26 lutego 2023 r. - I Niedziela Wielkiego Postu
Warto w Wielkim Poście pozwolić, by Duch Święty wyprowadził nas razem z Jezusem na pustynię (Mt 4,1-11). Zostawić hałas i pośpiech, smartfony i telewizory, skłóconych polityków i dwulicowych ludzi. Zostawić pychę, żądzę władzy i pogoń za pieniędzmi. I znaleźć ciszę w obecności Boga oraz siłę do walki z podszeptami szatana.

22 lutego 2023 r. - Środa Popielcowa
Podejmując - za radą Jezusa (Mt 6,1-6.16-18) - wielkopostne praktyki pokutne, dobrze jest starać się o to, by ich nie spłycić przez dosłowność w ich rozumieniu. POST to nie tylko rezygnacja z jedzenia mięsa i innych smakołyków, ale to ofiara wyrzeczenia się przyjemności składana Bogu na przebłaganie za grzechy swoje i innych. MODLITWA to nie tylko odmawianie formułek, ale to wejście z Bogiem w relację dialogu, to mówienie do Boga i słuchanie Go. JAŁMUŻNA to nie tylko pieniążek dany biednemu, ale to czas i serce poświęcone człowiekowi w kryzysie.

19 lutego 2023 r. - VII Niedziela Zwykła
Dziwnie brzmią słowa Jezusa: "Nie stawiajcie oporu złemu" (Mt 5,38-48). Przecież Jezus oczekuje od nas walki ze złem w nas i wokół nas. On przyszedł na ziemię, by przez swój krzyż pokonać zło. I właśnie w krzyżu jest klucz do zrozumienia słów Jezusa. Można chyba odczytać je następująco: "Nie stawiajcie oporu złemu sami, w pojedynkę, bo nie dacie rady. Jesteście za słabi. Ale ze Mną możecie wszystko, Ja jestem waszą siłą. Nie walczcie też ze złem po ludzku, odpłacając złem za zło. Stawiajcie opór złemu, ale tylko dobrem, modlitwą, przebaczeniem, cierpliwością, łagodnością i pokorą. Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski."

12 lutego 2023 r. - VI Niedziela Zwykła
Faryzeusze byli mistrzami w obchodzeniu prawa Bożego, wypełniali tylko to, co było napisane, wierząc w zewnętrzną moc słów. Jezus wielokrotnie uczył, że człowiek to nie tylko to, co widać na zewnątrz, ale to także całe nasze wnętrze łącznie w wszelkimi pragnieniami, tęsknotami, planami życiowymi, ukrytymi dla ludzkich oczu. Tłumaczył to miedzy innymi na przykładzie Dekalogu. Nie wystarczy nie zabijać - nie wolno też się gniewać. Nie wystarczy nie cudzołożyć - nie wolno też pożądać (Mt 5,17-37). Uczeń Chrystusa musi wiele od siebie wymagać, więcej niż faryzeusze.

5 lutego 2023 r. - V Niedziela Zwykła
Najprawdopodobniej nikomu z nas nie zdarzyło się, by sól, którą mamy w domu, straciła smak. Być może niektórzy, chorując na covid, nie czuli zapachu lub smaku, ale to było zjawisko przejściowe. O wiele częściej zdarza się nam, że zabraknie w domu światła, a baterie w latarce lub smartfonie są rozładowane. Życie bez światła jest bardzo trudne. W ciemności nie da się znaleźć drogi, nie da się rozróżnić kolorów, nie da się nic przeczytać, ani dostrzec w porę niebezpieczeństwo. Światło jest nam bardzo potrzebne. Ale troszcząc się o światło dla siebie, warto też postawić akcent w inny sposób, dokładnie tak, jak uczył Jezus (Mt 5,13-16). My nie tylko potrzebujemy światła, ale mamy być światłem dla innych, dla świata. By świecić, trzeba mieć naładowane wewnętrzne akumulatory (przez modlitwę, Słowo Boże i Komunię Świętą).