31 maja 2018 r. - Czwartek - Uroczystość Bożego Ciała
"Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym", a On wnosi do naszych serc siedem darów, które mogą pomóc w dobrym przeżyciu Eucharystii. Przynosi nam:
1) dar mądrości - byśmy zrozumieli, że bez Eucharystii nie ma życia,
2) dar rozumu - byśmy pojęli niepojętą obecność nieskończonego Boga w maleńkiej Hostii,
3) dar rady - byśmy wiedzieli, jak pracować nad coraz lepszym uczestnictwem we mszy świętej,
4) dar męstwa - byśmy mieli odwagę angażować się w przygotowanie liturgii,
5) dar umiejętności - byśmy potrafili innych skutecznie zachęcać do Eucharystii,
6) dar pobożności - byśmy każdą mszę przeżywali jak pierwszą, ostatnią i jedyną w życiu,
7) dar bojaźni Bożej - byśmy zawsze wiedzieli, kogo wynosimy w sercu, wychodząc z mszy świętej.

27 maja 2018 r. - Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
Trójca Święta jest doskonałą jednością, ale umownie przypisujemy Osobom Boskim konkretne działania: Bogu Ojcu - stworzenie, Bogu Synowi - zbawienie, Bogu Duchowi - uświęcenie. Taka jest kolejność Bożego działania w naszym życiu. Wyrażają to sakramenty wtajemniczenia, które przyjmujemy w kolejności uzależnionej od Osób Boskich: chrzest - eucharystia - bierzmowanie. Trzeba pamiętać, że skoro Bóg jest Trójcą, to wszystkie trzy działania Boże są nam potrzebne. Człowiek stworzony i zbawiony nie może zrezygnować z uświęcenia.

20 maja 2018 r. - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Nic dodać, nic ująć - to trafny komentarz do słów św. Pawła, że "owocem Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie" (Ga 5,16-25). Refleksja nad własnym życiem duchowym, nad życiem rodzinnym, zawodowym, a także nad rzeczywistością społeczno - polityczną w kraju i na świecie pokazują, jak bardzo potrzeba nam Ducha Świętego i Jego owoców.
"Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi. Amen." (św. Jan Paweł II)

13 maja 2018 r. - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
Wniebowstąpienie Jezusa skłania do refleksji nad przerażająco wielką odległością między ziemią a niebem. Co zrobić, by niebo sprowadzić na ziemię? Podpowiada sam Jezus: "Idźcie na cały świat, głoście Ewangelię, (...) mówcie nowymi językami, wyrzucajcie złe duchy, na chorych kładźcie ręce, a ci odzyskają zdrowie" (Mk 16,15-20).
Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej, czyste serca dzieci i rodziców, szczęście przyjęcia Jezusa - to prawdziwe niebo na ziemi.

6 maja 2018 r. - VI Niedziela Wielkanocna
W kaplicy łódzkiej Parafii Świętej Rodziny na tabernakulum jest umieszczony łaciński napis: "Manete in Dilectione Me", co oznacza "Trwajcie w miłowaniu Mnie" (J 15,9-17). Nie można sobie wyobrazić lepszego miejsca na te słowa Jezusa jak właśnie tabernakulum. Bóg chce być tak blisko nas, że staje się dla nas pokarmem. Na taką miłość odpowiedzią może być tylko trwanie w Jego miłości.

3 maja 2018 r. - Czwartek - Uroczystość Maryi, Królowej Polski
"Tyś wielką chlubą naszego narodu" - śpiewamy podczas mszalnej Liturgii Słowa. Chlubić się kimś to znaczy chwalić się nim przed innymi, wymieniając jak najwięcej powodów do dumy. Czym chlubimy się mówiąc o Maryi? Odpowiedź przynosi choćby Litania Loretańska: "Uzdrowienie chorych, Ucieczka grzesznych, Pocieszycielka strapionych, Wspomożenie wiernych".