28 maja 2023 r. - Niedziela - Zesłanie Ducha Świętego
Trzy spośród siedmiu sakramentów - chrzest, eucharystia i bierzmowanie, to sakramenty inicjacji chrześcijańskiej. Każdy z nich wprowadza nas w misterium kolejnej Osoby Boskiej. Przez chrzest stajemy się dziećmi Ojca, przez eucharystię karmimy się Ciałem Syna, a w bierzmowaniu przyjmujemy moc Ducha (J 20,19-23). Te trzy sakramenty są również zwane sakramentami dojrzałości chrześcijańskiej, ale w tej nazwie skryta jest pokusa myślenia, że po ich przyjęciu już osiągnęliśmy wszystko i nie musimy podejmować dalszych wysiłków na drodze duchowego rozwoju. Całe jednak nasze życie powinno być niekończącym się otwieraniem na Boże działanie w nas.

21 maja 2023 r. - Niedziela - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
Dziś już rzadko kto nosi imię "Teofil", którego użył św. Łukasz adresując właśnie do Teofila księgę Dziejów Apostolskich (Dz 1,1-11). Najprawdopodobniej nie była to żadna postać historyczna, ale symboliczne imię oznaczające wszystkich wyznawców Chrystusa. W tłumaczeniu z języka greckiego "Teofil" to "Przyjaciel Boga", a takich właśnie uczniów - przyjaciół chce mieć Jezus. O ile ze strony Boga przyjaźń jest zawsze niezmienna, o tyle nasza przyjaźń z Bogiem przeżywa czasem kryzysy, jest jak sinusoida - raz w górę, raz w dół. Dlatego warto nauczyć się na pamięć słów Jezusa wypowiedzianych jako pożegnanie przed wniebowstąpieniem: "Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28,16-20) i przypominać je sobie, gdy niebezpiecznie czujemy zbliżający się kryzys.

14 maja 2023 r. - VI Niedziela Wielkanocna
Dlaczego mamy wypełniać przykazania? Dlaczego mamy w niedzielę iść do kościoła, słuchać Słowa Bożego i karmić się Ciałem Chrystusa? Dlaczego mamy ciągle pogłębiać wiarę i coraz więcej od siebie samych wymagać? Dlaczego mamy trwać we wspólnocie Kościoła? Dlaczego mamy być świadkami Jezusa wobec rodziny, przyjaciół, sąsiadów, współpracowników, a nawet zupełnie przypadkowo spotkanych ludzi? Odpowiedź jest tylko jedna i udziela jej sam Jezus: "Jeżeli Mnie miłujecie..." (J 14,15-21). Każda motywacja inna niż miłość (obowiązek, posłuszeństwo, bojaźń, tradycja) jest niewystarczająca.

7 maja 2023 r. - V Niedziela Wielkanocna
Niezwykle rzadko się zdarza, by w liturgii przez trzy kolejne dni był czytany ten sam fragment Ewangelii. W tym roku Mądrość Boża trzykrotnie nam powtarza słowa Jezusa: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem" (J 14,1-12). To ważne, byśmy szli przez życie drogą Jezusa i starali się ani na krok z niej nie zbaczać. To ważne, byśmy poznawali, a potem głosili prawdę, która jest w Jezusie. I najważniejsze, by Jezus był sensem naszego życia, by najdrobniejszy ułamek naszego czasu był całkowicie Nim przesiąknięty.

3 maja 2023 r. - Środa - Uroczystość NMP Królowej Polski
Ciekawe, że pod krzyżem umierającego Jezusa stały trzy Marie: "Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena" (J 19,25-27). Hebrajskie imię "Miriam" prawdopodobnie ma korzenie egipskie i oznacza "Umiłowana - Napawająca radością". Nic tak bardzo nie łagodziło bólu cierpiącego Jezusa, jak obecność Matki i przyjaciół. Bliskość osób kochanych jest w stanie pokonać nawet największy ból. Warto, byśmy nie tylko uczestniczyli w cierpieniach Jezusa, ale też pozwolili Mu na wejście w nasz ból i cierpienie. Warto również współcierpieć z najbliższymi oraz dopuszczać ludzi do własnego cierpienia.