28 stycznia 2018 r. - IV Niedziela Zwykła
Opisywane przez Ewangelistów działanie złego ducha często wiązało się z hałasem i krzykiem. Natomiast Jezus nakazywał duchom nieczystym milczenie i przywracał ludziom upragnioną ciszę (Mk 1,21-28). Warto pomyśleć o wszechogarniającym nas hałasie, nie tylko fizycznym mierzonym decybelach, ale także o hałasie rozkołatanych i niepewnych myśli, o hałasie niewłaściwych uczuć, i prosić Jezusa o ciszę tak piękną, jaką tylko On może nam dać.

21 stycznia 2018 r. - III Niedziela Zwykła
Mówi się czasem, że "diabeł tkwi w szczegółach", ale to nie jest prawda. Czytając fragmenty Ewangelii, warto zwracać uwagę na detale i odkrywać w nich głębię prawdy. Na przykład warto zwrócić uwagę, ile razy w krótkim tekście (Mk 1, 14-20) święty Marek pisze o szybko biegnącym czasie:
- "Czas się wypełnił",
- "Zaraz ich powołał",
- "Natychmiast poszli za Nim" .
A następstwem czytania winna być refleksja nad naszym traktowaniem upływającego czasu i nad ciągle aktualnym (tylko czy w nieskończoność, skoro czas się wypełnił?) zaproszeniem Jezusa do pójścia za Nim.

14 stycznia 2018 r. - II Niedziela Zwykła
Na pytanie: "Nauczycielu, gdzie mieszkasz?" (J 1,35-42) Jezus mógłby odpowiedzieć prosto z mostu: "W Nazarecie" lub niezbyt grzecznie: "Co was to obchodzi, to moja sprawa". On jednak odpowiedział: "Chodźcie, a zobaczycie" i w ten sposób zaprosił uczniów do przeżycia pasjonującej przygody trwającej nie tylko trzy najbliższe lata, ale całe życie, a nawet wieczność. Z Jezusem nigdy nie można się nudzić.

7 stycznia 2018 r. - Niedziela Chrztu Pańskiego
Woda: do picia, do mycia, do podlewania kwiatów, do ochłody w upale, do sprzątania, do poruszania młyńskich kamieni i produkcji prądu. Jednym słowem - do życia, którego jest symbolem. Jezus wszedł w mętne wody Jordanu, by pokazać, że chce współuczestniczyć w naszym - często mętnym - życiu. A Bóg Ojciec z nieba powiedział, że Jezus, a z Nim my wszyscy jesteśmy Jego dziećmi umiłowanymi (Mk 1,6-11).

6 stycznia 2018 r. - Sobota - Uroczystość Objawienia Pańskiego
Już na początku swego życia Jezus objawił się mędrcom spoza Narodu Wybranego (Mt 2,1-12). Nie umiał jeszcze ani chodzić, ani mówić, a już nauczył nas, że zbawienie jest dla wszystkich, że nie ma na świecie ani jednego człowieka, który byłby pozbawiony Bożej miłości. Skoro Bóg nam to objawił, warto objawiać to innym.

1 stycznia 2018 r. - Nowy Rok - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Początek nowego roku kalendarzowego sprzyja czynieniu przeróżnych postanowień dotyczących życia osobistego i rodzinnego, przez rozwój zawodowy, aż po sferę duchową. Warto szczerze pomyśleć, co udało się nam zrealizować z ubiegłorocznych planów i postawić pytanie o szanse na spełnienie obecnych zamierzeń. Na pewno warto odnaleźć w Bogu sprzymierzeńca naszych dążeń i wsparcie  w ich spełnianiu. Warto prosić Go o błogosławieństwo, siłę i wytrwałość. Warto przypomnieć sobie piękny, niestety coraz bardziej zapomniany zwyczaj wzajemnego błogosławienia się przed podjęciem trudnych zadań. Na przykład słowami z Księgi Liczb: "Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem" (Lb 6,22-27).