24 kwietnia 2016 r. - V Niedziela Wielkanocna
Ogromnym szczęściem rodziców jest widzieć, że dziecko idzie w ich ślady. A dla dziecka wielkim komplementem jest usłyszeć, że jest podobne do mamy lub taty.
Podobnie Bóg cieszy się, gdy staramy się być tacy, jak On. A jaki On jest? Bóg jest Miłością, Miłosierdzie to imię Boga. Naśladować Boga to kochać i być miłosiernym - "Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem" (J 13,34).

17 kwietnia 2016 r. - IV Niedziela Wielkanocna
Jezus mówił, że jedną ze składowych relacji Dobrego Pasterza i owiec jest to, że On je dobrze zna (J 10,27). Nikt jednak, nawet Bóg, nie jest w stanie poznać człowieka, jeśli ten nie pozwoli na to. Dlatego przynależność do owczarni Dobrego Pasterza oznacza pozwolenie Mu na wgląd do naszego wnętrza. Przyjaciele nie powinni mieć przed sobą tajemnic.

10 kwietnia 2016 r. - III Niedziela Wielkanocna
Jezus mógłby czynić wyrzuty apostołom: "Dlaczego spaliście w Wielki Czwartek, gdy Ja się pociłem krwią i modliłem na dzień przed męką? Gdzie byliście, gdy w Wielki Piątek samotnie umierałem na krzyżu? Dlaczego pozostało ze Mną tylko kilka kobiet i najmłodszy z was - Jan? Dlaczego Ty, Piotrze, trzy razy wyparłeś się znajomości ze Mną? Dlaczego po Moim zmartwychwstaniu zamiast radośnie i odważnie głosić Dobrą Nowinę poszliście łowić ryby?".
Ale nic takiego Jezus nie powiedział. Wolał upiec kilka ryb i chleb na śniadanie dla uczniów zmęczonych całonocną pracą, na dodatek bezskuteczną. Nie potępił nikogo, a Piotra zapytał o miłość i powierzył mu misję pasterską. To się nazywa prawdziwe miłosierdzie.

4 kwietnia 2016 r. - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Na Zwiastowanie Pańskie warto spojrzeć przez pryzmat Roku Miłosierdzia.
Bóg mógł dokonać zbawienia ludzi na tysiąc innych sposobów, ale wybrał tan jeden - Syn Boży stał się Człowiekiem, Słowo stało się Ciałem i zamieszkało miedzy nami. W wyborze takiego sposobu zbawienia widać wielkość miłosierdzia Boga, który w ten sposób pokazał, że nami nie gardzi, co więcej - człowieczeństwo i cielesność są w Jego rękach narzędziem miłosierdzia.
Wniosek nasuwa się sam - nasze życie w ciele ma również być narzędziem miłosierdzia. Bicie serca, praca mięśni, zmysły - wszystko to ma służyć nieskończonej miłości Boga.

3 kwietnia 2016 r. - Niedziela Miłosierdzia Bożego
Miłosierdzie Boga polega między innymi na tym, że Bóg akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy, dając nam prawo do bycia niedoskonałymi, pełnymi wahań i wątpliwości. Jezus miałby prawo odrzucić "niewiernego" Tomasza, ale z miłości ku niemu pozwolił mu dotknąć swoich ran. Miałby prawo potępić Piotra za trzykrotne wyparcie się Go, ale widząc gorzkie łzy żalu o wszystkim zapomniał.
Jeśli więc ktoś z nas ma jeszcze wątpliwości, czy jesteśmy na cokolwiek Jezusowi potrzebni, czy nasza niedoskonała modlitwa jest w stanie wystarczająco uczcić majestat Boga, czy nasze mizerne wysiłki w czynieniu dobra są w stanie zaradzić ludzkiej biedzie, Niedziela Miłosierdzia powinna je rozwiać definitywnie. "Pan mój i Bóg mój" (J 20,28).