26 czerwca 2022 r. - XIII Niedziela Zwykła
Trzy ważne wskazania zapisane w niedzielnym fragmencie Ewangelii (Łk 9,51-62):
1) Nie należy nikogo potępiać i skazywać na ogień piekielny, nawet jeśli człowiek czyni rzeczy ewidentnie złe. Bo póki człowiek żyje, w sercu Bożym ciągle tli się nadzieja na jego nawrócenie.
2) Jezus przedstawia siebie jako bezdomnego, więc bardzo sensownym jest pytanie, czy zechcemy z własnego serca uczynić Mu schronienie.
3) Jezus zachęca swych uczniów, by w podejmowanych decyzjach byli konsekwentni. By mimo upadków ciągle trwali na Bożej drodze.

19 czerwca 2022 r. - XII Niedziela Zwykła
Na pytanie "Za kogo Mnie uważacie?" Piotr odpowiedział: "Za Mesjasza Bożego" (Łk 9,18-24). Jaka byłaby nasza odpowiedź? Za Boga, Pana, Zbawiciela, Nauczyciela, Przewodnika, Króla. A może za Przyjaciela, który zawsze jest, który nigdy nie zawiedzie, który we wszystkim pomoże, który zawsze ma czas i cierpliwość.

12 czerwca 2022 r. - Niedziela - Uroczystość Najświętszej Trójcy
W Księdze Przysłów czytamy prawdę o Bogu i o każdym z nas: "Pan mnie stworzył, swe arcydzieło" (Prz 8,22-31). Bóg - Trójca Święta jest najdoskonalszym arcydziełem, więc my, Jego dzieci stworzone na Boże podobieństwo, też mamy prawo czuć się doskonałymi. Ale jest jeden warunek. Doskonałość musi wynikać z możliwie najgłębszej więzi z Ojcem, Synem i Duchem Świętym oraz wynikającego z tej więzi stylu życia. Arcydzieło budowane bez Boga jest kiczem i miernotą. Po ludzku trudno to pojąć, ale Jezus obiecuje: "Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy" (J 16,12-15).

5 czerwca 2022 r. - Niedziela - Zesłanie Ducha Świętego
Jak otrzymać Ducha Świętego, którego Ojciec pośle w imieniu Jezusa, który wszystkiego nas nauczy, który przypomni nam wszystko, co powiedział Jezus (J 14,15-6.23-26)? Trzeba miłować Jezusa, wypełniać przykazania, wypełniać Bożą naukę. Wtedy przyjdzie Paraklet - Duch Święty. I będą się działy rzeczy wielkie.