30 czerwca 2019 r. - XIII Niedziela Zwykła
Biblia jest księgą ponadczasową. To nie tylko zbiór opowieści o wydarzeniach sprzed lat. Rzeczy opisane w Biblii ciągle się dzieją. Ciągle przychodzimy do Jezusa, lecz stawiamy Mu warunki: "Pójdę za Tobą, ale...". I ciągle też niezwykle łatwo przychodzi nam ocenianie i potępianie innych, i pragnienie, by ogień spadł z nieba i pochłonął niewiernych (Łk 9,51-62). To jedna z niewielu sytuacji opisanych w Ewangelii, gdy Jezus - zamiast zareagować cierpliwie i łagodnie - zgromił swoich uczniów. Bóg chce naszej gorliwości, ale musi to być gorliwość Boża, nie ludzka.

23 czerwca 2019 r. - XII Niedziela Zwykła
Jezus jest zawsze uczciwy wobec nas. Nie wkręca nas, nie wykorzystuje. Jeśli chce, byśmy poszli za Nim, a jednocześnie wie, że nie będzie to łatwa droga, uprzedza o tym - "Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje" (Łk 9,18-24). Już choćby z tego jednego względu warto pójść za Nim.

20 czerwca 2019 r. - Czwartek - Uroczystość Bożego Ciała
Ewangelia jest ponadczasowa. Słowa, które powiedział Jezus do apostołów, widząc zgłodniałe tłumy: "Wy dajcie im jeść" (Łk 9,11-17),  mówi także dziś do każdego z nas. Mamy dać jeść ludziom z naszego otoczenia w podwójnym znaczeniu:
1) nakarmić głodnych, napoić spragnionych, nagich przyodziać, chorych odwiedzać, bezdomnym dać schronienie,
2) własnym przykładem dać im świadectwo, jak cenna i ważna dla nas jest Eucharystia, i przyprowadzić ich do Bożego stołu.

16 czerwca 2019 r. - Niedziela - Uroczystość Najświętszej Trójcy
Prawdopodobnie wszyscy pamiętamy z dzieciństwa przywołujące nas do porządku słowa rodziców: "Liczę do trzech". Dlaczego do trzech? Od dwóch tysięcy lat nasza świadomość jest kształtowana przez wiarę chrześcijańską, między innymi przez dogmat o Trójcy Świętej. Trójca to całość, Trójca to wszystko, ponad Trójcą nic już nie ma, Trójca jest pełnią. Jeśli w sercu mamy Trójcę, mamy wszystko.

9 czerwca 2019 r. - Niedziela - Zesłanie Ducha Świętego
Jezus nazywa Ducha Świętego Pocieszycielem. Na czym polega pocieszenie dawane nam przez Ducha Bożego? Odpowiada Jezus: "Przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy" (J 14,15-16.23-26). Bóg pragnie by nasze serce stało się dla Niego nie hotelem, nie noclegownią, nie namiotem, ale domem, mieszkaniem. Bóg pragnie w nas przebywać u siebie.

2 czerwca 2019 r. - Niedziela - Wniebowstąpienie Pańskie
Jak dostać się do nieba? W krążącej po Internecie anegdocie zatytułowanej "Cztery tysiące punktów" zmarły człowiek staje na sądzie przed świętym Piotrem i wymienia swe zasługi. Udaje mu się uzbierać 25 punktów, lecz napis nad wejściem głosi, że wstęp jest od 4 tysięcy. Zniecierpliwiony i załamany woła: "Jezu, ratuj!", na co Piotr odpowiada: "Brawo! Cztery tysiące punktów. Zapraszam do środka."
To oczywiście tylko anegdota, ale rzeczywiście nasze zasługi, nawet te najpobożniejsze, są niczym wobec zawołania "Jezu, ratuj!" lub podobnych:
- "Jezu, ufam Tobie",
- "Jezu, Ty się tym zajmij",
- "Bądź wola Twoja",
- "Pan mój i Bóg mój",
- "Panie, Ty wiesz, że Cię kocham",
- "Amen".