ale warto też przyjrzeć się bliżej postaciom otaczającym Jego krzyż i grób. Godzien uwagi jest na przykład "człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady". Nie zważając na grożące mu niebezpieczeństwo, udał się do Piłata, poprosił o ciało Jezusa, zdjął je z krzyża i złożył w grobie, który miał zakupiony i przygotowany dla siebie. Warto od niego nauczyć się, że w obliczu żałoby trzeba "poprosić o ciało Jezusa" - przyjąć Komunię Świętą, wręcz przytulić się do Jezusa, bo tylko w maksymalnym zjednoczeniu z Nim można przejść ze śmierci do życia.

1 listopada 2017 r. - Środa - Uroczystość Wszystkich Świętych
Kiedy św. Paweł w listach do Koryntian i Filipian chciał przekazać pozdrowienia od chrześcijan, wśród których przebywał, użył określenia "Pozdrawiają was wszyscy święci" (2Kor 13,12; Flp 4,22). A kiedy Jezus mówił, kto jest błogosławiony w oczach Boga (Mt 5,1-12), użył czasu teraźniejszego, nie przyszłego. Wynika stąd ważny wniosek - świętość to nie tylko sprawa przyszłości, to coś, co staje się faktem już dzisiaj. Świętymi są ludzie obok nas żyjący, jeśli kochają Boga i służą bliźniemu. Świętość to nie jest coś tak odległego jak niebo, ona jest w zasięgu naszych rąk, myśli i serc. Wystarczy chcieć.

 

Rok 2017

listopad 2017

październik 2017

wrzesień 2017

sierpień 2017

lipiec 2017

czerwiec 2017

maj 2017

kwiecień 2017

marzec 2017

luty 2017

styczeń 2017

 

 

----------------------

Archiwum

rok 2016

rok 2015

rok 2014

rok 2013

rok 2012

rok 2011

rok 2010

rok 2009

rok 2008

rok 2007

rok 2006

----------------------