28 lutego 2016 r. - III Niedziela Wielkiego Postu
U stóp góry Horeb Bóg objawił Mojżeszowi swoje imię: JAHWE, to znaczy JESTEM (Wj 3,14). A później niezliczoną ilość razy potwierdzał, że jest ciągle z nami obecny. Że nawet, gdy my Go opuszczamy, On przy nas trwa. Że nigdy nie spisuje nas na straty, nawet jeśli - jak nieurodzajne drzewo - nie przynosimy owocu (Łk 13,6-9).

21 lutego 2016 r. - II Niedziela Wielkiego Postu
W Wielkim Poście warto podjąć pracę nad ilością i jakością własnej modlitwy. Można na przykład wzorem apostołów Piotra, Jakuba i Jana wybudować dla Jezusa symboliczny namiot (Łk 9,28-36), w którym On będzie czekał na nas. Ten namiot to po prostu wyciszenie, wyłączenie telewizora, porzucenie choć na chwilę swoich codziennych trosk, by móc stanąć twarzą w twarz z Jezusem.

14 lutego 2016 r. - I Niedziela Wielkiego Postu
Nie wiadomo, czy czterdziestodniowy post był dla Jezusa łatwy czy trudny. Ewangelia mówi tylko, że po jego zakończeniu odczuł głód (Łk 4,1-13). Warto od Jezusa uczyć się wytrwałości w realizowaniu postanowień. Im bardziej będziemy konsekwentni, tym większa będzie radość z osiągnięcia celu. Jezus nam to obiecał: "Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony" (Mk 13,13).

10 lutego 2016 r. - Środa Popielcowa
Cztery warunki, jakie winniśmy spełnić, by post był prawdziwym postem:

  • Wyrzekamy się tego, co dla nas przyjemne, bez czego trudno nam żyć. Im trudniej jest to wykonać, tym większą ma wartość w oczach Boga. Post powinien nas boleć (w przenośni).

  • Ofiarowujemy post w intencji pokutnej, jako zadośćuczynienie za grzechy nasze lub innych osób.

  • Post nie może nam szkodzić. Nie wolno podejmować postu, jeśli miałoby się to odbić na zdrowiu (np. ograniczanie posiłków przez osoby chore na cukrzycę).

  • Najlepiej zachować swoje wyrzeczenia w tajemnicy, w myśl słów Jezusa: "Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie." (Mt 6,16-18)

7 lutego 2016 r. - V Niedziela Zwykła
Kiedy po cudownym połowie ryb (Łk 5,1-11) Jezus powoływał Szymona Piotra, ten w pierwszej chwili zawahał się. Wiedział, że jeśli pójdzie za Jezusem, jego życie będzie musiało ulec radykalnej zmianie, a w pewnym wieku ludzie, zwłaszcza mężczyźni, cenią sobie życiową stabilizację i tzw. święty spokój. Dlatego prosił: "Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny". Jezus jednak nie dał za wygraną. Słowa "Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił" okazały się prorocze.
Warto, byśmy i my usłyszeli od Jezusa: "Nie marudź, potrzebuję Ciebie".

2 lutego 2016 r. - Święto Ofiarowania Pańskiego
W biblijnym opisie Ofiarowania Pańskiego (Łk 2,22-40) spotykamy dwie osoby w podeszłym wieku: starca Symeona i staruszkę prorokinię Annę. Warto, byśmy zwrócili uwagę na ludzi starszych w Kościele i zrozumieli, że są nam potrzebni, tak jak Symeon i Anna byli potrzebni dziecku Jezusowi i młodym małżonkom Maryi i Józefowi.