28 kwietnia 2019 r. - Niedziela Bożego Miłosierdzia
Przez wiele wieków w nauczaniu Kościoła bardziej akcentowano temat sprawiedliwości Boga niż Jego miłosierdzia. Kto z nas nie słyszał stwierdzeń typu: "Bój się Boga", "Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy" albo "Za jakie grzechy Bóg mnie tak pokarał". Tymczasem uważna lektura Pisma Świętego, nawet z czasów Starego Testamentu, ukazuje Boga jako pełnego miłosiernej miłości do ludzi, a sprawiedliwość Boża to nic innego jak szacunek dla ludzkiej wolności. Nic więc dziwnego, że Bóg przez świętą Faustynę upomniał się w Kościele o apostolstwo miłosierdzia. Twierdzenie, że "Kościół za dużo mówi o miłosierdziu, a za mało o karze za grzechy" jest sprzeczne z nauką Jezusa zapisaną na kartach Ewangelii. Warto jak apostoł Tomasz stanąć przed Jezusem i powiedzieć: "Pan mój i Bóg mój (J 20,19-31) - Jego prawda to moja prawda, Jego miłosierdzie to moje miłosierdzie".

22 kwietnia 2019 r. - Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy
Poniedziałek Wielkanocny tradycyjnie jest związany ze zwyczajem polewania wodą bliskich i przyjaciół. Woda potrzebna jest nam do picia, do higieny, do podlewania roślin, do sprzątania. W liturgii do chrztu, do znaku krzyża czynionego wodą święconą, do czyszczenia kielichów mszalnych.
W Lany Poniedziałek polewanie wodą ma dwa znaczenia: wyrażenie radości z faktu zmartwychwstania Jezusa oraz obudzenie tych, którzy jeszcze śpią duchowo i nie wiedzą, że zostali zbawieni. "Wstań, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus" (Ef 5,14).

21 kwietnia 2019 r. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Zmartwychwstanie jest rewolucją odwracającą porządek rzeczy. W czasach Jezusa kobiety były na końcu hierarchii społecznej, ale to Maria Magdalena pierwsza zobaczyła pusty grób. Ludzie młodzi musieli ustępować starszym, ale to Jan szybciej od Piotra dotarł do grobu i ujrzał leżące płótna i chustę (J 20,1-9).
Rewolucja miłości wywołana przez Jezusa trwa już dwadzieścia wieków. Oby i w nas Jezus wszystko przemieniał: pychę - w pokorę, chciwość - w hojność, nieczystość - w wierność, zazdrość - w życzliwość, nieumiarkowanie - w umiar, gniew - w zgodę, lenistwo - w pracowitość.
Serce kamienne - w serce z ciała.

14 kwietnia 2019 r. - Niedziela Palmowa
Wokół nas - podobnie jak w czasach Jezusa - dzieją się cuda. Bóg naprawdę działa w nas wielkie rzeczy. Tylko my często jesteśmy tak zapatrzeni w siebie, że każdy sukces i każde dobro przypisujemy sobie, nie Bogu.
Warto, by w Wielkim Tygodniu "całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli" (Łk 19,28-34). Na przykład za cud przemiany serc z kamienia w serca z ciała.

7 kwietnia 2019 r. - V Niedziela Wielkiego Postu
Gdy uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Jezusa kobietę pochwyconą na cudzołóstwie (J 8,1-11), On nic do nich nie powiedział, nawet nie podniósł na nich wzroku, tylko pisał palcem po ziemi. Gdy ci dalej nastawali na Niego, wywiedział tylko jedno zdanie, ale tak mocne, że wszyscy się natychmiast rozeszli. Natomiast do grzesznej kobiety Jezus podniósł się, podszedł, spojrzał w oczy i zaczął z nią rozmawiać. Z pewnością okazane jej serce zaowocowało radykalną przemianą życia.
Kilka ważnych wniosków:
1) Nie ma grzechu tak ciężkiego, by Jezus nie był w stanie go wybaczyć.
2) Jezus nie wchodzi w dialog z ludźmi bez miłosierdzia w sercu.
3) Doświadczenie miłości Boga musi mieć ciąg dalszy - "Idź i odtąd już nie grzesz".
4) Wydarzenie opisane przez Ewangelistę, miało najprawdopodobniej miejsce po całonocnej modlitwie Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. Gdy mamy problem z przebaczeniem, warto nie żałować czasu na modlitwę.