29 maja 2022 r. - Niedziela - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
Co było ostatnią rzeczą uczynioną przez Jezusa na ziemi przed wstąpieniem do nieba? "Podniósłszy ręce, pobłogosławił ich; a kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi" (Łk 24,46-53). Warto byśmy docenili rolę błogosławieństwa, nie tylko tego udzielanego na koniec mszy świętej, ale każdego przekazywanego bliskim osobom. To może być na przykład znak krzyża lub zwykłe "Szczęść Boże" powiedziane z miłością.

25 maja 2022 r. - Środa VI Tygodnia Wielkanocnego
Księża obchodzący w tym dniu trzydziestą pierwszą rocznicę święceń mogliby się nieco obruszyć na słowa Jezusa: "Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy" (J 16,12-15). Jakże to? Przecież my poznajemy Ewangelię tyle lat, wygłosiliśmy niezliczoną ilość kazań, przeczytaliśmy Biblię wzdłuż i wszerz. Musimy jednak pokornie przyznać, że bez pomocy Ducha Świętego żadne nasze słowo nie ma najmniejszej mocy.
Proszę, pomódlcie się za dzisiejszych jubilatów.

22 maja 2022 r. - VI Niedziela Wielkanocna
Wiara jest ciągle dziejącym się procesem. Ciągle się zmienia, rośnie, maleje, raz jest mocna, raz słaba. Wiele tu zależy od nas i naszych wysiłków, ale w pojedynkę jesteśmy zbyt słabi, by wytrwać. Dlatego Jezus daje nam pomoc wspólnoty Kościoła, który nas uczy, prowadzi i umacnia. W szczególny sposób tę pomoc otrzymujemy, przystępując do sakramentów, najpierw chrztu, potem spowiedzi i eucharystii, i wreszcie bierzmowania. Słuchając Ewangelii o miłości Ojca, pokoju Syna i mocy Ducha Świętego (J 14,23-29), warto pomyśleć z wdzięcznością o wszystkich dotychczas przyjętych sakramentach oraz otworzyć się jeszcze bardziej na obecność w nas Trójcy Świętej.

15 maja 2022 r. - V Niedziela Wielkanocna
Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus wiedział, że następnego dnia będzie musiał opuścić swoich uczniów. Chciał jednak dać im gwarancję swej obecności mimo konieczności śmierci. Dlatego powiedział: "Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali" (J 13,31-35). Miłość bliźniego jest zapewnieniem i dowodem obecności Jezusa.

8 maja 2022 r. - IV Niedziela Wielkanocna
W Niedzielę Dobrego Pasterza czytamy w liturgii bardzo stanowcze słowa Jezusa: "I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca" (J 10,27-309). Oby się te słowa spełniły wobec dzieci, które w tym czasie przyjmują Pierwszą Komunię Świętą. Oby nasz świat dorosłych, często zakłamany, materialistyczny, egoistyczny, toczący wojny, nie wyrwał ich z Bożych objęć.

3 maja 2022 r. - Wtorek - Uroczystość NMP Królowej Polski
Wielu ludzi chciałoby patrzeć na życie z pozycji króla lub królowej. Zasiadać na tronie, odbierać uniżone pokłony od poddanych, mieć wszystkiego pod dostatkiem, rządzić wszystkimi i wszystkim. Jezus jest Królem, a Jego Matka Królową w zupełnie innym znaczeniu. Jezus uczył, że mieć władzę to służyć, i pokazał, że pełnia służby, a więc i królowania, jest oddaniu własnego życia dla innych. Maryja jest Królową, jedną z niezliczonych królowych, wśród których są na przykład nasze mamy, oddane swym dzieciom bezgranicznie, odejmujące sobie od ust, czuwające po nocach przy łóżeczku chorego dziecka, rezygnujące z planów zawodowych dla dobra rodziny. Bogu dzięki za wszystkie Mamy - Królowe.

1 maja 2022 r. - III Niedziela Wielkanocna
Pytanie Jezusa: "Czy miłujesz Mnie?" i odpowiedź Piotra: "Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham" (J 21,1-19) powinny wejść do naszego codziennego języka. W relacji z Bogiem zarówno jako usłyszenie, że jesteśmy przez Niego kochani nad życie, jak i zapewnienie o naszej odpowiedzi miłością na miłość. I w relacji z bliźnimi, zwłaszcza wobec rodziny, przyjaciół, współpracowników, sąsiadów, rodaków, uchodźców, wszystkich będących w potrzebie i tęskniących za miłością.