26 lutego 2017 r. - VIII Niedziela Zwykła
Bóg przemawia do nas nie tylko przez Biblię, ale też na wiele innych sposobów: przez głos sumienia, wydarzenia, spotykanych ludzi. Przemawia także przez świat przyrody, jego piękno, złożoność i harmonię. Mówi się nawet, że przyroda to "piąta Ewangelia". Słowa Jezusa: "Przypatrzcie się ptakom w powietrzu (... )Przypatrzcie się liliom na polu" (Mt 6,24-34) to zachęta do zachwycenia się pięknem stworzonego świata, ale też do przeniesienia tego zachwytu na Stwórcę.
U progu Wielkiego Postu warto dokładnie przyjrzeć się kwiatu o nazwie passiflora, męczennica, kwiat Męki Pańskiej. Poszczególne elementy jego budowy wielu ludzi doprowadziły do refleksji nad drogą krzyżową Jezusa.

19 lutego 2017 r. - VII Niedziela Zwykła
Gdy się jest dzieckiem lub nastolatkiem, na słowa "Jaki jesteś podobny do taty lub do mamy", reaguje się obojętnie lub nawet wrogo. Ale z wiekiem, gdy przybywa mądrości życiowej, takie porównanie staje się bardzo cenne.
Podobnie jest z naszym podobieństwem do Stwórcy i Ojca. Początkowo bardziej cenimy sobie niezależność, jednak z czasem mądrość wiary pozwala nam odkryć sens słów Boga: "Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski" (Mt 5,38-48) oraz "Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty" (Kpł 19,1-2).

12 lutego 2017 r. - VI Niedziela Zwykła
Jezus uczy nas autentyczności. By każde nasze TAK zawsze oznaczało TAK, a każde NIE znaczyło NIE. "Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi." (Mt 5,17-37)
Inaczej będziemy podobni do osiołka z wiersza Fredry - nie mogąc się zdecydować, czy jeść owies czy siano, padł z głodu nad pełnym żłobem.

5 lutego 2017 r. - V Niedziela Zwykła
Zaledwie kilka ziarenek soli jest w stanie zmienić smak potrawy, ale pod jednym warunkiem - sól nie może być zwietrzała. "Jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi." (Mt 5,13-16)
Musimy koniecznie pilnować, by nasze chrześcijaństwo nie było zwietrzałe. Światu nie są potrzebni chrześcijanie, którzy utracili smak. Musimy smakować miłością, prawdą, życzliwością, cierpliwością, pokojem.

2 lutego 2017 r. - Czwartek - Święto Ofiarowania Pańskiego
Liturgia Ofiarowania Pańskiego prowadzi nas w procesji od żłóbka do ołtarza, od symbolicznych figurek do prawdziwego Jezusa obecnego w Ciele i Krwi. Ale gdy już dojdziemy do odkrycia tajemnicy Eucharystii, okazuje się, że to jeszcze nie koniec, że trzeba iść dalej. Bo Jezus jest Wschodzącym Słońcem nie tylko dla nas wierzących, ale chce być "Światłem na oświecenie pogan" (Łk 2,22-40). Trzeba IŚĆ I GŁOSIĆ.