28 lipca 2019 r. - XVII Niedziela Zwykła
Uczniowie Jezusa byli ludźmi głębokiej wiary, czytali Torę, modlili się, chodzili do synagogi, przestrzegali przykazań. Ale potrafili w pokorze stanąć przed Jezusem i poprosić: "Naucz nas modlić się" (Łk 11,1-13). Właśnie pokora jest podstawą i warunkiem duchowego rozwoju człowieka. Umiejętność przyznania się do własnej niedoskonałości, świadomość niewiedzy i własnych braków - od tego zaczyna się proces doskonalenia. Nie chodzi tu o duchowy masochizm i wmawianie swemu sumieniu najgorszego zła, ale o poznanie pełnej prawdy o sobie, bo tylko prawda może człowieka wyzwolić.

21 lipca 2019 r. - XVI Niedziela Zwykła
Marta i Maria były siostrami, ale - jak to w rodzinie bywa - różniły się między sobą i o różne sprawy miały czasem do siebie pretensje. Jezus podczas wizyty w ich domu (Łk 10,38-42) pokazał, że miła Mu jest postawa i jednej, i drugiej siostry. Z jednym tylko wyjątkiem - przestrzegał przed tak wielkim poświęceniem się pracy, że na kontemplację czasu zabraknie.
Wnioski dla nas przynajmniej dwa:
1) Trzeba akceptować człowieka z całym bogactwem jego osobowości,
2) W każdej pracy, nawet najbardziej fizycznej, warto znaleźć choćby odrobinę duchowości.

14 lipca 2019 r. - XV Niedziela Zwykła
Spotkanie Jezusa z uczonym w Prawie i opowiedziana wtedy przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10,25-37) były okazją, by w praktyce pokazać, jak należy traktować bliźniego. Uczony przyszedł do Jezusa ze złymi intencjami, chcąc Go wystawić na próbę, ale życzliwość i cierpliwe tłumaczenie sprawiły, że zmienił swoje podejście i zaczął z Jezusem rozmawiać. Gdyby Jezus, znając przecież sekrety jego serca, przegonił go i potępił, straciłby - być może na zawsze - okazję do nawrócenia uczonego. Warto, byśmy i my z życzliwością podchodzili do wszystkich, nawet do tych, co dla nas życzliwi nie są.

7 lipca 2019 r. - XIV Niedziela Zwykła
Gdy Jezus planował odwiedzić mieszkańców jakiejś miejscowości, posyłał tam najpierw swoich uczniów z poleceniem: "Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu domowi" (Łk 10,1-9). Co to znaczy? Jeśli zależy nam na obecności Jezusa, musimy zadbać o zapanowanie pokoju we wszystkich aspektach naszego życia: w myślach, mowie, pragnieniach, relacjach rodzinnych, sąsiedzkich i zawodowych, także w życiu społecznym. Tam, gdzie jest pokój, tam jest miejsce dla Jezusa.