14 lipca 2019 r. - XV Niedziela Zwykła
Spotkanie Jezusa z uczonym w Prawie i opowiedziana wtedy przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10,25-37) były okazją, by w praktyce pokazać, jak należy traktować bliźniego. Uczony przyszedł do Jezusa ze złymi intencjami, chcąc Go wystawić na próbę, ale życzliwość i cierpliwe tłumaczenie sprawiły, że zmienił swoje podejście i zaczął z Jezusem rozmawiać. Gdyby Jezus, znając przecież sekrety jego serca, przegonił go i potępił, straciłby - być może na zawsze - okazję do nawrócenia uczonego. Warto, byśmy i my z życzliwością podchodzili do wszystkich, nawet do tych, co dla nas życzliwi nie są.

7 lipca 2019 r. - XIV Niedziela Zwykła
Gdy Jezus planował odwiedzić mieszkańców jakiejś miejscowości, posyłał tam najpierw swoich uczniów z poleceniem: "Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu domowi" (Łk 10,1-9). Co to znaczy? Jeśli zależy nam na obecności Jezusa, musimy zadbać o zapanowanie pokoju we wszystkich aspektach naszego życia: w myślach, mowie, pragnieniach, relacjach rodzinnych, sąsiedzkich i zawodowych, także w życiu społecznym. Tam, gdzie jest pokój, tam jest miejsce dla Jezusa.