30 sierpnia 2020 r. - XXII Niedziela Zwykła
Zdarza się ludziom, że poprawiają Pana Boga. Czynią tak ci, którzy bardzo słabo Go znają i Bogiem nazywają swoje mylne o Nim wyobrażenia. I czynią to także ci, którzy są wierzącymi "z górnej półki" i dlatego uważają się za uprawnionych do decydowania, jaki ma być Bóg - coś takiego przydarzyło się nawet pierwszemu papieżowi, św. Piotrowi (Mt 16,21-27). Przykazanie pierwsze "Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną" uczy nas wiary w prawdziwego Boga. Prawdziwego, to znaczy takiego, jakim naprawdę jest.

23 sierpnia 2020 r. - XXI Niedziela Zwykła
W krótkim odstępie czasu Jezus postawił uczniom dwa pytania: "Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?" oraz "A wy za kogo Mnie uważacie?" (Mt 16,13-20). Warto dostrzec w kolejności tych pytań wskazanie, że od wiary wyznawanej z przyzwyczajenia, tradycji, zwyczaju trzeba przejść do wiary wynikającej z osobistego przekonania i wyboru. Być może właśnie po to, by każdy człowiek sam mógł dojść do tego przekonania i uwierzył z własnej woli, Jezus "surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem".

16 sierpnia 2020 r. - XX Niedziela Zwykła
2000 lat temu porównanie kogoś do psa było o wiele bardziej obraźliwe niż dzisiaj. Kananejska kobieta z miłości do swojej córki była w stanie przełknąć tak gorzką pigułkę z rąk Jezusa, jeśli zyskiem miało być uzdrowienie dziecka (Mt 15,21-28). Nie wiemy, czemu Jezus tak potraktował tę kobietę, nie rozumiemy do końca ukrytych Bożych planów. Wydarzenie to jednak dowodzi, że z tego, co po ludzku złe, Bóg potrafi wyciągnąć dobro. I że pokora jest składową wielkiej wiary.

15 sierpnia 2020 r. - Sobota - Uroczystość Wniebowzięcia NMP
W święto Wniebowzięcia cały Kościół jednoczy się w wychwalaniu Maryi, Jej pięknego życia, oddania Jezusowi. Ona jednak w słowach zapisanych w Ewangelii św. Łukasza pokazuje nam, kto jest najważniejszy i kto zasługuje na chwałę: "Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte; Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją; okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich; strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych; głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił; ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki" (Łk 1,39-56). Warto od Maryi nauczyć się odwracania wzroku od siebie i wskazywania na Boga. Ta umiejętność jest niezwykle potrzebna duchownym, kaznodziejom, katechetom, muzykom kościelnym.

9 sierpnia 2020 r. - XIX Niedziela Zwykła
Naszemu życiu często towarzyszy strach, przyjmując różne formy: lęk przed chorobą lub śmiercią, niepewność jutra (np. w wymiarze politycznym lub ekonomicznym), lęk wobec podejmowanych decyzji (np. wybór szkoły, pracy, powołania życiowego), lęki związane z przeżywanymi stanami psychicznymi. To nic dziwnego, lęk to część naszego człowieczeństwa. Nawet święty Piotr, prawdopodobnie najbardziej zaufany apostoł Jezusa, uląkł się wzburzonej fali na jeziorze (Mt 14,22-33). Na szczęście w każdym z naszych lęków możemy liczyć na bliskość Jezusa, który nawet po wodzie przyjdzie, by wyciągnąć do nas pomocną rękę.

2 sierpnia 2020 r. - XVIII Niedziela Zwykła
Można wyobrazić sobie pełne zdumienia miny apostołów, gdy usłyszeli od Jezusa polecenie: "Wy dajcie im jeść" (Mt 14,13-21). Gdybyśmy potrafili czytać w ich myślach, na pewno usłyszelibyśmy słowa: "Czy On nie za dużo od nas wymaga? Jak pięcioma chlebami nakarmić tysiące ludzi?".
Nam - żyjącym 2000 lat później - również często się wydaje, że wymagania Jezusa są ponad nasze możliwości. I to jest prawda. Sami nie damy rady, ale z Jego pomocą możemy niewiarygodnie wiele. Jak apostołowie.