29 września 2019 r. - Niedziela - Uroczystość św. Michała Archanioła
Gdy patrzymy na obrazy i rzeźby przedstawiające św. Michała Archanioła, możemy dostrzec, że Jego atrybutem jest pokaźnych rozmiarów miecz. Ważne jest jednak to, że ten miecz nie jest wymierzony w żadnego człowieka, on uderza w głowę szatana - ojca nieprawości, pana wszelkiego zła. My też - jak Michał - mamy walczyć ze złem, tylko niestety zbyt często zdarza nam się zło utożsamiać z konkretnymi ludźmi. I przeciw ludziom, a nie przeciw złu kierować ostrze naszego miecza. Trzeba walczyć ze złem w nas i wokół nas, ale nigdy nie przekreślać człowieka. Trzeba być miłosiernym jak Bóg. Niech św. Michał Archanioł nam w tym dopomoże.

22 września 2019 r. - XXV Niedziela Zwykła
Jezus uczy: "Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie" (Łk 16,10-13).
Kilka przykładów bardzo małych spraw, w których możemy Bogu i ludziom okazać swoją wierność:
- codzienny znak krzyża podczas porannego wstawania z łóżka,
- klękanie w kościele na oba kolana, nie na jedno,
- uśmiech do bliźniego podczas przekazywania znaku pokoju,
- akt strzelisty (bardzo krótka modlitwa), gdy słyszymy jadącą na sygnale karetkę,
- miłe słowo do kasjerki w hipermerkecie,
- herbata dla żony zaparzona bez proszenia,
- wyniesienie śmieci bez wielokrotnego przypominania,
- wpuszczenie przed siebie kierowcy zmieniającego w korku pas ruchu,
- i wiele, wiele innych. Wystarczy wsłuchać się w głos serca.

15 września 2019 r. - XXIV Niedziela Zwykła
Ludzie, którzy blisko współpracowali ze św. Janem Pawłem II, wielokrotnie mówili, że miał on niezwykły dar - umiejętność dostrzegania w tłumie ludzi konkretnych jednostek. Jeśli ktoś uczestniczył w mszy podczas papieskich pielgrzymek, mógł odnieść wrażenie, że wzrok papieża jest skierowany prosto na niego, podobnie słowa przez ojca świętego mówione. Tacy oczywiście powinni być wszyscy (dusz)pasterze. Trzeba umieć w stadzie liczącym sto owiec dostrzec jedną wymagającą szczególnej troski (Łk 15,1-10). Bo każdy człowiek, nawet najbardziej zagubiony i zapomniany, zasługuje na naszą uwagę. Tego uczy nas i tego wymaga od nas Jezus.

8 września 2019 r. - XXIII Niedziela Zwykła
W bezmiarze Internetu krąży grafika, która przedstawia Jezusa i małą dziewczynkę. Dziewczynka trzyma w rękach małego misia, a Jezus wyciąga do niej rękę, prosząc by Mu go oddała. Dziewczynka odpowiada: "Ale, Panie Jezu, to mój ulubiony", a Jezus mówi: "Po prostu Mi zaufaj". Dziewczynka nie wie jednak, że Jezus ukrywa za plecami niezwykły prezent dla niej, misia o wiele bardziej większego i cenniejszego. Warto ten obraz przywołać w pamięci, gdy słyszymy słowa Jezusa zapisane w Ewangelii: "Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem" (Łk 14,25-33). Cokolwiek dajemy Bogu (na przykład czas, talenty, uczucia), otrzymujemy nieporównywalnie więcej.

1 września 2019 r. - XXII Niedziela Zwykła
Gdy słuchamy słów Jezusa o niezajmowaniu pierwszych miejsc na ucztach (Łk 14,7-14), warto przypomnieć sobie zwyczaj wpajany nam przez rodziców, gdy byliśmy dziećmi, że trzeba ustępować miejsca ludziom starszym, kobietom w ciąży, matkom z małymi dziećmi, osobom niepełnosprawnym. Dziś wielu młodych ludzi o tym już nie pamięta ani w tramwaju, ani w urzędzie, ani w kolejce w sklepie, ani nawet w kościele. A przecież ustępując miejsca człowiekowi w potrzebie, ustępujemy miejsca samemu Jezusowi.