25 czerwca 2017 r. - XII Niedziela Zwykła
Na kartach Ewangelii można znaleźć wielokrotne odwołania do przykładów ze świata zwierząt. Jezus mówił o wężach, gołębiach, wróblach, psach, świniach, wielbłądach, owcach, osłach, rybach, lisach i kogutach. Czytając fragment nauki Jezusa o głoszeniu Ewangelii na dachach i o tym, że jesteśmy ważniejsi niż wiele wróbli, warto odwołać się do jeszcze jednego zwierzęcia, które leci wysoko, jest odważne i niezwyciężone - do orła.
Prymas Stefan Wyszyński powiedział, a o. Jan Góra przełożył w tekst pieśni:

"Tylko orły szybują nad granią,
Tylko orłom nie straszna jest przepaść.
Wolne ptaki wysoko latają,
Już za chwilę wylecimy z gniazda."

24 czerwca 2017 r. - Sobota - Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
"Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna" (Łk 1,57-66). Rozwiązaniem nazywa się narodziny długo wyczekiwanego dziecka. Ale dla Elżbiety było to także rozwiązanie jej obaw, lęków, problemów. Dalsze losy Elżbiety, Zachariasza, a zwłaszcza Jana Chrzciciela, były uwielbieniem Boga za ten dar rozwiązania.
Warto pamiętać o tym, że gdy Bóg rozwiązuje nasze problemy, zawsze musi być ciąg dalszy. Nasze życie musi być hymnem chwały na cześć pomagającego w trudnościach Boga.

23 czerwca 2017 r. - Piątek - Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego
Wbrew opiniom niektórych, praca nauczyciela i ucznia jest bardzo ciężka. Dlatego w ostatnim dniu roku szkolnego warto wsłuchać się w słowa Jezusa: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11,25-30). Warto też uczynić postanowienie, że każdy dzień wakacji będzie przeżyty w obecności Jezusa.

18 czerwca 2017 r. - XI Niedziela Zwykła
Gdy Jezus powoływał 12 apostołów (Mt 9,36-10,8), każdego z nich wezwał po imieniu: Szymona Piotra, Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Tomasza, Mateusza, Jakuba, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę. Apostołowie to nie tylko różne imiona, ale też przede wszystkim różne osobowości, charaktery, temperamenty, różne powołania.
Dzięki różnicom wzajemnie się uzupełniamy, każdy z nas jest potrzebny Jezusowi. To właśnie znaczy katolickość (powszechność) Kościoła.

15 czerwca 2017 r. - Czwartek - Uroczystość Bożego Ciała
Symbolem święta Bożego Ciała jest monstrancja. Słowa Jezusa towarzyszące tegorocznej procesji "Jestem Drogą, Prawdą i Życiem" (J 14,6) warto odczytać w podwójnym znaczeniu: Jezus chce być Drogą, Prawdą, Życiem dla nas i przez nas. Dla nas - dlatego monstrancja ma kształt słońca, którego promienie nas oświetlają i rozgrzewają. Przez nas - bo monstrancja służy do wyniesienia Jezusa z kościoła i dotarcia z Nim wszędzie tam, gdzie na co dzień żyjemy.

11 czerwca 2017 r. - Niedziela - Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
Obecność jednego Boga w trzech Osobach to wielka tajemnica naszej wiary. Nasz rozum tego nie jest w stanie pojąć. Ale nie znaczy to, że nie mamy próbować. Nasi współbracia w wierze, wyznawcy prawosławia, mają zwyczaj wykonywania znaku krzyża trzema złączonymi palcami: kciukiem, wskazującym i środkowym. Trzy palce, ale złączone w jedno - to symbol Trójcy Świętej. Znak krzyża jest prośbą o uświęcenie mocą Trójcy naszych życiowych czynności: myślenia, kochania i działania.

4 czerwca 2017 r. - Niedziela - Zesłanie Ducha Świętego
Greckie słowo pneuma, którym nazywamy Ducha Świętego, ma także inne znaczenia: duszę, ducha, powietrze, oddech, powiew wiatru, tchnienie (J 20,19-23). Szukając zrozumienia osoby Ducha Świętego i Jego działania w nas, można odwołać się do obrazu unoszącej się w powietrzu bańki mydlanej. Jest ona otoczona ze wszystkich stron powietrzem, ale i od środka jest powietrzem napełniona. Duch Święty chce być w nas i wokół nas, napełniać nas i otaczać. Warto, byśmy pozwolili Mu się nieść.