26 czerwca 2016 r. - XIII Niedziela Zwykła
Kiedy dziecko coś zbroi przeciwko rodzicom, ci nie przestają je kochać. Nawet gdy dziecko jest już dorosłe i postępuje ewidentnie źle, dla rodziców zawsze pozostaje ich ukochanym dzieckiem, które być może jeszcze kiedyś się zmieni.
Podobnie wobec nas postępuje Bóg. Mimo naszych grzechów i niewierności, kocha nas dalej i ciągle jest gotów wybaczyć. Daje kolejne szanse i wciąż czeka.
Tak jak wobec mieszkańców pewnego miasta w Samarii, na których apostołowie chcieli sprowadzić ogień z nieba za odrzucenie Jezusa, lecz On surowo im tego zabronił (Łk 9,51-62).
"Miłosierdzie to imię Boga" (papież Franciszek).

19 czerwca 2016 r. - XII Niedziela Zwykła
Kim jest Jezus? Odpowiedzi na to pytanie może być bardzo wiele i każda z nich będzie odkrywała kolejną część tajemnicy, jaką jest Bóg. Odpowiedź Piotra: "Jesteś Mesjaszem" (Łk 9,18-24) podkreśla w szczególny sposób wybranie Jezusa i przeznaczenie do wykonania wyjątkowej misji.
Kilka chwil później Jezus mówi, że mamy "brać swój krzyż i Go naśladować". W takim razie warto zadać sobie pytanie, w czym jesteśmy wyjątkowi my i nasi najbliżsi, i jaka jest nasza życiowa misja.

12 czerwca 2016 r. - XI Niedziela Zwykła
Przebaczenie przez Jezusa win grzesznej kobiecie (Łk 7,36-8,3) pokazuje "mechanizm" działania Bożego miłosierdzia. Bóg jest gotów wybaczyć człowiekowi największe winy, nawet takie, które w opinii ludzkiej są nie do wybaczenia. Dzieje się to pod jednym tylko warunkiem - "Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała".

5 czerwca 2016 r. - X Niedziela Zwykła
Ewangelia św. Łukasza opisując cud wskrzeszenia młodzieńca z Nain, mówi, że zaraz po przywróceniu mu życia Jezus oddał syna matce (Łk 7,11-17). Bo tak właśnie jest - śmierć jest złodziejem, porywaczem, który nas wykrada z domu i zabiera w nieznane. Ale Jezus jest gotów zapłacić najwyższą cenę, by nas wykupić z niewoli śmierci. Dlatego nazywamy Go Odkupicielem. Nieczęsto taki cud dzieje się na ziemi, ale w wieczności na pewno tego doświadczymy.