28 marca 2016 r. - Poniedziałek Wielkanocny
Dzieci z Parafii Świętej Rodziny od wczoraj nadsyłają odpowiedzi na pytanie konkursowe "Dlaczego jednym z symboli wielkanocnych jest zając?", przy czym odpowiadając, mają się kierować bardziej głosem serca i dziecięcą mądrością niż danymi naukowymi.
Odpowiedzi najczęściej nawiązują do skakania z radości i do zajączka z prezentami. Ale najtrafniejsza odpowiedź brzmi: "Zając jest symbolem Wielkanocy, bo ma długie nogi i szybko biega, więc szybko roznosi dobrą nowinę o zmartwychwstaniu Pana Jezusa" (Martynka, 10 lat). Jest w tym wiele racji, gdyż Ewangelia daje świadectwo pośpiechu, z jakim uczniowie Jezusa odchodzili od pustego grobu, by głosić nowinę o zmartwychwstaniu (Mt 28,8-15).

27 marca 2016 r. - Wielkanoc
W tegorocznej dekoracji świątecznej w kaplicy Parafii Świętej Rodziny najbardziej rzucają się w oczy czerwone i białe wstęgi biegnące we wszystkich kierunkach od obrazu "Jezu, ufam Tobie".  Są one rozwieszone w taki sposób, by nie było ani jednej osoby w kościele, która nie znalazłaby się w zasięgu promieni Miłosierdzia Bożego. Bo taki jest właśnie Bóg - miłosierny dla wszystkich, kochający wszystkich, umierający na krzyżu i zmartwychwstający za wszystkich.

20 marca 2016 r. - Niedziela Palmowa
Nie wiadomo, czy w czasach Jezusa osły były symbolami głupoty lub uporu. Nie jest dobrze być porównanym do osła. Ale nawet jeśli jesteśmy głupi jak osioł czy uparci jak osioł, to i tak właśnie do nas odnoszą się słowa: "Pan go potrzebuje" (Łk 19,34). Jezus potrzebuje naszych rąk, nóg, oczu, uszu, ust, a nade wszystko naszych serc.

13 marca 2016 r. - V Niedziela Wielkiego Postu
Obraz Jezusa piszącego palcem po ziemi (J 8,1-11) pomaga nam zrozumieć ideę miłosierdzia Bożego. Możemy sobie wyobrazić, że mówimy Jezusowi na ucho swoje grzechy, On wypisuje je na piasku, a chwilę później wszystko zamazuje. I tak jak nikt nie potrafi przywrócić rozsypanych ziarenek piasku, tak grzechy przebaczone przez Boga znikają bezpowrotnie.
Dobrze byłoby, gdyby grzechy wybaczone przez Boga zostały wybaczone także przez ludzi. Także byśmy sami sobie przebaczyli, skoro Bóg nam wybaczył. Od Jezusa trzeba nauczyć się miłosierdzia.

6 marca 2016 r. - IV Niedziela Wielkiego Postu
Można sobie wyobrazić, jak brudne i śmierdzące było ubranie syna marnotrawnego, skoro pracował wśród świń i był bardzo biedny. Ale miłosierny ojciec, gdy tylko go zobaczył, kazał przynieść najlepszą szatę i sandały, wyprawił powitalną ucztę i wręczył synowi drogocenny pierścień.
Podobnie czyni z nami Bóg, gdy do Niego powracamy - natychmiast zapomina o naszych zdradach, przyodziewa nas łaską uświęcającą i przywraca świadomość dziecięctwa Bożego.
Trzeba tylko spełnić jeden warunek: "Zabiorę się i pójdę do mojego ojca" (Łk 15,18).