28 lutego 2021 r. - II Niedziela Wielkiego Postu
Apostołowie Piotr, Jakub i Jan, będąc świadkami Przemienienia Pańskiego, zaproponowali postawienie trzech namiotów dla Jezusa, Mojżesza i Eliasza (Mk 9,2-10). Postawienie namiotu nie jest rzeczą trudną, wystarczy wziąć to, co mamy pod ręką: gałęzie, liście. Dzieciom do zabawy w stawianie namiotu wystarczą cztery krzesła i koc. Warto, byśmy i my postawili dla Jezusa namiot, w którym będzie się On mógł schronić i w którym się z Nim spotkamy. Wystarczy wziąć to, co mamy najbliżej siebie: oczy, uszy, usta, ręce, nogi, a przede wszystkim serce.

21 lutego 2021 r. - I Niedziela Wielkiego Postu
Jezus przebywał na pustyni przez czterdzieści dni w towarzystwie aniołów i zwierząt - bez ludzi (Mk 1,12-15). Warto czasem choćby na trochę odsunąć się od ludzi i spraw codziennego życia, by na tych ludzi i na to życie spojrzeć z innej - Bożej - perspektywy. Nie chodzi oczywiście o ucieczkę od ludzi, którzy nam uprzykrzają życie, ale o nabranie mocy, by ich kochać jeszcze bardziej.

17 lutego 2021 r. - Środa Popielcowa
Co znaczą słowa Jezusa, że praktyki pokutne - jałmużnę, modlitwę i post, powinno się podejmować w ukryciu - "Niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa" (Mt 6,1-6.16-18)? Zła byłaby jałmużna czyniona w blasku dziennikarskich fleszy. Zły byłby post podejmowany dla zrobienia wrażenia na Panu Bogu. Zła byłaby modlitwa, za którą ludzie by nas chwalili. Nie chodzi jednak o chowanie się przed ludzkimi spojrzeniami, przecież parafianie powinni widzieć modlącego się księdza, dzieci - poszczących i pomagających biednym rodziców. Bardziej chodzi o motywację, która nami kieruje. Czym innym jest wiara na pokaz, a czym innym świadectwo wiary.

14 lutego 2021 r. - VI Niedziela Zwykła
W niedzielnym fragmencie Ewangelii zwraca uwagę pięć krótkich słów Jezusa, które układają się w konkretną radę dla naszego życia: "Chcę - Bądź - Bacz - Idź - Złóż" (Mk 1,40-45).
Jezus chce naszego szczęścia, dlatego nas oczyszcza z trądu grzechów i mówi "Bądź święty". Musimy jednak baczyć, by nie zejść z Bożej drogi. Mamy też iść do ludzi z Dobrą Nowiną, i wszystko, czym jesteśmy, złożyć Bogu w ofierze.

7 lutego 2021 r. - V Niedziela Zwykła
Jeśli się mamy uczyć, to tylko od najlepszych. A najlepszy zdecydowanie jest Jezus. Czego możemy się od Niego nauczyć?
1) troski o cierpiących - "przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych, (...) uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami",
2) wiedzy, gdzie szukać mocy do czynienia dobra - "gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił",
3) otwartości, troski o innych, nie tylko o swoich - "Pójdźmy gdzie indziej, abym i tam mógł nauczać" (Mk 1,29-39).