29 marca 2009 r. - V Niedziela Wielkiego Postu
IV kazanie pasyjne - "Miłość nie pamięta złego" - Przebaczenie oprawcom dokonane przez konającego na krzyżu Jezusa jest lekcją miłosierdzia w relacjach międzyludzkich. "Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy."

15 marca 2009 r. - III Niedziela Wielkiego Postu
III kazanie pasyjne - "Miłość nie szuka swego" - Wielkoduszność w realizacji życiowego powołania oraz gotowość bezinteresownej służby to sposób naśladowania Jezusa, który idąc drogą krzyżową potrafił myśleć nie o sobie i swoim bólu, a o spotykanych ludziach.

8 marca 2009 r. - II Niedziela Wielkiego Postu
II kazanie pasyjne - "Miłość jest cierpliwa, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą" - Cierpliwość i pokora to dwie cechy, które pozwalają Bogu wytrzymać z nami. Warto Go w tym naśladować - "Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według Serca Twego."

1 marca 2009 r. - I Niedziela Wielkiego Postu
I kazanie pasyjne - "Miłość wszystko znosi" - Wierność Boga względem nas musi być mobilizacją, by nasze małe miłości były wierne na wzór Jego nieskończonej miłości. "Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny."