25 października 2020 r. - XXX Niedziela Zwykła
Jezus dobrze wiedział, że pytanie o największe przykazanie zostało zadane przez uczonego w Prawie nie dlatego, by poznać prawdę, ale by Jezusa wystawić na próbę (Mt 22,34-40). Odpowiedział jednak spokojnie, cierpliwie, z miłością, i w ten sposób udowodnił, że to właśnie przykazanie miłości jest największe ze wszystkich. Warto, byśmy i my życiem potwierdzali ustne deklaracje.

18 października 2020 r. - XXIX Niedziela Zwykła
Na obowiązek noszenia maseczek, dezynfekowania rąk, zachowania dystansu społecznego, poszanowania godzin dla seniorów oraz limitów miejsc w kościołach i sklepach warto spojrzeć także od strony religijnej:
1) Każdy z nas jest zobowiązany do miłości bliźniego, która według Jezusa jest - z miłością Boga - największym przykazaniem.
2) Każdy z nas jest grzesznikiem żyjącym wśród grzeszników, więc podjęcie umartwienia (np. niewygody) jest dobrą sposobnością na pokutę za grzechy nasze i całego świata. Zbawienie przyszło przez krzyż.
3) Każdy z nas jest obywatelem mającym zobowiązania społeczne. Jezus nakazuje: "Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga" (Mt 22,15-21).

11 października 2020 r. - XXVIII Niedziela Zwykła
Dla wielu ludzi ulubionym zajęciem w dzieciństwie było oglądanie fotografii w książce kucharskiej. Dziś te zainteresowania przeniosły się do Internetu, ale ciągle lubimy patrzeć na suto zastawione stoły pełne smakołyków i wyobrażać sobie siebie jako degustatorów. Najpiękniejsza uczta jest jednak dla nas dostępna nie w książkach, nie w Internecie, a na żywo w kościele podczas Eucharystii, gdzie Jezus zastawia dla nas stół Słowa i Ciała, karmiąc nas przeobficie. Warto usłyszeć Jego zaproszenie: "Przyjdźcie na ucztę" (Mt 22,1-14).

4 października 2020 r. - XXVII Niedziela Zwykła
Co skłoniło dzierżawców winnicy do czynienia zła - kradzieży, przemocy i zabójstwa? Przypowieść Jezusa mówi: "Gospodarz założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał tłocznie, zbudował wieżę i wyjechał" (Mt 21,33-43). To właśnie nieobecność właściciela ośmieliła jego pracowników do buntu. Jeśli my dziś szukamy jakiegoś skutecznego sposobu na pokonanie zła w świecie, to jedynym rozwiązaniem jest odkrycie na nowo obecności Boga. On jest przy nas. Tylko my niestety zbyt często patrzymy w lustro.