29 stycznia 2017 r. - IV Niedziela Zwykła
Czy naprawdę trzeba być ubogim, smutnym i cichym (Mt 5,1-12), by - wg Jezusa - osiągnąć szczęście? Tak, ale nie w światowym rozumieniu tych słów. Trzeba być ubogim - to znaczy dzielącym się z potrzebującymi wszystkim, co posiadamy. Trzeba być smutnym - to znaczy płaczącym razem z płaczącymi, by przynieść im pociechę. Trzeba być cichym - to znaczy gotowym bardziej słuchać drugiego człowieka niż mówić do niego.

22 stycznia 2017 r. - III Niedziela Zwykła
Krótka historyjka od Igi: "Wiktor od rana prosi, żeby się z nim pobawić. No ale ciągle odmawiam, bo śniadanie, bo Adaś, bo sprzątanie... W końcu mówi - to daj mi chleb, on się zamieni w Pana Jezusa, a On się ze mną pobawi."
Mądrość tego dziecka jest niesamowita. Wszyscy powinniśmy od niego nauczyć się wiary, że Jezus chce być z nami i na Niego zawsze możemy liczyć. Przekonali się o tym Piotr, Andrzej, Jakub i Jan (Mt 4,12-23).

15 stycznia 2017 r. - II Niedziela Zwykła
Najważniejszą częścią misji Jana Chrzciciela było wskazanie ludziom Mesjasza w osobie Jezusa. Sam Jan tak to opisał: "Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym" (J 1,29-34). Spotkał Jezusa, ale nie zatrzymał Go dla siebie.
Każdy uczeń Jezusa powinien mieć w sobie coś z księżyca - odbijać światło słońca, by dotarło tam, gdzie panuje noc.

8 stycznia 2017 r. - Niedziela Chrztu Pańskiego
Można sobie wyobrazić, jak brudne i mętne były wody Jordanu, nie tylko dlatego, że co chwila wchodziły do rzeki kolejne osoby. Były brudne przede wszystkim od ludzkich grzechów. Kiedy Jezus stanął przed Janem Chrzcicielem, był czysty i święty, ale wszedł do wody, by przyjąć na siebie grzechy ludzi, wziąć je na swoje ramiona i zanieść na Golgotę.
Dlaczego? Bo każdy z nas jest - jak Jezus - umiłowanym dzieckiem Boga.

6 stycznia 2017 r. - Piątek - Uroczystość Objawienia Pańskiego
Objawienie Pańskie, popularnie zwane świętem Trzech Króli, upamiętnia przybycie do Jezusa mędrców - przedstawicieli narodów pogańskich (Mt 2,1-12). Odczytujemy to jako wyraźne przesłanie, że przyjście Jezusa na świat jest darem Boga Ojca dla wszystkich - bez wyjątku - ludzi. A skoro wszyscy są do Jezusa zaproszeni, to my wobec wszystkich winniśmy dawać świadectwo, że Jezus w nas się narodził. Czynimy to choćby przez umieszczenie na drzwiach naszych mieszkań napisu "K+M+B+2017".

1 stycznia 2017 r. - Nowy Rok - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Nasi przodkowie, gdy podawali datę, używali zwrotu "Anno Domini" - "Roku Pańskiego". Był to wyraz ich wiary, że Bóg jest Panem i Właścicielem naszego czasu, że każda chwila naszego życia do Niego winna należeć. Rok Pański 2017 to 12 miesięcy, 52 tygodnie, 365 dni, 8760 godzin, 525600 minut, 31536000 sekund - wszystko to warto oddać Jezusowi.