26 grudnia 2009 r. - Święto św. Szczepana
Nie wystarczy być wiernym Chrystusowi w ekstremalnych sytuacjach. Oddać życie za Niego to również wierność w drobnych sprawach codziennych.

25 grudnia 2009 r. - Boże Narodzenie
Aprobata, wrogość lub obojętność. Postawy mieszkańców Betlejem wobec Bożego Narodzenia są bardzo podobne do dzisiejszych postaw ludzi wobec Jezusa, który "rodzi się" dla nasz w Eucharystii.

20 grudnia 2009 r. - IV Niedziela Adwentu
"Na głos Twego pozdrowienia poruszyło się dzieciątko w moim łonie" - Od Maryi trzeba uczyć się takiego sposobu rozmawiania z ludźmi, by zostali poruszeni ciepłem serca, w którym Bóg znalazł mieszkanie.

13 grudnia 2009 r. - III Niedziela Adwentu
Rekolekcje adwentowe - Nie można sobie pozwolić na wiarę w stylu light, trzeba być rewolucjonistą "Kopernikiem", mieć odwagę iść pod prąd.

6 grudnia 2009 r. - II Niedziela Adwentu
Adwent to oczekiwanie. Ale nie może to być oczekiwanie bierne, gdzie człowiek czeka, aż to Bóg do niego przyjdzie, a on "łaskawie" wpuści Go do serca. Trzeba zakasać rękawy i zabrać się do intensywnej pracy nad sobą - "Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego!".