30 kwietnia 2023 r. - IV Niedziela Wielkanocna
Żyjemy w takich dziwnych czasach, że wszyscy czują się ekspertami we wszelkich dziedzinach życia. Wszyscy są lekarzami, nauczycielami, politykami, a nawet duszpasterzami i kaznodziejami. Dla wielu ludzi źródłem wiedzy nie są studia, książki naukowe, ale media społecznościowe ("Bo w Internecie napisali..."). I jak w chorobie nie powinno się leczyć na własną rękę, tylko szukać pomocy specjalisty, tak pragnąc zbawienia, trzeba znaleźć właściwą osobę, która może je dać. Jest tylko jedna taka osoba. To Jezus Chrystus - Brama prowadząca do niebieskiej owczarni, Dobry Pasterz, za którym idąc, znajdziemy "życie w obfitości" (J 10,1-10).

23 kwietnia 2023 r. - III Niedziela Wielkanocna
Wszystkie spotkania uczniów ze zmartwychwstałem Jezusem były pełne wielkich emocji, i to krańcowo różnych - od rozpaczy po nieopisaną radość. Uczniom idącym do Emaus również towarzyszyły przeróżne emocje. Byli zniechęceni i przestraszeni, skoro ich Nauczyciel został dwa dni temu zabity. Gdy Jezus przyłączył się do nich, "zatrzymali się smutni" i opowiedzieli Mu o swoim poczuciu przegranej - "Spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela". Była w nich jednak wobec tajemniczego towarzysza drogi życzliwość tak wielka, że zaprosili Go do wspólnego posiłku, wręcz "przymusili Go, mówiąc: Zostań z nami". Szczytem ich emocji było trudne do wytłumaczenia uczucie, które oni opisali słowami: "Czyż serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?" (Łk 24,13-35).
Naszemu życiu duchowemu również towarzyszą przeróżne emocje. Czasem złość, strach, smutek, wstyd, ból. Czasem radość, duma, współczucie, zachwyt, wdzięczność. Panu Bogu trzeba służyć całym sobą, a więc i naszymi emocjami.

16 kwietnia 2023 r. - Niedziela Miłosierdzia Bożego
Jezus w trosce o wiarę Tomasza pozwolił mu dotknąć przebitego boku i zranionych rąk, co zaowocowało wyznaniem "Pan mój i Bóg mój" (J 20,19-31). Nas też na co dzień spotyka wiele niezrozumienia, zawiedzionego zaufania, obmowy i obojętności ze strony ludzi, z którymi idziemy przez życie. Być miłosiernym to także znaczy być gotowym na ranienie przez najbliższe otoczenie, jeśli to ma służyć jakiemuś wyższemu celowi. Trudne to, ale czasem trzeba kochać mimo wszystko.

10 kwietnia 2023 r. - Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy
Reakcje kobiet po zobaczeniu pustego grobu były pełne emocji: "Pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością" (Mt 28,8-15). Emocje oczywiście nie są w człowieku najważniejsze, ale są ważne i cenne, ponieważ pomagają uzewnętrznić stan naszego ducha. Przed Bogiem warto się śmiać i płakać, być dumnym i skruszonym, odważnym i zalęknionym. Po prostu trzeba być sobą.

9 kwietnia 2023 r. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Katechizm Kościoła Katolickiego w odniesieniu do życia Jezusa używa słowa "misterium", dzieląc je na cztery części: misterium Wcielenia, misterium życia ukrytego, misterium życia publicznego i misterium Paschy. Ostatnie z tych misteriów swą kumulację osiąga w noc zmartwychwstania. Czym jest misterium? To coś więcej niż tajemnica. Misterium się nie ogląda, w misterium się uczestniczy. Jak Maryja i św. Jan stojący i współcierpiący pod krzyżem. Jak płacząca Maria Magdalena i apostołowie, świadkowie pustego grobu (J 20,1-9). Jak słuchający Jezusa z pałającymi sercami uczniowie idący do Emaus. Jak Piotr rzucający się w wody jeziora, by szybciej dotrzeć do Zmartwychwstałego. Jak Tomasz pragnący dotknąć ran Jezusa. By dobrze przeżyć Wielkanoc, trzeba przejść w swoim sercu od spektaklu do misterium.

2 kwietnia 2023 r. - Niedziela Palmowa
Co zrobić z palemką poświęconą podczas liturgii Niedzieli Palmowej? Dwa tysiące lat temu "tłum ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę", którą Jezus wkraczał do Jerozolimy, i wołali głośno: "Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach!" (Mt 21,1-11). Płaszcze i palmy dotknięte przez Jezusa były dla ludzi znakiem Jego bliskości. Dlatego warto nasze palemki umieścić w domu na widocznym miejscu jako znak obecności Jezusa. Można też jedną bazię lub listek z poświęconej palemki włożyć na przykład do portfela lub piórnika, albo do szuflady w biurku w pracy, by mieć przy sobie "przypominajkę" o Bożej bliskości.