17 stycznia 2021 r. - II Niedziela Zwykła
Bohater pierwszego czytania mszalnego od Boga słyszał wołanie: "Samuelu, Samuelu", a od ludzi: "Idź, połóż się spać" (1 Sm 3,3-10.19). Gdy Bóg wzywa nas, jak Samuela, jak Andrzeja i Szymona, i wielu, wielu innych, byśmy poszli za Nim, to trzeba słuchać Boga, a nie świata. Jest w tym oczywiście wielkie ryzyko - Jezus zmieniając imię Szymonowi na Piotr (J 1,35-42), wyraźnie dał do zrozumienia, że odtąd wszystko w jego życiu się zmieni. Ale warto!

10 stycznia 2021 r. - Niedziela Chrztu Pańskiego
Jezus jako Syn Boży był bezgrzeszny i doskonały, więc wszystko, cokolwiek czynił, musiało się podobać Ojcu. Z nami już nie jest tak pięknie. Choć jesteśmy dziećmi Bożymi, mamy swoje przywary, ulegamy pokusom, popełniamy grzechy. Warto jednak podejmować wysiłek i bardzo mocno pracować nad tym, by i do nas mogły się odnieść słowa Ojca wypowiedziane nad Jezusem: "Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie" (Mk 1,7-11).

6 stycznia 2021 r. - Objawienie Pańskie
Mędrcy ze Wschodu, "otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę" (Mt 2,1-12). A że Ewangelia to nie tylko wspomnienia wydarzeń sprzed lat, ale to coś, co dzieje się aktualnie, tu i teraz, więc i my możemy przed Jezusem otworzyć swoje skarby. I oddać Jezusowi ZŁOTO naszej pracy, naszych trosk i zmagań z trudną codziennością, KADZIDŁO naszego życia duchowego, modlitwy, adoracji, naszych tęsknot i marzeń, MIRRĘ troski o drugiego człowieka, o rodzinę, sąsiadów, ubogich, smutnych, zagubionych.

3 stycznia 2021 r. - II Niedziela po Bożym Narodzeniu
W ciągu dziesięciu ostatnich dni już trzeci raz w Liturgii Słowa powraca do nas Prolog Ewangelii wg św. Jana (J 1,1-18). Warto zaufać mądrości Kościoła, który przez liturgię proponuje nam rozważenie tych niezwykle ważnych treści. Warto u progu Nowego Roku podjąć refleksję na wszystkimi słowami, jakie wychodzą z naszych ust. Nad modlitwą do Boga, nad rozmowami z rodziną, znajomymi, współpracownikami i przypadkowo spotkanymi ludźmi, nad myślami, przez które mówimy do samych siebie, nad czynami, które często przemawiają głośniej od słów.
Gdy Bóg chce mówić po ludzku, ludzie muszą mówić po Bożemu.

1 stycznia 2021 r. - Nowy Rok
Pan Bóg jest tak doskonałym muzykiem, że nawet na rozstrojonym instrumencie potrafi grać najpiękniejsze melodie. W roku 2020 przez wirusa świat się nam rozstroił, wielu ludzi umarło, wielu straciło bliskich, wiele rzeczy zmieniło się na gorsze. Bóg jednak potrafi nawet ze zła i nieszczęścia wyprowadzić dobro. Przykładem może być choćby seria Pierwszych Komunii Świętych przeżywanych indywidualnie przez dzieci i ich najbliższe rodziny. Nie było chyba dotąd roku, w którym dzieci tak pięknie przeżywałyby uroczystość komunijną. Albo konieczność przyjmowania Komunii Świętej na dłoń, dzięki czemu wiele osób na nowo odkryło, jak cennym darem jest Eucharystia.
Warto więc w pierwszym dniu roku uświadomić sobie, że Jezus jest naszym Zbawicielem, o czym przypomina Jego imię nadane Mu ósmego dnia po narodzinach (Łk 2,16-21).