31 lipca 2022 r. - XVIII Niedziela Zwykła
Gdybyśmy otrzymali od Boga możliwość poproszenia o jedną tylko rzecz, ale z gwarancją, że On nam na pewno ją da, co by to było? Najprawdopodobniej byłoby to na pierwszym miejscu zdrowie, a na drugim nieograniczone zasoby finansowe. Warto jednak pomyśleć, czy nie lepsza byłaby prośba o świętość. Co byłoby lepsze: być zdrowym i bogatym grzesznikiem, czy chorym i biednym świętym? Na szczęście Bóg daje nam więcej niż jedną łaskę i nie każe dokonywać tak radykalnych wyborów. Trzeba jednak pamiętać, że Bóg nazywa głupcem każdego, "kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga" (Łk 12,13-21).

24 lipca 2022 r. - XVII Niedziela Zwykła
Prośba uczniów Jezusa "Panie, naucz nas modlić się" (Łk 11,1-13) jest aktualna także dla nas. W odpowiedzi Jezus proponuje nam modlitwę "Ojcze nasz" jako wzór wszystkich naszych modlitw. Co w tej modlitwie jest szczególnie godne naśladowania? Między innymi to, że wszystkie prośby są zapisane w liczbie mnogiej. Bo nie powinniśmy egoistycznie modlić się tylko za siebie i dla siebie. Altruizm w modlitwie to coś, co Bogu bardzo się podoba i przekonuje Go do słuchania nas.

17 lipca 2022 r. - XVI Niedziela Zwykła
Dla wielu z nas wakacje to czas zasłużonego wypoczynku. Odpoczywając po całorocznej pracy mamy wreszcie czas, by zatrzymać się, pomyśleć, poczytać, spotkać się, porozmawiać, pójść na spacer. Wizyta Jezusa w domu dwóch sióstr Marty i Marii (Łk 10,38-42) pokazuje, że nie trzeba bez przerwy "uwijać się około rozmaitych posług". Warto też czasem zatrzymać się i "usiadłszy u nóg Pana, słuchać Jego słowa".

10 lipca 2022 r. - XV Niedziela Zwykła
W rozmowie Jezusa z uczonym w Prawie (Łk 10,25-37) piękne jest to, że Jezus nie odpowiada na jego pytania autorytarnie, ale wchodzi z nim w pełen szacunku dialog. Mówi i słucha, zadaje pytania i słucha odpowiedzi. Razem poszukują prawdy. My też Jezusowi zadajemy przeróżne pytania. I warto, byśmy szukali nie gotowych odpowiedzi, lecz wsłuchiwali się w głos sumienia, bo tam sam Jezus prowadzi piękny dialog z nami.

3 lipca 2022 r. - XIV Niedziela Zwykła
Tęsknotą Jezusa jest dotrzeć do jak największej liczby osób, także do tych, którzy może nawet nigdy w życiu nie usłyszeli słowa "Jezus". By tak się stało, Jezus potrzebuje pomocników, których - jak Jego uczniów dwa tysiące lat temu - pośle przed sobą "do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał" (Łk 10,1-9). Fundamentalne pytanie: Czy my się na to zgadzamy? Czy Jezus może na nas liczyć? Czy zechcemy dołączyć do grona siedemdziesięciu dwóch posłanych?