26 kwietnia 2020 r. - III Niedziela Wielkanocna
Dwaj uczniowie idący do Emaus częściowo mieli rację, mówiąc o Jezusie: "A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela" (Łk 24,13-35). Jednak ich oczekiwania nie do końca pokrywały się z wolą Boga. Oni pragnęli wyzwolenia politycznego, zwłaszcza z niewoli rzymskiej, Jezus zaś przyniósł wyzwolenie, ale z niewoli grzechu i śmierci. Warto w tym kontekście pomyśleć o naszych intencjach modlitewnych. Na przykład o zdrowie - gdy my prosimy o zdrowie ciała, Jezus oferuje nam zdrowie duszy. Gdy modlimy się o wybawienie od zła, myślimy przede wszystkim o koronawirusie, a Jezus myśli o egoizmie, pysze, chciwości, zazdrości. Prosimy o chleb powszedni, a zapominamy, że Komunia Święta też powinna być stałym pokarmem dla duszy.

19 kwietnia 2020 r. - Niedziela Miłosierdzia Bożego
Na kartach Pisma Świętego wielokrotnie możemy znaleźć opisy, jak Bóg do samego końca walczy o człowieka. Dla przykładu: upomnienie Judasza tuż przed zdradliwym pocałunkiem, przebaczenie łotrowi na krzyżu, ukazanie ran niewiernemu Tomaszowi (J 20,19-31). Bóg mógłby z tych ludzi zrezygnować, przecież na ich miejsce znalazłoby się wielu innych, może nawet lepszych i godniejszych. Ale Bóg walczy o człowieka do końca. To właśnie jest miłosierdzie.

13 kwietnia 2020 r. - Poniedziałek Wielkanocny
Po zmartwychwstaniu Jezus jako pierwszym objawił się kobietom, a przez nie przekazał wiadomość apostołom, by poszli do Galilei, a tam Go zobaczą (Mt 28,8-15). Uczniowie musieli podjąć wysiłek pokonania kilkudziesięciu kilometrów. Dlaczego? Być może chodziło o coś w rodzaju pokuty - skoro w Ogrójcu zasnęli, a na Golgocie stchórzyli, to musieli podjąć jakiś wysiłek dla Jezusa, a podczas wędrówki przemyśleć wszystko i zrobić porządny rachunek sumienia. I dopiero wtedy będą mogli spotkać Zmartwychwstałego.
Czas refleksji i podjęta praca zawsze mają zbawienny wpływ na naszą duszę. A bezrefleksyjność i lenistwo sprawiają, że nasza duchowość umiera.

12 kwietnia 2020 r. - Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
Nasza organistka podczas niedawnej rozmowy z pewną kobietą o ryzykownych zachowaniach w kościele usłyszała: "Pani jest za młoda, żeby mnie pouczać". Prawdopodobnie św. Jan podobne słowa wielokrotnie słyszał od pozostałych apostołów, był bowiem od nich dużo młodszy. Ale to on wytrwał w Wielki Piątek pod krzyżem, on jako pierwszy z apostołów przybył do pustego grobu (J 20,1-9).
Warto, byśmy w tegoroczną - bardzo specyficzną - Wielkanoc pomyśleli z szacunkiem i wdzięcznością o tych ludziach, na których na co dzień nie zwracamy większej uwagi. O lekarzach, pielęgniarkach, salowych i pracownikach opieki społecznej. O sprzedawcach, kasjerach, listonoszach i kurierach. O pracownikach transportu i dostawcach żywności. O sprzątających ulice i klatki schodowe. O wolontariuszach, harcerzach, strażakach ochotnikach. BÓG ZAPŁAĆ!

5 kwietnia 2020 r. - Niedziela Palmowa
Niedziela Męki Pańskiej, zwana też Palmową, rozpoczyna najważniejszy czas w roku liturgicznym. Kolejne dni tygodnia są nazywane wielkimi - Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek itd. Warto tak przeżywać ten niezwykły czas, by te wielkie rzeczy stały się również naszym udziałem. W Ewangelii czytamy, że gdy Jezus umarł, "zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół i skały zaczęły pękać" (Mt 27,11-54). Może skały naszych serc też pękną, rozedrze się zasłona lęku i ukaże się skrywana często miłość do Boga i ludzi.