26 maja 2019 r. - VI Niedziela Wielkanocna
Przypadający na tę niedzielę Dzień Matki pomaga głębiej zrozumieć więź między Bogiem a ludźmi. Miłość Boga jest większa nawet niż miłość matki do dziecka, a ta przecież jest największą z ludzkich miłości. Warto też pomyśleć o miłości w drugą stronę, w kierunku od nas ku Bogu. Ta miłość też powinna mieć w sobie coś z miłości matczynej. Na przykład czułość, z jaką kapłan trzyma w ręku i rozdaje ludziom Ciało Chrystusa, powinna być pełna delikatności na wzór delikatności macierzyńskiej.

19 maja 2019 r. - V Niedziela Wielkanocna
Ważne jest to, że słowa o wzajemnej miłości na wzór Jezusa - "Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" (J 13,31-35) - zostały wypowiedziane podczas Ostatniej Wieczerzy, na chwilę przed ustanowieniem Eucharystii. To właśnie Eucharystia, w której Jezus cały jest dla nas, jest dla nas lekcją budowania relacji międzyludzkich. A jeśli nasze uczestnictwo we mszy świętej nie pomaga nam rozwijać miłości bliźniego, to znak, że nie pojęliśmy jeszcze, czym jest Najświętszy Sakrament, i najwyższy czas nad tym popracować.

12 maja 2019 r. - IV Niedziela Wielkanocna
Nasza relacja z Bogiem nie jest handlowym układem, ale sam Jezus - Dobry Pasterz obiecuje nam coś za coś. Jeśli z naszej strony będzie słuchanie głosu Pasterza i pójście za Nim, Jezus przyrzeka: "Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki" (J 10,27-30). Warto? WARTO!

5 maja 2019 r. - III Niedziela Wielkanocna
Może dlatego Jezus uczynił Piotra pierwszym papieżem, że ten potrafił po zdradzie gorzko zapłakać, a po zmartwychwstaniu trzykrotnie wyznał Jezusowi miłość (J 21,1-19)?
Mężczyźni nie są wylewni. Rzadko kiedy płaczą i rzadko kiedy wyznają miłość.
Panowie, ojcowie, księża - nie bójmy się ze łzami w oczach przyznawać do błędów. I nie bójmy się Bogu i ludziom mówić, że ich kochamy.