31 lipca 2016 r. - XVIII Niedziela Zwykła
Słowa papieża Franciszka wypowiedziane wczoraj na XXXI Światowych Dniach Młodzieży: "Życie jest piękne, kiedy chcemy je przeżywać, kiedy chcemy pozostawić jakiś ślad", a także wezwanie, by nie szukać "szczęścia kanapowego", to najlepszy komentarz do słów Jezusa, który wzywał, by nie gromadzić skarbów dla siebie, ale być bogatym przed Bogiem (Łk 12,13-21).

24 lipca 2016 r. - XVII Niedziela Zwykła
Odmawiając kilka razy dziennie modlitwę "Ojcze nasz" przekazaną nam przez Jezusa (Łk 11,1-13) warto nieco zmodyfikować spojrzenie na nią. My nie tylko prosimy Ojca o potrzebne nam łaski, ale też zapewniamy Go, że może na nas liczyć w spełnianiu zadań zapisanych w treści modlitwy. Może liczyć na nasze uwielbienie, na włączenie się nas w budowanie Królestwa Bożego, na spełnianie woli Bożej. Może liczyć, że podzielimy się chlebem z potrzebującymi, że będziemy przebaczać tak bardzo, jak sami potrzebujemy przebaczenia. Że będziemy walczyli z pokusami oraz ze złem w nas i wokół nas.

17 lipca 2016 r. - XVI Niedziela Zwykła
W życiu chrześcijanina ważne jest, by nie tylko kochać Boga, ale i ludzi. Wizyta Jezusa w domu Marty i Marii (Łk 10,38-42) jednak podpowiada, że wszelkie dobro przez nas czynione tylko wtedy będzie miało swoją moc, jeśli będzie poprzedzone spotkaniem z Jezusem, by usiąść u Jego kolan, słuchać Go i adorować.

10 lipca 2016 r. - XV Niedziela Zwykła
Nie wystarczy przyjść do Jezusa i zadawać Mu pytania. Nie wystarczy z Nim rozmawiać, słuchać Go i mówić do Niego. Nie wystarczy Go chwalić za mądre słowa. Sam Jezus mówi, że najważniejsze jest wprowadzić w codzienne życie Jego naukę - "Idź, i ty czyń podobnie!" (Łk 10,25-37).

3 lipca 2016 r. - XIV Niedziela Zwykła
Prezentowany dość często w bezkresach Internetu obraz Jezusa i szatana, którzy siłują się na ręce, co prawda mówi o walce toczącej się w ludzkim sercu, ale nie oddaje prawdy o Bogu i złym duchu. To nie jest walka równego z równym, to walka Zwycięzcy z przegranym. Trafniejsze byłoby pokazanie słonia i mrówki kroczących naprzeciwko siebie w leśnej gęstwinie.
Warto zwrócić uwagę na słowa Jezusa: "Nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie" (Łk 10,20). W naszej wierze chyba za dużo mówimy o szatanie, grzechu, walce ze złem, opętaniu, zniewoleniu, a za mało o dobroci, miłości, prawdzie, przyzwoitości, czułości
Oby nie było z nami, jak z bohaterem pewnej opowiastki, człowiekiem, który po śmierci stanął przed Bogiem i chwalił się, że ma czyste ręce, bo nigdy nie popełnił żadnego grzechu. Na co Bóg odpowiedział: "Owszem, ręce masz czyste, ale puste, bo tak bardzo skupiłeś się na unikaniu grzechów, że zapomniałeś o czynieniu dobra".