27 marca 2022 r. - IV Niedziela Wielkiego Postu
IV Niedzielę Wielkopostną Kościół nazywa po łacinie Niedzielą "Laetare", to znaczy "Cieszcie się". W tym roku wielu ludzi mogłoby zadać pytanie, z czego tu się cieszyć. Wojna blisko naszych granic, miliony uchodźców pozbawionych domu, zabijane nawet bezbronne dzieci, podwyżki, kryzys gospodarczy. Świat przypomina fałszujący, całkowicie rozstrojony instrument. Z czego tu się cieszyć? Może z tego, że Bóg jest tak doskonałym muzykiem, że nawet na rozstrojonym instrumencie potrafi pięknie zagrać? Że nawet z największego zła umie wyprowadzić dobro? Że każdy syn marnotrawny z krainy poniżenia, głodu i świń ma szansę na powrót do domu (Łk 15,11-32)?

20 marca 2022 r. - III Niedziela Wielkiego Postu
Ziarno rzucone w ziemię, jeśli nie dostanie światła, ciepła i wody, nie da rady wykiełkować, ale jeśli je otrzyma, bardzo szybko wypuszcza pędy, a potem - pielęgnowane - rośnie, by wydać obfity plon. Podobnie nieurodzajne drzewo figowe, okopane przez ogrodnika i obłożone nawozem, wyda oczekiwane owoce (Łk 13,1-9). My też potrzebujemy troski ze strony Jezusa, byśmy nie zmarnieli, nie uschli, lecz wydali owoc dobrych uczynków. Jego pomocą dla nas jest Eucharystia i Słowo Boże, a także wszyscy ludzie potrzebujący miłości i dobroci stawiani przez Boga na naszej drodze życia.

19 marca 2022 r. - Sobota - Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP
Z kultem św. Józefa jest związana pewna mało znana ciekawostka. Otóż święty ten jest czasem przedstawiany za pomocą rzeźby śpiącego twardym snem mężczyzny. W żartach można powiedzieć, że to idealny patron dla wielu mężów i ojców, ale tak na serio sen Józefa jest nawiązaniem do sposobu, w jaki Bóg przekazywał mu swoją wolę - "Oto anioł Pański ukazał mu się we śnie (...) Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański" (Mt 1, 16.18-21.24). W naszym życiu Bóg też działa w sposób nieszablonowy i zaskakujący. Czasem przez sen, czasem przez pozornie przypadkowe wydarzenia. Przez znanych lub nieznanych ludzi. Nawet czasem przez spotykające nas nieszczęścia. Obyśmy umieli Go usłyszeć i - jak Józef - okazać posłuszeństwo.

13 marca 2022 r. - II Niedziela Wielkiego Postu
Kiedy Jezus wyszedł na górę Tabor, by spotkać się z Ojcem, "wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe" (Łk 9,28-36). Druga niedziela wielkopostna jest dobrą okazją, by postawić sobie pytanie, kiedy ostatni raz modliliśmy się tak intensywnie, by mieć wypieki na twarzy. Czy nasze spotkania z Bogiem sprawiają, że gniew na twarzy przemienia się w uśmiech? Czy trwanie w Bożej obecności przynosi nam pokój i usuwa lęk? Czy nasze duchowe odzienie (uczucia, pragnienia, tęsknoty) dzięki Bogu staje się tak czyste, że aż lśniąco białe?

6 marca 2022 r. - I Niedziela Wielkiego Postu
Pierwsze zdanie niedzielnej Ewangelii (Łk 4,1-13) mówi, że to Duch Święty wywiódł Jezusa na pustynię, by tam przez czterdzieści dni pościł. Warto więc i w naszym Wielkim Poście dostrzec działanie Ducha Świętego, który przez post chce nas nauczyć, że "nie samym chlebem żyje człowiek". Przez jałmużnę chce nauczyć, że Bóg jest Panem wszystkiego, i że wszystko, co posiadamy, jest Jego darem. Przez modlitwę chce nas nauczyć pokory względem Boga i Jego wszechmocy.

2 marca 2022 r. - Środa Popielcowa
Głównym motywem tegorocznej dekoracji wielkopostnej w kościele Świętej Rodziny jest uwięziony w zaroślach baranek. Za czterdzieści dni zmieni się on w zwycięskiego baranka wielkanocnego. Jak Jezus - Baranek Paschalny, który został uwięziony i zabity przez grzechy nasze i całego świata, a potem wyzwolił nas przez swe zmartwychwstanie. Jak Mu pomóc? Przez jałmużnę, modlitwę i post (Mt 6,1-6,16-18), które mają moc wyzwoleńczą. Dlatego papież Franciszek bardzo usilnie prosi, by w Środę Popielcową ofiarować jałmużnę, post i modlitwę w intencji wyzwolenia narodu ukraińskiego z niewoli wojny.