25 stycznia 2009 r. - III Niedziela Zwykła - Nawrócenie św. Pawła
Z Listu Pasterskiego: Wzorem św. Pawła przyznajmy Jezusowi i Jego słowu pierwszeństwo w naszym życiu osobistym, wspólnotowym i społecznym oraz zaangażujmy się w dzieło głoszenia Ewangelii, abyśmy w godzinie naszej śmierci mogli wyznać za św. Pawłem: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan”.

18 stycznia 2009 r. - II Niedziela Zwykła
"Andrzej, brat Szymona Piotra, (...) spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza - to znaczy: Chrystusa." - Brat przyprowadził brata do Jezusa. W rodzinie trzeba być odpowiedzialnym za wiarę najbliższych.

11 stycznia 2009 r. - Niedziela Chrztu Pańskiego
"Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie" - Najistotniejszym skutkiem chrztu jest uznanie nas przez Boga za dzieci umiłowane. Trzeba zrobić wszystko, by Bóg nie stracił nigdy upodobania, które ma w nas.

6 stycznia 2009 r. - Objawienie Pańskie
Przychodząc do kościoła na spotkanie z Chrystusem trzeba zawsze przynosić ze sobą dary: ZŁOTO własnej cielesności (praca, zmęczenie, odpoczynek), KADZIDŁO duchowości (modlitwa, czytanie Biblii, posty, nauka, kultura) i MIRRĘ troski o biednych i smutnych.

4 stycznia 2009 r. - II Niedziela po Bożym Narodzeniu
"Boga nikt nigdy nie widział" - Są tylko dwa sposoby zobaczenia Niewidzialnego - wsłuchiwanie się w naukę Jezusa Chrystusa oraz czynna miłość.

1 stycznia 2009 r. - Nowy Rok
"Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą" - Doświadczamy tego błogosławieństwa między innymi w momencie podchodzenia do Komunii Świętej, gdy stajemy twarzą w twarz z Chrystusem. Nasze "Amen" jest wtedy kluczem do szczęścia.