26 marca 2023 r. - V Niedziela Wielkiego Postu
Pierwsze zdanie niedzielnego fragmentu Ewangelii jest niezwykłe w swojej prostocie - "Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz" (J 11,1-45). Na Jezusie wielkie wrażenie zawsze robi modlitwa wstawiennicza, w której nie prosimy o nic dla siebie, ale dla bliźniego, zwłaszcza takiego, który cierpi. Może warto podjąć wyzwanie, by przez dwa tygodnie, jakie pozostały do Wielkanocy, ani razu w modlitwie nie użyć słowa "ja"?

19 marca 2023 r. - IV Niedziela Wielkiego Postu
Faryzeusze spytali cudownie uzdrowionego przez Jezusa niewidomego, co sądzi o swoim uzdrowicielu. A gdy ten wyznał wiarę w Niego, skrytykowali go: "Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz?" (J 9,1-41). Tak niestety jest, że zadajemy ludziom pytania, ale od razu spodziewamy się odpowiedzi zgodnej z naszymi oczekiwaniami. A gdy tak się nie dzieje, reagujemy agresją, pogardą, lekceważeniem. Jak pięknie byłoby w naszej ojczyźnie, w naszym Kościele, w naszych rodzinach, gdybyśmy potrafili słuchać się wzajemnie i szanować zdanie bliźniego.

12 marca 2023 r. - III Niedziela Wielkiego Postu
Spotkana przy źródle kobieta z Samarii mogła Jezusowi dać jedynie kubek wody, ale w zamian usłyszała od Niego propozycję obdarowania wodą żywą (J 4,5-42). Tak właśnie jest z Bogiem - gdy oddamy Mu niewiele, On odpłaci nam niewyobrażalnie obficie. Za kubek wody - woda żywa, za nasz czas - cała wieczność, za uczucia - nieskończona miłość.

5 marca 2023 r. - II Niedziela Wielkiego Postu
Co znaczą słowa Piotra powiedziane na górze Tabor: "Dobrze, że tu jesteśmy" (Mt 17,1-9)? Co znaczą nasze słowa, gdy mówimy: "Dobrze, że tu jestem; dobrze, że cię spotkałem"? Gdy Piotr mówił "Dobrze", nie miał na myśli swojego dobra, swojego zysku i korzyści, nie chciał niczego dla siebie. On powiedział "Dobrze", bo chciał usłużyć Jezusowi, Mojżeszowi i Eliaszowi wybudowaniem dla nich namiotów. To piękna, choć bardzo trudna lekcja altruizmu. Więcej dla Boga, więcej dla bliźnich, mniej dla siebie.