30 października 2016 r. - XXXI Niedziela Zwykła
Wywyższanie ponad ludzi czasem bywa uzasadnione i usprawiedliwione, gdy wynika z potrzeby czynienia dobra, np. w pracy ratownika trzeba na ludzi patrzeć z góry, żeby nie przeoczyć żadnego niebezpieczeństwa. Natomiast w większości sytuacji życiowych ludzie wywyższają się, bo tak naprawdę są ludźmi małymi, z niskim poczuciem własnej wartości - jak Zacheusz, mający władzę i pieniądze, a jednak nielubiany i pogardzany (Łk 19,1-10). W taką właśnie sytuację wkracza Jezus z propozycją: "Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu".
Stanięcie w obecności Boga pozwala człowiekowi odkryć swoją wielką wartość, ale trzeba zejść z drzewa wywyższania się.

23 października 2016 r. - XXX Niedziela Zwykła
Nawet coś tak prywatnego jak nasza osobista modlitwa nie może istnieć w oderwaniu od miłości bliźniego. Jezus uczył bardzo stanowczo, że nie jest miła Bogu taka modlitwa, w której potępiamy lub poniżamy drugiego człowieka. Bogu bardziej podoba się pokora niż świętoszkowate wywyższanie ponad innych. Dlatego "celnik odszedł do domu usprawiedliwiony, nie faryzeusz" (Łk 18,9-14).

16 października 2016 r. - XXIX Niedziela Zwykła
Jezus wielokrotnie obiecywał, że jeśli będziemy wytrwali na modlitwie, na pewno będziemy wysłuchani - jak wdowa natarczywie prosząca sędziego o pomoc (Łk 18,1-8). My często robimy odwrotnie. Po jednej niewysłuchanej modlitwie obrażamy się na Boga. Błąd polega na tym, że zamiast prosić, tak naprawdę wydajemy polecenia Bogu, szantażując Go, że jeśli nie spełni naszych oczekiwać, to widocznie Go nie ma i nie warto w Niego wierzyć.
Warto nauczyć się częstego mówienia: "Bądź wola Twoja".

9 października 2016 r. - XXVIII Niedziela Zwykła - Dzień Papieski
"Bądźcie świadkami miłosierdzia" - to hasło XVI Dnia Papieskiego. Nie da się inaczej świadczyć o miłosierdziu, jak samemu będąc miłosiernym. Dlatego Jezus bez najmniejszego wahania uzdrowił dziesięciu trędowatych, mimo że zdawał sobie sprawę z ludzkiej niewdzięczności, że dziewięciu z nich nie przyjdzie nawet podziękować (Łk 17,11-19). Świadectwo miłosierdzia właśnie na tym polega, że nie oczekuje się wdzięczności za wykonane dobro.

2 października 2016 r. - XXVII Niedziela Zwykła
Wystarczy wiara mała jak ziarnko gorczycy, by móc drzewa wyrywać z korzeniami i przesadzać je w morze (Łk 17,5-10). Gdyby każda z osób obecnych dziś w kościele podjęła wyzwanie i każdego dnia października poświęciła kilka minut na odmówienie jednej dziesiątki różańca, byłby to prawdziwy szturm modlitewny do nieba.