31 stycznia 2021 r. - IV Niedziela Zwykła
Święty Marek daje świadectwo, że Jezus "uczył jak ten, który ma władzę" (Mk 1,21-28). Słowo Boże ma naprawdę wielką moc. A który fragment Pisma Świętego jest najczęściej powtarzanym przez ludzi tekstem biblijnym? Zdecydowanie jest to modlitwa "Ojcze nasz" mówiona codziennie miliardy razy we wszystkich językach świata. Jeśli więc będziemy mieli kiedykolwiek problem z przerastającym nas złem, to warto wtedy pomyśleć, jak wielką moc ma Jezus i modlitwa, której nas nauczył. "Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne".

24 stycznia 2021 r. - Niedziela Słowa Bożego
Z inicjatywy papieża Franciszka od 2020 roku III Niedziela Okresu Zwykłego jest w całym Kościele przeżywana jako dzień szczególnego przypomnienia, że Słowo Boże - oprócz Eucharystii - jest pokarmem chrześcijan. Dlaczego mamy czytać Biblię? - Bo "czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże". Co nam da czytanie Biblii? - "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Kiedy mamy zacząć czytać Biblię? - Teraz, jak Szymon, Andrzej, Jakub i Jan, którzy "natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Jezusem" (Mk 1,14-20).

17 stycznia 2021 r. - II Niedziela Zwykła
Bohater pierwszego czytania mszalnego od Boga słyszał wołanie: "Samuelu, Samuelu", a od ludzi: "Idź, połóż się spać" (1 Sm 3,3-10.19). Gdy Bóg wzywa nas, jak Samuela, jak Andrzeja i Szymona, i wielu, wielu innych, byśmy poszli za Nim, to trzeba słuchać Boga, a nie świata. Jest w tym oczywiście wielkie ryzyko - Jezus zmieniając imię Szymonowi na Piotr (J 1,35-42), wyraźnie dał do zrozumienia, że odtąd wszystko w jego życiu się zmieni. Ale warto!

10 stycznia 2021 r. - Niedziela Chrztu Pańskiego
Jezus jako Syn Boży był bezgrzeszny i doskonały, więc wszystko, cokolwiek czynił, musiało się podobać Ojcu. Z nami już nie jest tak pięknie. Choć jesteśmy dziećmi Bożymi, mamy swoje przywary, ulegamy pokusom, popełniamy grzechy. Warto jednak podejmować wysiłek i bardzo mocno pracować nad tym, by i do nas mogły się odnieść słowa Ojca wypowiedziane nad Jezusem: "Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie" (Mk 1,7-11).

6 stycznia 2021 r. - Objawienie Pańskie
Mędrcy ze Wschodu, "otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę" (Mt 2,1-12). A że Ewangelia to nie tylko wspomnienia wydarzeń sprzed lat, ale to coś, co dzieje się aktualnie, tu i teraz, więc i my możemy przed Jezusem otworzyć swoje skarby. I oddać Jezusowi ZŁOTO naszej pracy, naszych trosk i zmagań z trudną codziennością, KADZIDŁO naszego życia duchowego, modlitwy, adoracji, naszych tęsknot i marzeń, MIRRĘ troski o drugiego człowieka, o rodzinę, sąsiadów, ubogich, smutnych, zagubionych.

3 stycznia 2021 r. - II Niedziela po Bożym Narodzeniu
W ciągu dziesięciu ostatnich dni już trzeci raz w Liturgii Słowa powraca do nas Prolog Ewangelii wg św. Jana (J 1,1-18). Warto zaufać mądrości Kościoła, który przez liturgię proponuje nam rozważenie tych niezwykle ważnych treści. Warto u progu Nowego Roku podjąć refleksję na wszystkimi słowami, jakie wychodzą z naszych ust. Nad modlitwą do Boga, nad rozmowami z rodziną, znajomymi, współpracownikami i przypadkowo spotkanymi ludźmi, nad myślami, przez które mówimy do samych siebie, nad czynami, które często przemawiają głośniej od słów.
Gdy Bóg chce mówić po ludzku, ludzie muszą mówić po Bożemu.

1 stycznia 2021 r. - Nowy Rok
Pan Bóg jest tak doskonałym muzykiem, że nawet na rozstrojonym instrumencie potrafi grać najpiękniejsze melodie. W roku 2020 przez wirusa świat się nam rozstroił, wielu ludzi umarło, wielu straciło bliskich, wiele rzeczy zmieniło się na gorsze. Bóg jednak potrafi nawet ze zła i nieszczęścia wyprowadzić dobro. Przykładem może być choćby seria Pierwszych Komunii Świętych przeżywanych indywidualnie przez dzieci i ich najbliższe rodziny. Nie było chyba dotąd roku, w którym dzieci tak pięknie przeżywałyby uroczystość komunijną. Albo konieczność przyjmowania Komunii Świętej na dłoń, dzięki czemu wiele osób na nowo odkryło, jak cennym darem jest Eucharystia.
Warto więc w pierwszym dniu roku uświadomić sobie, że Jezus jest naszym Zbawicielem, o czym przypomina Jego imię nadane Mu ósmego dnia po narodzinach (Łk 2,16-21).