26 września 2021 r. - XXVI Niedziela Zwykła
Jezus z reguły nauczał łagodnie, z miłością. Czasem jednak to właśnie miłość kazała Mu mówić i działać bardzo stanowczo. Tak było na przykład, gdy wypędzał kupców ze świątyni, albo gdy Piotr próbował Go odwieść od perspektywy krzyża. Stanowczy był również, gdy mówił o dobru słabych i bezbronnych, zwłaszcza dzieci. Dlatego każdy, kto czuje się odpowiedzialny za młode pokolenie - w rodzinie, państwie, szkole, Kościele - musi wziąć sobie do serca mocne słowa Jezusa: "Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze" (Mk 9,38-48).

19 września 2021 r. - XXV Niedziela Zwykła
Apostołowie mogli być najszczęśliwszymi ludźmi na świecie, bo przecież mieli tuż obok siebie Jezusa, mogli Go słuchać, widzieć i na własnej skórze doświadczać Jego mocy. Cóż z tego, skoro zamiast widzieć Mistrza woleli patrzeć każdy na siebie i sprzeczać o to, kto z nich jest największy (Mk 9,30-37). Obyśmy my w naszym poszukiwaniu szczęścia spotkali Jezusa i nie pozwolili sobie na oderwanie od Niego wzroku.

12 września 2021 r. - XXIV Niedziela Zwykła
Łatwo jest wymagać od siebie, gdy ludzie na nas patrzą, gdy jesteśmy "na świeczniku". O wiele trudniej jest "zaprzeć się samego siebie i wziąć krzyż" (Mk 8,27-35), gdy nikt nie patrzy i nie sprawdza. Podobnie łatwo jest wyznać Jezusowi wiarę w imieniu tłumów, a trudniej zdobyć się na osobiste wyznanie. Jednak na tym właśnie polega dojrzałość wiary, że przyjmujemy odpowiedzialność za wszystkie swoje decyzje i nie ociągamy się z ich podjęciem, nawet jeśli są bardzo trudne.

5 września 2021 r. - XXIII Niedziela Zwykła
Wystarczy tylko jedno słowo Jezusa, by życie człowieka radykalnie się zmieniło. Warto poprosić Go, by i nad nami wypowiedział to jedno słowo: "Effatha", czyli "Otwórz się" (Mk 7,31-37). Byśmy potrafili się Jego mocą otworzyć - na Boga (by pogłębić wiarę), na ludzi (by bardziej kochać), na samych siebie (by wzmocnić nadzieję).