29 stycznia 2023 r. - IV Niedziela Zwykła
Dobrze jest mieć w życiu jakąś myśl przewodnią, która będzie nas prowadziła, podpowiadała, jak żyć, i pomagała w dokonywaniu wyborów. Dobrze jest, gdy taką myślą przewodnią jest jakiś cytat biblijny, na przykład jedno z ośmiu błogosławieństw (Mt 5,1-12). Jak piękne byłoby życie człowieka, gdyby codziennie kierował się zasadą: "Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi".

22 stycznia 2023 r. - III Niedziela Zwykła
Zasadniczo uważamy się za ludzi dość głębokiej wiary. I to jest prawda. Chodzimy do kościoła, czytamy Biblię, korzystamy z sakramentów, pomagamy biednym. Dlaczego w takim razie Kościół kieruje do nas wezwanie Jezusa: "Nawracajcie się" (Mt 4,12-23)? Może to nie do nas te słowa? Może do ateistów? Do innowierców? To do nas Jezus mówi. To my się mamy ciągle nawracać. Z czego? Święty Paweł dziś podpowiada: "Abyście żyli w zgodzie i by nie było między wami rozłamów; doniesiono mi bowiem, że zdarzają się między wami spory" (1 Kor 1,10-13.17).

15 stycznia 2023 r. - II Niedziela Zwykła
W łódzkiej Parafii Świętej Rodziny od lat nad ołtarzem widnieje wizerunek gołębicy - symbol Ducha Świętego. Słuchając świadectwa Jana Chrzciciela, który ujrzał "Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Jezusie" (J 1,29-34), dzięki czemu Jan rozpoznał w Jezusie Syna Bożego, możemy pomyśleć o sobie i zapragnąć, by każde nasze przyjście do kościoła oraz spojrzenie na ołtarz i gołębicę było dla nas doświadczeniem obecności i bliskości Jezusa.

8 stycznia 2023 r. - Niedziela Chrztu Pańskiego
Rozmowa Jana Chrzciciela z Jezusem nad brzegiem Jordanu jest często obrazem naszych rozmów z Bogiem. My też mamy pewną wizję Boga, swoje oczekiwania względem Niego, pomysły, jak i komu powinien On pomagać. A Bóg mówi do nas, jak Jezus do Jana: "Ustąp teraz" (Mt 3,13-17). Co to w praktyce oznacza? Na przykład częste powtarzanie przez nas słów "Jezu, ufam Tobie", albo "Bądź wola Twoja", albo "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", albo najkrócej "Amen".

6 stycznia 2023 r. - Piątek - Uroczystość Objawienia Pańskiego
Bóg jest tajemnicą, której żaden człowiek nie jest w stanie zgłębić. Najtęższe umysły i najpotężniejsze komputery są niczym wobec Bożej doskonałości. Jedyny sposób na poznanie Boga to pozwolenie, by On sam nam się objawił, by odsłonił przed nami swą tajemnicę. To Boże pragnienie wejścia w nasz świat czcimy podczas Bożego Narodzenia oraz podczas Epifanii, czyli Objawienia Pańskiego. Bóg objawił się Maryi, Józefowi, pasterzom, mędrcom (Mt 2,1-12), a teraz chce objawić się nam, a przez nas całemu światu.

1 stycznia 2023 r. - Niedziela - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Pismo Święte jest (powinno być) dla nas podręcznikiem życia. Znajdujemy w Nim konkretne rady, jak żyć, by to życie było piękne, szczęśliwe i pełne Bożej mocy. Noworoczna Ewangelia również udziela nam wskazówek, mówiąc o pasterzach, którzy "pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Niemowlę leżące w żłobie". Następnie, "gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione, a wszyscy zdumieli się". Maryja "zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu" (Łk 2,16-21). Czego nas uczy Słowo Boże w pierwszym dniu roku? Pośpiech, czyli gorliwość, poszukiwanie Jezusa, adoracja, świadectwo, zachwyt, zdumienie, kontemplacja.