17 września 2017 r. - XXIV Niedziela Zwykła
Człowiek, który pytał Jezusa o przebaczenie, myślał, że wybaczyć siedem razy to już bardzo wiele - "czy aż siedem razy?" (Mt 18,21-35). Jezus jak zwykle zaskoczył odpowiedzią, podnosząc stawkę z siedmiu do siedemdziesięciu siedmiu.  Bóg zawsze chce od nas więcej, ale też sam daje nam więcej niż od Niego oczekujemy. On jest gotów dać nam dziesięć tysięcy talentów, oczekując z naszej strony zaledwie stu denarów.

14 września 2017 r. - Czwartek - Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
Na odwrocie przywiezionego niedawno przez parę animatorską Domowego Kościoła krzyża z prawosławnej Grabarki jest umieszczony napis "SPASI I SOCHRANI", co znaczy: "Zbaw i zachowaj". Natomiast obok postaci Jezusa znajduje się greckie słowo "NIKA", to znaczy "Zwycięzca". Właściwie nic więcej dodawać nie trzeba. Potrzeba, by na krzyżu "wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." (J 3,13-17).

10 września 2017 r. - XXIII Niedziela Zwykła
Bardzo ważne jest, by od Jezusa nauczyć się, że powinno nam zależeć na każdym człowieku, że nikogo nie można spisać na straty, nawet tego, który grzeszy przeciw nam (Mt 18,15-20). Jezus uczy też, że nawet największy grzesznik ma prawo do uszanowania jego godności, dlatego podpowiada nam, że tzw. upomnienie braterskie należy stopniować. Zacząć od upomnienia w cztery oczy, potem przy kilku świadkach, a dopiero na końcu wobec wspólnoty.
Warto, by naukę Jezusa wzięli sobie do serca wszyscy, którzy lubują się w wyciąganiu ludzkich słabości i grzechów na forum publiczne.

3 września 2017 r. - XXII Niedziela Zwykła
Nie jest lekko po wakacyjnej przerwie powrócić do codziennych obowiązków, do wczesnego wstawania, do biegania do pracy lub szkoły, do życia w stresie i wysiłku dużo większym niż w wakacje.
Apostołom początkowo wydawało się, że życie z Jezusem będzie sielanką. Dlatego Piotr przeżył szok, gdy Jezus mu oznajmił, że musi iść do Jerozolimy, by tam umrzeć. Naturalną ludzką reakcją był jego sprzeciw, lecz spotkało się to z niezwykle surową ripostą Jezusa (Mt 16, 21-27).
Warto to wydarzenie przypominać sobie, gdy przeżywamy kryzys w sumiennym wypełnianiu swoich codziennych obowiązków. By dokonało się zbawienie, trzeba podnieść krzyż i zanieść go na swoją Golgotę.