28 maja 2017 r. - Niedziela - Wniebowstąpienie Pańskie
Czytając dość krótki fragment Ewangelii wg św. Mateusza o wniebowstąpieniu Jezusa (Mt 28,16-20), warto wypunktować, co czynili lub mieli - z polecenia Jezusa - czynić apostołowie:
- "gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon" - kult Boga,
- "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody" - głoszenie Słowa Bożego,
- "udzielajcie chrztu" - sprawowanie sakramentów,
- "uczcie zachowywać, co wam przykazałem" - wypełnianie przykazań.
Powyższe cztery punkty to nie tylko zadania uczniów sprzed 2000 lat, ale to także nasze - ludzi XXI wieku - zobowiązania wynikające z wiary i związania serc z Jezusem. Nagrodą za to będzie wypełnienie obietnicy Jezusa o Jego stałej, nigdy niekończącej się obecności z nami.

21 maja 2017 r. - VI Niedziela Wielkanocna
Radość dzieci, które przyjmują Pierwszą Komunię Świętą, winna być dla nas zachętą do refleksji oraz przypomnieniem, jak ważna jest Eucharystia dla naszego życia. Jezus obiecał: "Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was" (J 14,15-21). Komunia Święta ukazuje Jezusa, który jest z nami, dla nas i w nas. Obyśmy i my byli z Nim, dla Niego i w Nim.

14 maja 2017 r. - V Niedziela Wielkanocna
Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej jest chyba najlepszym komentarzem do słów Jezusa: "Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie." (J 14,1-12). Ciało Jezusa ukryte w Chlebie staje się przez Komunię Świętą częścią nas. Wynosimy Boga w sobie i idziemy w świat, ale idziemy już nie sami. Eucharystia jest doświadczeniem, że Bóg ma na imię JAHWE, to znaczy "Jestem z tobą".

7 maja 2017 r. - IV Niedziela Wielkanocna - Dobrego Pasterza
W listopadzie 2016 r. odbyły się rekolekcje dla kapłanów Archidiecezji Łódzkiej. Prowadzący je dominikanin zaproponował, by ich tytuł brzmiał: "Pachnieć owcami, pachnieć pasterzem". W Niedzielę Dobrego Pasterza warto postawić sobie pytanie o podobieństwo zapachu naszego i Jezusa. Czy myślimy, czujemy, mówimy i działamy jak On, skoro On myślał, czuł, mówił i działał jak my?
Podobne pytanie powinni zadać sobie w rachunku sumienia wszyscy duszpasterze - czy między nami - księżmi, a naszymi parafianami, nie ma rozdźwięku, podziału, oddalenia?
Bogu dzięki za parafian od Świętej Rodziny, którzy ani na chwilę nie opuszczają swoich duszpasterzy.

3 maja 2017 r. - Uroczystość NMP Królowej Polski
Czytając fragmenty Pisma Świętego, możemy próbować siebie czynić uczestnikami opisywanych wydarzeń. Szczególnie przejmująca będzie scena pod krzyżem (J 19,25-27), gdy apostoła Jana zastąpimy sobą, swoimi bliskimi lub swoimi wspólnotami. Usłyszymy wtedy:
- Niewiasto, oto dziecko Twoje.
- Polsko / Rodzino / Parafio / Ireneuszu / ............ - oto Matka twoja
.