25 lutego 2009 r. - Środa Popielcowa

22 lutego 2009 r. - VII Niedziela Zwykła
Scena uzdrowienia paralityka ukazuje Boga o ludzkim obliczu - nie jest Mu obce uczucie zawodu w obliczu niezrozumienia i ludzkiej podejrzliwości. Dobrze by było, gdybyśmy i my nie zasmucali Boga.

15 lutego 2009 r. - VI Niedziela Zwykła
"Uważaj, nikomu nic nie mów" - Podczas cudu uzdrowienia Jezus nakazuje trędowatemu milczenie, gdyż dobre czyny wtedy mają większą wartość, gdy są pełnione w skrytości.

8 lutego 2009 r. - V Niedziela Zwykła
"Jezus (...) udał się na miejsce pustynne i tam się modlił" - Prócz codziennych modlitw oplatających nasze codzienne dobre uczynki, warto od czasu do czasu wybrać się na swoją "pustynię", by w ciszy spotkać Boga i porządnie naładować duchowe akumulatory.

2 lutego 2009 r. - Matki Boskiej Gromnicznej
Gromnicę zapalano zawsze, gdy doświadczając własnej niemocy, człowiek rozumiał, że tylko Bóg może mu pomóc. Rozumieli to nasi przodkowie, gdy zapalali ją podczas burzy lub gdy słyszeli za oknem wycie wilków. A my niestety ufamy sobie i tylko sobie.

1 lutego 2009 r. - IV Niedziela Zwykła
"Milcz i wyjdź z niego" - Krótka modlitwa "Jezu, ufam Tobie" to jeden z najskuteczniejszych egzorcyzmów. Wobec nieskończonego Bożego miłosierdzia szatan traci całą swoją moc.