26 grudnia 2016 r. - Poniedziałek - Święto św. Szczepana
Łatwo jest przyjmować Jezusa, gdy myślimy o Nim jako o delikatnym, słodkim Dziecięciu narodzonym w stajence betlejemskiej. Zwłaszcza, że wyobrażamy sobie to miejsce jako sterylnie czyste, pachnące, komfortowe. Trzeba jednak pamiętać, że Jezus jest niepodzielny. Kto przyjmuje Jezusa z Betlejem, musi też przyjąć Jezusa z Wieczernika (Eucharystia) i z Golgoty (męka i śmierć), także Jezusa nauczającego i stawiającego trudne wymagania.
Tak uczynił św. Szczepan, pierwszy męczennik. Przyjął Jezusa i dlatego nie miał wątpliwości, gdy trzeba było za wiarę oddać życie.

25 grudnia 2016 r. - Niedziela - Boże Narodzenie
W czytaniach mszalnych okresu Adwentu i Bożego Narodzenie często można usłyszeć porównanie Jezusa Chrystusa do światła, a nawet więcej - stwierdzenie, że On jest Światłością, Wschodzącym Słońcem. Jak słońce daje nam światło i ciepło, tak Jezus  rozświetla nasze mroki i rozgrzewa serca czasem zimne jak głaz. Warto u Jezusa poddać się ŚWIATŁOTERAPII.

18 grudnia 2016 r. - IV Niedziela Adwentu
Skoro Jezus miał być "Bogiem z nami", musiał doświadczyć tego wszystkiego, co składa się na nasze życie, dobra i zła, radości i smutku. Między innymi doświadczył, jak pięknie jest mieć mamę i tatę, kuzynów, przyjaciół. By jednak tak się stało, by Jezus mógł się narodzić i być z nami, a później wykonać swoje zbawcze dzieło, potrzebna była zgoda Maryi i Józefa na to, by zostać rodziną Jezusa (Mt 1,18-24). Takie samo pytanie, jakie Bóg skierował do Maryi i Józefa, kieruje także do nas, zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia: Czy przyjmiesz Mnie do swojej rodziny?

11 grudnia 2016 r. - III Niedziela Adwentu
Jezus, mówiąc o Janie Chrzcicielu, użył dwóch ciekawych określeń. Powiedział, że Jan nie jest "trzciną kołyszącą się na wietrze" i "człowiekiem ubranym w miękkie szaty" (Mt 11,2-11). Jan rzeczywiście był prawdziwym "twardzielem", nie lalusiem i pięknisiem. Nie zmieniał zdania w zależności od rozmówcy, nie stroił się przed lustrem, nie zabiegał o względy słuchaczy. Tylko jedno było dla niego ważne - wierność posłannictwu otrzymanemu od Boga.
Oby współcześni duszpasterze i wszyscy wierni chcieli go naśladować.

8 grudnia 2016 r. - Czwartek - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
Tłumacząc, czym jest Niepokalane Poczęcie, można posłużyć się obrazem dwóch kartek: czystej i poplamionej. Tylko na czystej można pisać wyraźnie, czytelnie i zrozumiale. Porównanie to jest o tyle trafne, że w Biblii przychodzący do nas Jezus jest nazwany Słowem (J 1,1). Bóg Ojciec, posyłając do nas swojego Syna, potrzebował przeczystej karty, na której będzie mógł zapisać swoje wyznanie miłości do nas. Znalazł ją w osobie Maryi Niepokalanej.

4 grudnia 2016 r. - II Niedziela Adwentu
Jan Chrzciciel najpierw sam poszedł na pustynię, by przygotować własne serce na przyjście Jezusa. Później, gdy zaczęli się wokół niego gromadzić ludzie, wzywał: "Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego" (Mt 3,1-12). Przygotować drogę to znaczy usunąć z niej wszystko, co mogłoby być przeszkodą w naszym spotkaniu z Panem: egoizm, pychę, gniew, obojętność, lenistwo.
Bardzo dobrą praktyką adwentową jest narzucenie sobie rygoru codziennego wstawania na Roraty. Dzięki temu nie tylko więcej się modlimy, ale też ćwiczymy wolę, pokonujemy pokusę lenistwa, a na dodatek mamy o godzinę dłuższy dzień, co oznacza więcej szans na okazanie miłości bliźniemu.