30 stycznia 2022 r. - IV Niedziela Zwykła
W czytanym dziś w kościołach liście arcybiskupa Grzegorza słyszymy słowa podziękowania wiernym za ich miłość do Kościoła, która trwa mimo wielu trudności zewnętrznych i wewnętrznych. Wzorem takiej wiernej miłości jest oczywiście sam Jezus, który wyrzucony i niemal zabity przez rodaków z Nazaretu, wielokrotnie powracał do nich, leczył, karmił, rozgrzeszał, a na koniec zbawił (Łk 4,21-30). Dziś miłość do Kościoła może się wyrażać na przykład w wierności niedzielnej mszy świętej, regularnej lekturze Biblii, uczestnictwie w katechezie, modlitwie za Kościół i księży (dla przykładu w lutym w parafii Świętej Rodziny będą odprawione cztery msze święte w intencji kapłanów, co wcześniej było rzadkością). Ale także w poszukiwaniu nowych form duszpasterstwa parafialnego angażującego świeckich (przygotowanie ferii dla seniorów, organizacja wypożyczalni książek).

23 stycznia 2022 r. - Niedziela Słowa Bożego
W pierwszych czterech wersetach swojej Ewangelii św. Łukasz tłumaczy, jak doszło do jej powstania. W Niedzielę Słowa Bożego warto zatrzymać się nad pierwszym i ostatnim etapem procesu powstawania Ewangelii. Pierwszym są "zdarzenia, które się dokonały pośród nas" (Łk 1,1-4;4,14-21) - Dobra Nowina, jaką przekazał nam Jezus, Słowo Ojca. A ostatnim jest życie nas, ludzi, którzy spotkawszy Jezusa, "utkwili w Nim swój wzrok" i "przekonali się o całkowitej pewności Jego nauk".

16 stycznia 2022 r. - II Niedziela Zwykła
Pytanie zadane przez Jezusa podczas wesela w Kanie Galilejskiej jest nieco prowokacyjne: "Czy to moja lub twoja sprawa, Niewiasto?" (J 2,1-11). Przecież wszystko, co dotyczy ludzi, jest również sprawą Bożą. Być może Jezus zadał to pytanie, by nas przestrzec przed jego zadawaniem, byśmy my nigdy nie dystansowali się od ludzkich problemów i braków. A jest ich wokół nas bardzo wiele: brak chleba, brak zdrowia, brak zgody, brak nadziei, brak czasu dla najbliższych.

9 stycznia 2022 r. - Niedziela - Święto Chrztu Pańskiego
Chrzest udzielany przez Jana w wodach Jordanu był chrztem pokuty, jego głównym celem było oczyszczenie ludzi z brudu grzechu. Ale sam Jan zapowiadał chrzest jeszcze większy: "Idzie mocniejszy ode mnie, On was będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem" (Łk 3,15-16.21-22). Warto pamiętać, że nasz chrzest to nie tylko odpuszczenie grzechów (pierworodnego i ewentualnych uczynkowych), ale to przede wszystkim Boża adopcja - uznanie nas przez Boga za Jego dzieci, a także włączenie w żywą wspólnotę Kościoła. Bogu dzięki, że jesteśmy ochrzczeni.

6 stycznia 2022 r. - Czwartek - Uroczystość Objawienia Pańskiego
W dniach poprzedzających Objawienie Pańskie w wielu rozmowach, także tych internetowych, powraca co roku temat napisu wykonywanego poświęconą kredą (KMB - CMB). Niestety zwolennicy jednej opcji bardzo stanowczo wypominają drugim: "Jesteście w błędzie", drudzy oczywiście nie pozostają dłużni i twierdzą: "To wy źle to robicie". Jeśli rzecz tak błaha jak napis na drzwiach ma prowadzić do podziałów między ludźmi, to lepiej chyba nic nie pisać. Jezus na pewno nie rodzi się w sercu i domu człowieka, który innych uważa za gorszych od siebie.
Żydzi myśleli, że gdy przyjdzie Mesjasz, to przyjdzie tylko do nich. Tymczasem już malutki, niepotrafiący jeszcze mówić Jezus przyciągnął do siebie obcokrajowców, ludzi innej religii i kultury (Mt 2,1-12). Oby głębokie przeżycie tajemnicy Objawienia Pańskiego nauczyło nas otwartości na innych.

2 stycznia 2022 r. - II Niedziela po Narodzeniu Pańskim
W Prologu Ewangelii św. Jana możemy znaleźć kilka słów - kluczy: "SŁOWO - ŻYCIE - ŚWIATŁOŚĆ - MOC - CHWAŁA" (J 1,1-14). Przyjęcie Jezusa jako Słowa Boga do ludzi otwiera przed nami niezwykłą perspektywę życia w światłości, pełnego nadprzyrodzonej mocy, w chwale, która nie ma w sobie nic z pychy, a jest przedsmakiem nieba.
Warto samego siebie dziś spytać: "Wchodzisz w to?".

1 stycznia 2022 r. - Nowy Rok - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
W Księdze Powtórzonego Prawa można znaleźć niezwykle ważne słowa Boga do ludzi: "Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Kładę życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo" (Pwt 30,15.19). W pierwszym dniu nowego roku warto zastanowić się, w jaki sposób można eliminować z życia osobistego i społecznego przekleństwo, czyli złorzeczenie. Może warto nauczyć się praktyki częstego błogosławienia ludzi, przedmiotów, zadań czy sytuacji życiowych. Na przykład rodzice mogliby dzieciom wychodzącym do szkoły robić krzyżyk na czole, by pobłogosławić je na trud nauki. A noworoczna liturgia mszalna zapewnia nas, że błogosławieństwo rozpromienia oblicze Boże nad nami (Lb 6,22-27).