27 lutego 2022 r. - VIII Niedziela Zwykła
W obliczu ogromnej tragedii, jaka na naszych oczach dzieje się na Ukrainie, trzeba przemienić w czyn słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: "Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro" (Łk 6,39-45). Jeśli chcemy, by dobro zwyciężyło nad złem, musimy ze skarbca swego serca wydobyć maksimum zaangażowania na rzecz pomocy ofiarom wojny. Modlitwa i post, wsparcie psychologiczne i prawne, transport, przygarnięcie pod dach, ofiarowanie żywności, odzieży i lekarstw, oddawanie krwi, pomoc dzieciom w nauce. "Ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie dzięki nim" (Czesław Niemen).

20 lutego 2022 r. - VII Niedziela Zwykła
Ze złem trzeba walczyć - to zrozumiałe. Ważne jednak jest to, jakimi metodami to robimy. Reguła zwyciężania zła dobrem to jedna z ważniejszych zasad postępowania chrześcijan. Jeśli nasze zło będzie odpowiedzią na zło bliźniego, to zła będzie dwa razy więcej. I zamiast walczyć ze złem, będziemy je pomnażali. Nauka Jezusa o miłości nieprzyjaciół, błogosławieniu tych, którzy nas przeklinają, i nadstawianiu drugiego policzka (Łk 6,27-38) jest bardzo trudna, ale to jedyna droga do zbudowania lepszego świata. "Tylko miłość jest twórcza" (św. Maksymilian Kolbe).

13 lutego 2022 r. - VI Niedziela Zwykła
"Osiem błogosławieństw" (choć w wersji Łukasza jest ich nieco mniej) to jeden z najważniejszych tekstów biblijnych, często nazywany konstytucją Królestwa Bożego (Łk 6,17.20-26). Słowo "błogosławieni" po łacinie oznacza dokładnie to samo co "szczęśliwi". To ważne, że Bóg pragnie naszego szczęścia i wskazuje nam drogę do jego osiągnięcia. A my, gdy mówimy do drugiego człowieka słowa "Szczęść Boże", to błogosławimy go w imię Jezusa.

6 lutego 2022 r. - V Niedziela Zwykła
Niesamowite jest to, że pierwszych swoich uczniów Jezus wybrał nie z tłumu, który "cisnął się do Niego, by słuchać Słowa Bożego", a spośród niezbyt Nim zainteresowanych rybaków płuczących sieci po nieudanym połowie (Łk 5,1-11). Bo Jezusowi zależy na wszystkich, nie tylko na tych zajmujących pierwsze ławki w kościele, ale także na wszystkich zagubionych, wątpiących, zmęczonych życiem, zniechęconych, mówiących jak Piotr: "Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym". W Bożych oczach każdy człowiek ma ogromną wartość. Obyśmy i my umieli patrzeć na ludzi Bożym wzrokiem.