25 sierpnia 2019 r. - XXI Niedziela Zwykła
Zdecydowana większość chrześcijan wierzy, że wszyscy ludzie będą zbawieni, że piekło będzie puste. Czasem wiara w Boże miłosierdzie jest tak mocna, że prowadzi do lekceważenia grzechu we własnym życiu. Trzeba jednak pamiętać, że miłosierdzie nie oznacza powszechności zbawienia, a raczej to, że Bóg - przez krzyż Jezusa - wszystkim bez wyjątku daje szansę. A sprawiedliwość Boża będzie polegała na tym, że Bóg uszanuje decyzję człowieka, czy z szansy zbawienia zechce skorzystać. Warto przejąć się pytaniem zadanym Jezusowi: "Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?" oraz Jego odpowiedzią: "Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi" (Łk 13,22-30).

18 sierpnia 2019 r. - XX Niedziela Zwykła
Są niestety tacy nasi współbracia w wierze, którzy słowa Jezusa: "Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął" (Łk 12,49-53) interpretują jako wezwanie do palenia na stosie wszystkich niewiernych, grzesznych, kwestionujących chrześcijański system wartości. Warto jednak pamiętać, że ogień to nie tylko siła niszcząca, ale to źródło światła i ciepła. Takiego ognia pragnie Jezus.

15 sierpnia 2019 r. - Czwartek - Uroczystość Wniebowzięcia NMP
Zarówno w czytaniach mszy wigilijnej, jak i mszy z uroczystości pada skierowane do Maryi określenie "Błogosławiona" (Łk 11,27-28; Łk 1,39-56). Aby i do nas te słowa błogosławieństwa mogły się odnieść, trzeba "uwierzyć, że spełnią się słowa powiedziane od Pana" oraz "słuchać Słowa Bożego i go przestrzegać".

11 sierpnia 2019 r. - XIX Niedziela Zwykła
Ciekawą i zaskakującą rzeczą jest to, że w wydanej w czasach PRL-u (1966), potem zekranizowanej (1971) książce Zbigniewa Nienackiego "Pan Samochodzik i templariusze" pojawia się znany cytat biblijny: "Tam skarb twój, gdzie serce twoje", w wersji św. Łukasza brzmiący: "Gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze" (Łk 12,32-48). Dzięki temu wielu ludzi młodych poznało wtedy ten niezwykły tekst Jezusa i z pewnością niejeden raz zastanawiało się, co mogą znaczyć te słowa.
Trzeba często stawiać sobie pytanie, kto lub co jest naszym skarbem i ku tym skarbom kierować wszystkie pragnienia, cele życiowe, uczucia.

4 sierpnia 2019 r. - XVIII Niedziela Zwykła
Odpowiedź Jezusa na prośbę pewnego człowieka o pomoc w podziale spadku (Łk 12,13-21) w pierwszej chwili może sprawić wrażenie, jakby Jezus chciał pozbyć się natręta. Jednak słowa: "Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?" można odczytać inaczej - jako propozycję zwrócenia oczu ku niebu i pamiętania, że we wszystkich ludzkich i ziemskich sprawach trzeba się liczyć z wolą i prawem Boga Ojca.